De bruine Beer

23 augustus - 22 september
Hoedergeest - Shawnodeze
Maan - Oogsttijd

Shawnodese is de hoedergeest van het zuiden. Dat zijn de manen van de snelle groei, als de hele aarde tot bloei komt en de vruchten van het jaar draagt. De maan van de krachtige zon is de eerste maan van Shawnodese en deze begint op 21 juni, de tijd van het zomerseizoen, hij word gevolgd door de maan van de rijpende bessen en de maan van de oogsttijd.. Het is het jaargetijde van vertrouwen. Vertrouwen is in dit seizoen van het grootste belang, omdat de groei zo snel gaat dat er geen tijd is om na te denken over de voortgang. De tijd van de dag van shawnodese is de middag, als de warme zomerzon de knoppen van de ochtend heeft geopend tot de bloei van de middag. Voor de mens is de tijd van shawnodese die van de volwassenheid, als zowel het innerlijk als het uiterlijk zaad uit de jeugd snel groeit en bloeit en het speciale levensdoel duidelijk wordt. De beloften van de lente worden in de zomer vervuld. De planten die uitliepen, bloeien dragen vruchten. De rotsen die glinsteren in de nieuwe zon van het voorjaar, glanzen als ze de warmte van de zomerzon in zich opnemen. De jonge dieren groeien snel, terwijl ze eten van de overvloed uit het plantenrijk. Alle dingen van de natuur, zowel geestelijk als lichamelijk, groeien, terwijl ze rijpen en de wijsheid van de levende en ademende aarde in zich opnemen. De lessen die je tijdens de slaap van de geest ontvangt.

Dier - bruine Beer

De bruine beer, het totemdier, is dezelfde als de zwarte beer. Sommige vrouwtjes krijgen één worp bruin en een zwart jong. De zwarte beer komt meer in het oosten van de Verenigde Staten voor, de bruine zie je vaker in het westen. De bruine beer wordt tussen de 120 en 150 cm lang, bij de schouders ca. 90 cm hoog en hij weegt tussen de twee en vierhonderd pond.  De kleur loopt uiteen van blond tot alle variëteiten van bruin en een zwart. De zwarte heeft vaak een witte of lichtbruine snoet.

Ze maken hun woningen in holen, grotten, onder gevallen bomen, in verlaten gebouwen of watervallen. Gewoonlijk zijn het voorzichtige en rustige dieren. Als ze opgewonden raken, halen ze een keer goed adem en maken een blaffend geluid. Ook grommen en janken ze wel. Bruine beren zijn alleseters. Ze eten alles waar ze de hand (Poot) op kunnen leggen: gras, zaden, planten, groenten noten, vis, grondeekhoorns, gestreepte eekhoorns, buidelratten, kadavers, afval. Het liefst eten ze honing en bessen. Hun enige vijanden zijn mensen en bosbranden.

Ze zijn heel nieuwsgierig, misschien is alleen de wasbeer nieuwsgieriger. Ze leiden een wat sloom, bedaard en prettig leven. Ze nemen de tijd de dingen om zich heen gade te slaan en er van te leren. Alleen in de herfst hebben ze het druk, want dan moeten ze zoveel eten dat ze er de lange winterslaap mee door komen. Overigens is die winterslaap niet volledig. Soms worden ze op een warme dag midden in de winter even wakker en gaan naar buiten toe. Vaak verkeren ze ook in een soort halfslaap. In de laatste tijd van de winterslaap, die duurt van november tot maart, krijgen de vrouwtjes hun jongen, en dan moeten ze dus wakker genoeg zijn om deze te voeden. Beren hebben een prettige en goedhartig karakter.

Ze vallen mensen slechts zelden lastig. Gewoonlijk slaan ze voor hen op de vlucht, tenzij het een vrouwtje met jongen is. Maar ook dan zal ze na er eerst voor gezorgd te hebben dat de jongen vluchten, er ook zelf vandoor gaan. Ze worden pas gevaarlijk als ze in het nauw gedreven voelen, of in een omgeving, waar de mensen ze gevoederd en aangehaald hebben, wat gewoonlijk uitloopt op pesterijen. Als beren de kans krijgen, komen ze eten halen in onze keukens en, als ze daar eenmaal aan gewend zijn is het moeilijk ze dat weer af te leren. Beren kunnen veel dingen, die wij ook doen. Ze kunnen op twee benen staan en dan zelfs een eindje lopen. Ze kunnen op een deskundige manier de wilde honing uit een holle boom halen, ze kunnen, hun klauwen als spietsen gebruikend, vis vangen. Ze kunnen beter als wij bomen beklimmen. In de meeste dieren verhalen is hij het hoofd van de raad der dieren, omdat hij eerlijk, sterk en moedig is. Bij de meeste stammen van beoefenden de leden van de clan der beren de geneeskunde. Verder hadden ze vaak de leiding of zorgden voor de verdediging.

Net zo min als hun totemdier worden bruine Beermensen in de winter langzamer. Ze vinden het prettig het in deze tijd kalm aan te doen zodat ze kunnen nadenken over het afgelopen en het komende Jaar. Als ze goed in balans zijn, zijn ze het gehele jaar door goedhartig en goedgemutst, vriendelijk en vol zelfvertrouwen. Maar ze kunnen gevaarlijke vijanden zijn, als ze zich in een hoek gedreven voelen door de levensomstandigheden, door mensen of zelfs door een idee. Dan komen ze op je af en raken je met hun scherpe klauwen precies op je zwakke plekken. Net als de beer zijn deze mensen knap en ze kunnen alles waartoe ze zich zetten, of het nu al of niet iets is dat mensen gemakkelijk af gaat. Beermensen worden vaak leiders op het gebied waarop ze zich begeven vanwege hun rechtvaardigheid, strengheid, moed en vasthoudendheid. Ze blijven aan iets vasthouden totdat de dingen zijn, zoals ze volgens hen moeten zijn. Net als de beer verdedigen ze hen waarom ze geven metovertuiging, tenzij ze het gevoel hebben dat deze het lesje, dat de botsing hen zal geven, nodig hebben.

Mineraal - Amethist

Amethistkristallen zijn een variëteit aan kwarts. De kleur is transparant lila, purper of violet. Je vindt ze in de Verenigde Staten, maar ook overal elders in de wereld. De violetkleurige oosterse amethist is de zeldzaamste en daarom ook de meest kostbare. Amethist was vanaf de vroegste tijden overal in de wereld geliefd. De Egyptische farao's droegen al ringen met amethist, evenals de heersers in de rijken der Maya's en Azteken. Cleopatra droeg een signetring met een amethist waarin een afbeelding van Mitras, de oude Perzische god, was gegraveerd. De amethist is het symbool van een juist oordeel, rechtvaardigheid en moed. Volgens de overlevering beschermt hij de drager tegen zwarte magie, bliksem en hagelstormen. Bovendien beschermt tegen vergiftiging.

Wat een toepasselijke edelsteen voor de bruine beermensen, die net als hun steen gewoonlijk een juist oordeel vellen, rechtvaardig zijn en moedig in de wereld staan. Mensen die onder deze maan geboren zijn, maken meer onderscheid dan anderen. Op grond van hun eerlijkheid en analytische geest zijn het waardevolle vrienden en medewerkers. Ze hebben, net als de amethist, de kracht zichzelf en hun vrienden tegen uitersten te beschermen, zowel wat het gebruik van alcohol als negatieve reacties betreft. Hun bescherming berust grotendeels op hun gezonde verstand en hun inzicht dat we onze eigen negativiteit scheppen, en deze daarom, als we willen, in de hand kunnen houden. Als ze goed in evenwicht zijn, kunnen ze net als hun steen, anderen helpen bij het bereiken van een spirituele harmonie.

Plant - Viooltje

De plant van hen die onder de maan van de oogsttijd zijn geboren, is het viooltje, dat koele bosbloemetje dat zo vaak in verband wordt gebracht met de warmte van het hart. Er zijn vierhonderd soorten violen, de meeste zijn overblijvend, een enkele éénjarige. Je vindt ze in vochtige bossen en op andere schaduwrijke plekken. De meeste groeien dicht bij de grond en hebben donkergroene bladeren, met de zo bekende paarse bloementjes, met verschillende bloemblaadjes. Zowel de bloemen als de bladeren van violen worden in de geneeskunde gebruikt als antiseptisch en slijmoplosmakend middel. Doordat ze wat kleverig zijn, kun je ze ook gebruiken om soep e.d. te verdikken. Vooral wilde okra leent zich daar goed voor. Verder worden ze gebruikt om hete spijzen en salades te kruiden, en kun je er jam en siroop van maken. Voor de geneeskunde is het van belang dat het viooltje plaatsen kan bereiken, waar normaal alleen bloed en lymfvocht doordringt, om daar vergiftige stoffen op te lossen. De thee wordt gebruikt tegen moeilijkheden met de ademhaling, vooral als deze worden veroorzaakt door maag- en darmvergiftigingen, en tegen de schrale keel en gezwellen daarin. Het koelt een te hoge lichaamstemperatuur af, zowel in als uitwendig. Ook helpt het bij oor en hoofdpijn. Evenals het viooltje hangt er om de beermensen een zekere koelte, maar vaak verbergt deze de diepe tedere gevoelens die het viooltje zo vaak tot uitdrukking moet brengen.

Mensen met dit totem kunnen heel gevoelig zijn, maar ze geven er de voorkeur aan deze in daden te uiten; ze praten er niet graag over. Ze zijn in staat tot een rustig vertoon van gevoeligheid, en dat is des te waardevoller, omdat het zo zeldzaam is. Bruinebeer mensen hebben net als hun plant antiseptisch en losmakende eigenschapen, die ze kunnen gebruiken. Ze houden van werk en plicht en gooien mensen die niet capabel zijn, of op z'n minst lippendienst bewijzen, snel uit hun organisaties. Thee van viooltjes kunnen de bruine beermensen helpen bij maag of ingewandsproblemen.

Kleur - violet

De kleur van deze mensen is violet, de kleur van de inspiratie, spiritueel inzicht, en van het lijden dat tot een volledige kennis van de van de vitale creatieve kracht van het heelal kan voeren. Het is de kleur van een praktisch soort idealisme, en van spiritualiteit. In zijn meer zuivere nuancen wijst het op mensenliefde en het inzicht dat mensen rituelen nodig hebben voor het bereiken van spiritueel inzicht. Maar violet kan ook een verraderlijke kleur zijn. De negatieve nuancen kunnen maken, dat iemand zijn spirituele kracht te eigen gerieve aanwendt. Het is de kleur van kennis, zowel over positieve als negatieve zaken.

De aanvulling van de bruine Beer is de Poema