Wat is een ascendant?

Een ascendant is eigenlijk een geboorte horoscoop. Ascendre betekent opstijgen, omhoogkomen dus. Het woord ascendant betekent rijzend dierenriemteken. De ascendant is een punt aan de hemel langs de baan van de zon dat op een bepaald moment gezien vanuit een bepaald moment op de aarde boven de horizon uitkomt. Elk van de twaalf dierenriemtekens kan elke dag boven de horizon uitkomen en het teken zijn waarin de ascendant staat in een geboorte horoscoop.

De planeten die deel uitmaken van het zonnestelsel lopen evenwijdig aan elkaar in een baan. Die baan wordt in de ruimte geprojecteerd en die cirkel wordt de dierenriemcirkel genoemd, die bestaat uit 12 dierenriemtekens. De aarde draait eens per dag helemaal om haar as heen. Dat betekent dat om de ongeveer twee uur een ander dierenriemteken precies in het Zuiden, Oosten, Westen of Noorden. De ascendant is het dierenriemteken dat net boven de horizon uitkwam op het moment van geboorte.

Ram

Personen met ascendant Ram zijn mensen die ervan houden de dingen op hun eigen manier te doen en zijn vaak een pionier op hun gebied. Het maakt niet uit hoe zij zich voelen of in wat voor humeur of gemoedstoestand ze zich bevinden. Hun passie en hartstocht zullen zij koste wat kost uitdragen, ook al brengt dat zo nu en dan confrontaties met zich mee. Rivaliteit met hun omgeving gaan zij niet uit de weg en zij houden ervan zich te meten met hun tegenstanders.

Doorgaans onbedachtzaam, werpen ze zich onmiddellijk en onbezonnen in allerlei acties. Later, wanneer ze er spijt van hebben gekregen, denken zij pas over de gevolgen van hun daden na. Het zou raadzaam zijn als zij zich er eerst van verzekerden voor een goede zaak te strijden, anders verspillen ze keer op keer nodeloos energie. Daarbij zijn ze vaak zo zelfingenomen over het feit dat ze alles weten, dat ze dat ook aan anderen kenbaar moeten maken.

Samen met ascendant Tweelingen en Waterman zijn zij degenen met grootspraak en de meeste bluf. Ze zijn instinctief, spontaan en gepassioneerd. Door hun overdosis aan moed handelen zij in negen van de tien gevallen impulsief. Mensen met ascendant Ram zijn onafhankelijk tot in het diepst van hun ziel en doen precies waar zij zelf zin in hebben. Wanneer hen iets verboden wordt, is dat juist de aanleiding om het tóch te doen. Zij zijn direct en omzeilen geen enkel obstakel. Diplomatie is daarbij niet hun sterkste kant.

Stier

Personen met ascendant Stier vinden dat ze zelf nooit te laat komen; maar schuiven het af op de ander door te zeggen dat ze niet lang genoeg hebben gewacht. Zij hebben hun eigen ritme, geven niet snel op en worden gezien als echte doorzetters. Ondanks hun uitgesproken smaak voor het andere geslacht en hun lichamelijke behoeftes, zoals eten en drinken, zijn zij trouw. In hun gepassioneerdheid en hartstocht kunnen ze echter erg jaloers zijn. Zij leven onbekommerd, trekken zich nergens iets van aan en nemen de tijd om op gang te komen. Desondanks bereiken ze veel in het leven. Meestal zijn zij lang bezig met de voorbereiding van een project voordat er iets van te zien is, maar hun onvermoeibare wilskracht om datgene wat ze begonnen zijn tot een goed einde te brengen, is gigantisch.

Bij deze ascendant hoort duurzaamheid, stabiliteit en veiligheid. Mensen met ascendant Stier houden ervan om zorg aan hun omgeving te besteden. Zij zijn niet impulsief, maar eerder volhardende bouwers. Net zoals ascendant Schorpioen (hun tegengestelde) zijn ze koppig en hechten sterk aan het verleden. Zij houden zich aan hun woord en als u uw woord geeft, zorg er dan voor dat u zich daaraan houdt! Onder druk functioneren zij het best; ze houden absoluut niet van onverwachte onderbrekingen, maar van regelmaat en voortdurende inspanning.

Als liefhebbers van comfort, dat als het ware hun vijfde zintuig is, hebben zij de eigenschap om het er in alle rust van te nemen, soms zelfs gemakzuchtig te zijn en te genieten van lekker niets doen. Hun extreme voorzichtigheid en goed verstand kan hen soms afremmen, met als gevolg dat zij zichzelf beletten iets te ondernemen. Wanneer zij bovenmatig worden lastiggevallen, bereiden zij onder een ogenschijnlijk rust en kalmte, een enorme woedeaanval voor, die even groot kan zijn als hun stilzwijgen. Pas op met excessen en losbandigheid, die kunnen hen behoorlijk veranderen.

Tweelingen

Personen met ascendant Tweelingen zijn onvermoeibaar en hebben de grootste moeite om hun hele leven op één plaats of bij één baas te blijven. Ze zijn vreselijk nieuwsgierig en streven zoveel mogelijk ervaringen na. Hun interesses zijn veelzijdig en ze willen van alle markten thuis zijn. Daardoor verwerven zij in de loop der jaren een grote bagage aan kennis, waarmee zij eigenlijk niets doen. Wel staan zij vooraan hun 'wijsheden' tentoon te spreiden zonder ze soms echt te begrijpen. Zij missen diepgang in datgene wat ze verkondigen. Hun aanpassingsvermogen is groot en zij laten zich leiden door hun eeuwige jeugd.

Op het terrein van communicatie voelen zij zich op hun gemak. Over het algemeen zijn mensen met ascendant Tweelingen praatziek, soms enigszins pedant en zelfingenomen. Zij vertellen aan iedereen die het maar horen wil wat zij allemaal in huis hebben. Wel weten zij anderen te amuseren en zijn subtieler dan de meeste andere tekens. We treffen onder deze ascendant veel artiesten aan, vooral komieken, die bezeten zijn van spelletjes en de pleziertjes van het leven. Dit ziet men ook bij de andere luchttekens, zoals Weegschaal en Waterman. Zij zien de mooie kant van het leven en bekijken alles door een vrolijke bril. Over het algemeen binden zij zich niet zo gemakkelijk, omdat zij een grote behoefte aan vrijheid hebben. Daarbij zijn ze dol op veranderingen.

Hun beste kwaliteiten zijn vaardigheid, behendigheid en nauwkeurigheid. Zij zijn erg gevoelig en dat is hun charme. Degenen die als ascendant Tweelingen hebben, bezitten twee persoonlijkheden, twee karakters, twee temperamenten: de veranderlijke, wispelturige en de gestructureerde. Vaak krijgen zij het verwijt oppervlakkig te zijn en het advies meer tijd te besteden om zich te verdiepen in bepaalde onderwerpen. Maar wanneer zij dan ook nog tijd vrij moeten maken om aan hun reële emotionele behoeften te kunnen beantwoorden, wordt hun leventje wel erg complex. Ondanks hun gespleten persoonlijkheid worden zij hun gehele leven bijgestaan door een zekere frisheid van geest.

Kreeft

Personen met ascendant Kreeft zijn gevoelig en kennen tegenstrijdigheid door de twee verschillende temperamenten die zij in zich hebben. Zij zijn óf heel moederlijk óf geven juist helemaal niets om nakomelingen. Zij zijn óf heel beschermend óf lopen voor iedere belangrijke verantwoordelijkheid weg. Deze personen zijn door en door kwetsbaar, gevoelig, dromerig en lijden vaak in stilte. Zij houden ervan zich te verliezen in hun herinneringen en hebben grote behoefte om te worden bemoederd, zelfs op volwassen leeftijd. Dit is de reden dat ze altijd iemand nodig hebben die hen begrijpt en steunt.

Door hun kwetsbaarheid en gevoeligheid vinden zij het moeilijk te leven en zich goed te voelen in deze gewelddadige wereld. Zijzelf zijn absoluut niet oorlogszuchtig of er op uit om iemand onderuit te halen; zij streven altijd naar harmonie. Niettemin zijn zij koppig en niemand kan hen dwingen iets te doen wat zij niet willen of ergens aan mee te werken waar zij niet achterstaan. In een omgeving waar zij zich vertrouwd en prettig voelen, raken ze snel gehecht. Daarom hebben mensen met deze ascendant er vaak moeite mee of aarzelen ze een beetje als het gaat om het aanbrengen van veranderingen in hun omgeving of leven. Zo'n verandering zullen zij schoorvoetend aanvaarden, op hun eigen manier, want zij zijn het die beslissen.

Zich bloot geven naar anderen toe, kost hen de grootste moeite en vooral als het om emotionele gevoelens gaat, kunnen zij weleens dichtklappen. Op momenten dat zij zich veilig voelen en in vrede leven met hun verleden kunnen zij zich vrijgevig tonen en hebben zij alle vertrouwen in anderen. Maar in het tegenovergestelde geval, accepteren zij geen enkele kritiek en laten zij zich gemakkelijk krenken door de woorden van anderen. Dan kruipen zij in hun schulp en laten niets meer van zichzelf zien uit angst om opnieuw te worden gekwetst.

Leeuw

Personen met ascendant Leeuw houden ervan om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Zij hebben een sterke uitstraling en komen op ieder moment op anderen zelfverzekerd over. Daarbij zijn ze trots en hebben een groot eergevoel. Zelfs wanneer het niet goed met hen gaat, doen ze net alsof er niets aan de hand is en verbazen hun omgeving daarbij keer op keer door hun koelbloedigheid en zelfbeheersing. Het lijden van gezichtsverlies is in hun ogen ondenkbaar.

Ze zijn idealistisch, koppig en eigenwijs en houden ervan zich te omringen met smaakvolle, kostbare bezittingen. Dit omdat zij het interessant vinden indruk te maken en dan nog het liefst zo opvallend mogelijk. Door anderen worden ze dan ook als heldhaftig, vorstelijk en trots gezien. Zij houden erg van hun eigen ‘ik’, zijn autoritair en houden ervan een concurrerentiestrijd aan te gaan. Hun slechtste eigenschap is hoogmoed. Toch zijn het mensen op wie je absoluut kunt rekenen, ze zijn vrijgevig en houden zich altijd aan hun woord. Hypocrisie komt in hun woordenboek niet voor en zij haten dat ook in de ander. Dromerig zijn ze allerminst en staan met beide benen op de grond.

Wanneer een en ander niet gaat zoals zij willen of iets functioneert niet, kunnen ze het niet opbrengen de oorzaak daarvan te zoeken, maar beginnen ze alweer aan iets anders. Hun heldhaftigheid is puur (niet zoals bijvoorbeeld als die van de Ram); maar u moet het waard zijn om hun respect af te dwingen. Als je laat merken geen vertrouwen in hen te hebben, doen ze net alsof dat ze niet interesseert. Alles wordt groots aangepakt en daarbij zijn ze op hun taak berekend. Zij zijn de koning. Maar zij zouden moeten leren dat datgene wat op anderen grote indruk maakt, niet per definitie goed is voor henzelf.

Maagd

Personen met ascendant Maagd zijn enigszins verlegen en terughoudend. Vaak denken zij niet interessant of vermakelijk genoeg voor anderen te zijn en alleen bij een enkeling in de smaak te vallen. Maar dit is waarschijnlijk toch een misvatting en geboren uit het feit dat ze perfectionistisch en even veeleisend voor anderen als voor zichzelf zijn. Na de Steenbok is dit de meest serieuze ascendant. Vandaar dat zij zich pleziertjes onthouden en niet vol overgave genieten van het leven. Sommigen gaan daarin zo ver dat zij daar hun roeping van maken. Hun manier van leven is afstandelijk, sober en geïsoleerd.

Ze zijn extreem zorgvuldig, streven naar volmaaktheid en werken hard. Nooit zullen zij zich helemaal laten gaan en omdat ze zich geen enkele misstap permitteren, blijven ze op het rechte pad. Uit angst zich over te geven aan passie en hartstocht zijn zij gereserveerd, discreet, gedisciplineerd en bezitten een groot gevoel voor stiptheid. Met deze levenswijze lopen zij weinig kans de controle over zichzelf te verliezen. Regels, normen en waarden zullen zij te allen tijde respecteren en hun principes worden nooit overboord gegooid. Door hun punctualiteit en serieusheid hebben zij soms een vooruitziende blik. Bij dit alles vraagt men zich af of zij wel normaal kunnen functioneren. Maar omdat zij veel nadenken en zich niet laten leiden door emotie of passie, hebben zij alles onder controle. En dat is voor hen het allerbelangrijkste.

Maar er zijn ook tegenovergestelde 'gekke' Maagden. Die leggen zich geen enkele beperking op, gaan hun eigen gang en laten alles over zich heenkomen. Personen met ascendant Maagd kunnen ook beide aspecten in zich hebben: de ene dag overdreven deugdzaam, de andere dag onstuimig. Zij zijn pragmatisch en moeten altijd een doel voor ogen hebben. Er moet altijd een goede reden aanwezig zijn voordat zij iets ondernemen. Vooral wanneer zij anderen van dienst kunnen zijn om zich zo nuttig te voelen, werken ze hard, praktisch en zorgvuldig.

Weegschaal

Personen met ascendant Weegschaal zijn aantrekkelijke en populaire persoonlijkheden, die ernaar streven met iedereen in vrede te leven. Een allemansvriend, die erop uit is om met iedereen goede maatjes te zijn. Dat wil niet zeggen dat zij het inderdaad maar met iedereen kunnen vinden, maar zij gebruiken al hun charmes om dat te bereiken. Gevoelens van haat zijn hen vreemd. Zij houden ervan om zich te omringen met mooie spullen en naarmate zij ouder worden, ontwikkelen zij een voorliefde voor kunst en muziek.

De Weegschaal is zonder meer de mooiste ascendant van de zodiak. Mensen met deze ascendant zijn charmant, grappig, diplomatiek, romantisch, liefdevol en tonen hun hartstocht aan hun geliefde. De mannen onder deze ascendant zijn meer nog dan de vrouwen op kleding en uiterlijk gericht; ze willen altijd goedgekleed gaan en zien er op en top verzorgd uit. Daarbij zijn ze begrijpend en zachtaardig; een ideale vertrouwenspersoon, zij luisteren en begrijpen u. Hun tolerantie en vergevingsgezindheid zijn groot; ze zijn allesbehalve rancuneus of haatdragend en hebben een open geest. Harmonie tussen iedereen is hun ideaal en om dat te bereiken doen zij alles met een groot gevoel voor maat en tact. Als we vrede in de wereld willen hebben, zouden we eigenlijk alleen maar mensen met ascendant Weegschaal tot machthebber moeten kiezen en oorlog zou niet meer bestaan.

Chronische besluiteloosheid en gebrek aan strijdlust zijn hun tekortkomingen. Zij leggen zich snel ergens bij neer in plaats om ervoor te vechten. Het enige waarop zij gewelddadig kunnen reageren, is wanneer hun diepgewortelde en oprechte gevoel voor rechtvaardigheid wordt aangevallen. Zij zijn erg gevoelig voor stemmingen, vooral in de relationele sfeer. Bij de geringste verdeeldheid of onenigheid zullen zij er alles aan doen om dit weer af te zwakken om zo een onaangename situatie om te buigen in een harmonieuze sfeer. Eigenlijk zouden deze mensen er goed aan doen om hun manie om koste wat het kost tot een compromis te komen enigszins te beperken. Want heel vaak is juist een fikse ruzie het gevolg.

Schorpioen

Personen met ascendant Schorpioen zijn rustig, gesloten en terughoudend. Ze stoppen hun emoties diep weg, zodat het lijkt alsof ze heel lichtzinnig over alles denken. Maar ondanks dit uiterlijk vertoon, zijn zij heel gevoelig; zij bouwen een pantser om zich heen om niet gekwetst te worden. Door hun wilskracht, hartstocht en enthousiasme kennen zij geen middenweg: het is alles of niets en ze houden niet van restricties. Om zich te kunnen ontplooien hebben zij ruimte en vrijheid nodig en verwerpen autoritair gezag.

Door hun hypergevoeligheid komen zij vaak in opstand en gaan soms door een diep dal van angstgevoelens en benauwdheid, omdat zij zichzelf essentiële vragen stellen. Dit heeft soms faalangst tot gevolg. Desalniettemin staan zij snel met hun oordeel klaar, beslissen in een oogwenk en zijn daarbij scherpzinnig. Ze houden van verandering om zo weer iets nieuws op te kunnen zetten. Door hun onderscheidingsvermogen vallen zij op. Hun gevoel anders dan anderen te zijn, maakt hen ook weer enigszins agressief, omdat zij zich afgewezen voelen. Ze zijn fascinerend en aantrekkelijk en houden ervan mysteries en de bestaande orde te doorbreken totdat zij er uitgeput van raken. Wanneer zij niet in een strijd om het bestaan verwikkeld zijn, hebben het gevoel niet te leven.

Vrouwen zijn moederlijk en zullen hun leven geven om hun kinderen te redden; de mannelijke variant is meer op zichzelf gericht. Wanneer personen met ascendant Schorpioen boos worden, zorg dan dat u ver van hen uit de buurt bent. Wanneer hun woede eenmaal is aangewakkerd - en dat is een zeldzaamheid - is dit moeilijk te stoppen. Hun karakter is door en door koppig en daarbij hebben ze de eigenschap rancuneus te zijn. Ze staan volop in het leven. Wanneer zij eenmaal een beslissing hebben genomen, is het bijna onmogelijk hen daarvan af te brengen, zelfs wanneer dat pijnlijk is voor anderen. Omdat zij zich zeer bewust zijn van de gevoelens van anderen, zijn ze in staat om iemand met één opmerking psychisch te ruïneren. Daarom worden zij gevreesd.

Boogschutter

Personen met ascendant Boogschutter komen soms door hun openheid en eerlijkheid bij anderen kwetsend over. Maar als men echter weet dat zij dit onbevangen doen en daarbij ook nog eens zeer integer zijn, is dit niet langer een tekortkoming. Daarom zullen zij in de praktijk ook meestal begrepen worden. Ze zijn trots, onverzettelijk, vrijgevig en ontembaar als wilde paarden. Hun sterke hang naar vrijheid gaat voor alles en daarin accepteren ze geen enkele belemmering. Zakenmensen hebben vaak Boogschutter als ascendant, omdat zij er vooral op uit zijn omvangrijke ondernemingen aan te gaan.

Van nature zijn ze onverzadigbaar en werpen continu de beperkingen die hen worden opgelegd van zich af. Zij zijn dol op reizen en houden ervan nieuwe horizonten te ontdekken. Door hun trots en vorstelijkheid zou je kunnen zeggen dat deze mensen op Leeuwen lijken, maar nóg meer overtuigd en vervuld zijn van zichzelf. Zij houden van de bourgeoisie en alles wat daarmee te maken heeft. Degenen met ascendant Boogschutter hebben twee persoonlijkheden in zich: de ene houdt zich strikt aan het protocol, de ander is meer de vrije liberaal.

Zij kunnen zich roekeloos storten in spectaculaire projecten waar zij enthousiast over zijn. Ze bruisen van energie die hen voorwaarts stuwt. Nooit stil blijven staan, maar altijd vooraan lopen, is dan ook hun motto. Het verlangen vrij te zijn om zonder bemoeienis van bovenaf hun eigen leven in te richten, is groot. Missen zij dit vermogen dan lopen zij het risico nerveus en snel geïrriteerd te raken. Daarom zijn ze dol op grote ruimten en openlucht, want daar hebben zij immers alle gelegenheid om hun immense drang naar vrijheid en onverzadigbare hang naar onafhankelijkheid de vrije loop te laten.

Steenbok

Personen met ascendant Steenbok zijn serieus, gereserveerd en ambitieus. Zij willen tot elke prijs slagen in het leven, gezag uitstralen en een zekere bekendheid bereiken. Daarbij vertegenwoordigen ze de vaderfiguur bij uitstek, zijn streng, stipt en gedisciplineerd. Als meest volhardend teken van de dierenriem, zijn ze geduldig en halsstarrig. Onverstoorbaarheid en koelbloedigheid zijn de karaktereigenschappen die deze personen goed beschrijven, waarbij ze tevens een grote zelfbeheersing aan de dag leggen. Al hun acties zijn weloverwogen en berekenend uitgestippeld.

Ze zijn stabiel, sober, enigszins verlegen of weifelend, onverzettelijk van aard, denken zonder gevoel of emotie en houden zich over het algemeen strikt aan hun principes. Door hun conservatisme en ijzige scherpzinnigheid maken ze meestal geen positieve eerste indruk, maar wanneer men hen beter leert kennen, winnen ze aan sympathie. Zij hebben een perfecte controle over zichzelf en zijn daardoor geweldig in het overwinnen van obstakels en zij nemen zonder problemen de zwaarste verantwoordelijkheden op zich.

Vaak zoeken zij de eenzaamheid op, want ze prefereren het alleen-zijn boven het in het middelpunt van de belangstelling staan. Zo willen zij hun eigen wereldje controleren en hun behoefte aan macht ontwikkelen. Dit is het meest hoogmoedige teken van de dierenriem. Jonge mensen met ascendant Steenbok hebben al een serieuze houding ten opzichte van het leven. Zij willen hard werken om hun uiteindelijke doel te bereiken, maar hebben wel waardering en positieve aandacht van anderen nodig. Last but not least bezitten ze nog een bijzondere eigenschap: zelfspot. Deze stelt hen in staat onbedaarlijk om zichzelf te lachen en eigenlijk zouden ze dit gedurende hun hele leven meer moeten uitbuiten.

Waterman

Personen met ascendant Waterman bezitten doorgaans een goed karakter en staan altijd open voor nieuwe ervaringen en ideeën. Zij houden er niet van om de dingen te doen op de manier waarop ze altijd worden gedaan, maar willen een andere, betere aanpak. Vandaar hun sterke behoefte om een eigen mening over bepaalde zaken te vormen. Ze zijn onafhankelijk, ijdel en enigszins verwaand.

In praktische zaken zijn ze minder geïnteresseerd, hun belangstelling gaat uit naar het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Leeftijd speelt daarbij geen enkele rol, het blijft hen boeien van de wieg tot het graf. Van regeltjes houden ze absoluut niet en deze naleven doen ze al evenmin; een ongecompliceerd bestaan geniet de voorkeur. Mensen met ascendant Waterman zijn origineel, non-conformistisch en excentriek en houden ervan anderen te behagen met hun mooie praatjes. Zij kunnen u de meest ongelooflijke verhalen vertellen. Wanneer u iets is overkomen hebben zij dat óók meegemaakt, maar dan tien keer erger en wanneer u iets hebt gedaan, hebben zij dat al achter de rug en natuurlijk veel beter. Men kan dus stellen dat ze opschepperig zijn en een zekere verwaandheid bezitten om altijd beter en hoger dan de ander te zijn.

Een nederlaag of mislukking vinden zij moeilijk te accepteren. Ze hebben dan de neiging om zich achter een verscherpt gevoel voor humor te verschuilen om zo hun echec te verbloemen. Over het algemeen hebben deze mensen lief met hun hoofd en denken zij met hun hart. Wanneer ze eenmaal een idee of mening over iets hebben gevormd, is het niet gemakkelijk om ze daar nog van af te brengen. Daarbij kunnen ze moeilijk aanvaarden dat anderen ook ideeën hebben. Erger nog: dat die ideeën weleens afwijkend kunnen zijn van hetgene dat zij bedacht hebben.

Vissen

Personen met ascendant Vissen zijn bijzonder gevoelig, maar merken ook de gevoelens van anderen op, zodat ze zich goed aan kunnen passen in allerlei situaties. Ze zijn ontvankelijk, intuïtief, soms verward en onverschillig. Door hun begrip en sympathie kunnen zij zich goed inleven in het leven van anderen en kunnen niet anders dan hen daarbij helpen. Daarbij zijn ze snel beïnvloedbaar en emotioneel voor de dingen die in hun leven gebeuren. Uit alle genoemde eigenschappen is het verstandig negatieve mensen uit de buurt te houden, omdat dezen van hun goedheid gebruikmaken, hen uitbuiten of te veel van hen afhankelijk worden.

Door gebrek aan vertrouwen en de inspanning die zij moeten verrichten om keuzes te maken, zijn ze bang om zich te binden. Wanneer zij wel een relatie hebben, cijferen ze zichzelf totaal weg en geven ze de ander het gevoel dat alles om hem of haar draait en dat hij of zij op de eerste plaats komt. Vechtkracht bezitten zij echter niet en ze vluchten weg voor beproevingen. Dikwijls leven zij in een denkbeeldige wereld en verzinnen ze ziektes zodat iedereen zich met hen bezighoudt. Daarbij zijn het ook hypochonders die bij het minste of geringste pijntje denken dat ze de ergste ziekte onder de leden te hebben. Even zo vaak draait hun leven om dat van anderen, maar zelf stralen ze weinig persoonlijkheid uit.

Doordat Vissen een dubbel teken is, kunnen zij twee naturen in zich hebben: aan de ene kant opdringerig en allesoverheersend, aan de andere kant nuttig en dienstbaar. Men ziet veel leraren onder de ascendant Vissen. Zij hebben er grote behoefte zich onmisbaar te voelen; met als gevolg dat zij soms lijken te vergeten dat ze zelf ook nog bestaan. Liefde is voor hen meestal geestelijk en zij zijn absoluut niet romantisch ingesteld. Regelmatig hebben ze behoefte om de balans van hun innerlijk op te maken. Ze hebben vaak het zeldzame talent om complexe zaken op een net zo ingewikkelde manier over te brengen. Maar het zijn goede vertellers, vol verbeeldingskracht en zij kunnen u in gedachte mee laten reizen.