De 5 elementen

Terwijl de westerse astrologie met de vier elementen water, vuur, aarde en lucht werkt, kent de Chinese astrologie vijf elementen: water, vuur, hout, metaal en aarde. Deze elementen worden volgens een zestig jaar durend ritme toegekend aan de diertekens.

Op de westerse kalender kunnen de correspondenties het beste als volgt worden berekend.

Neem het laatste cijfer van het geboortejaartal

Is het een 1 of een 6 dan heerst het element Water over diegenen die in dat jaar geboren zijn.

Is het een 2 of een 7 dan heerst het element Vuur over diegenen die in dat jaar geboren zijn.

Is het een 3 of een 8 dan heerst het element Hout over diegenen die in dat jaar geboren zijn.

Is het een 4 of een 9 dan heerst het element Metaal over diegenen die in dat jaar geboren zijn.

Is het een 5 of een 0 dan heerst het element Aarde over diegenen die in dat jaar geboren zijn.

Water = Symphatie

Communcatietalent; bezit vermogen om andermans gedachten te beinvloeden. Brengt emoties goed onder woorden voor zover het dierenriemteken dat toelaat. Laat zich leiden door sympathie; tunet in op de talenten van de ander en gebruikt die in eigen voordeel. Laat anderen ongemerkt al het werk doen en zorgt ervoor dat de ander een gevoel van dankbaarheid daarvoor ontwikkelt. Onopvallend, maar constant bezig eigen plannen door te zetten via anderen. Infiltreert liefst en weet altijd de juiste persoon op de juiste plaats aan het werk te krijgen. Opmerkingsgave is groot evenals aanpassing aan de omgeving; doet alsof. Kiest weg van de minste weerstand; wispelturig; passief, kleeft aan de ander. Enorme overredingskracht.

Vuur = Strijdlust

Wil de baas spelen; besluitvaardig; zeker van zichzelf. Voor zover het Dierenriemteken het toelaat in staat anderen enthousiast te maken en ideeen door te zetten. Strijdlustig, avontuurlijk; uit op macht. Neemt veel risico; kan niet stil zitten. Gericht op doen: spreekt en handelt vol dynamiek. Dwingeland, sterk egoisme. Wil steeds zijn zin krijgen, onnadenkend en ongeduldig. Moet leren geen dwang en geweld te gebruiken: hoe meer dwang en geweld, hoe meer vijanden. Succes is afhankelijk van leren luisteren naar andermans inzichten en behoedzaam omgaan met impulsen. Loslippig en roddelvaardig. Extreme invloed zowel in positieve als in negatieve zin.

Hout = Moraal

Laat zich voorstaan op de eigen hoge ethische principes en moraal. Voor zover het Dierenriemteken het toelaat daadkrachtig; veel belangstelling. Weet anderen tot samenwerking te bewegen. Breidt belangstelling graag in veel richtingen uit. Welwillend; gevoelsmatig begrip voor hoe anderen denken. Vergaart gemakkelijk morele en financiele steun en komt zo aan een fortuin. Ontmoet vertrouwen ook in het zakenleven. Neemt teveel hooi op de vork en drijft alles tot het uiterste door. Versnipperd; verdeelt aandacht over teveel gebieden en maakt dingen niet af. 12 ambachten en 13 ongelukken.

Metaal = Intensiteit

Drukt zich streng en resoluut uit, voor zover het Dierenriemteken dat toestaat. Intens en geleid door sterke gevoelens. Streeft doelstelingen onverdroten en zonder aaarzeling na. Volharding; onwrikbaar. Tegenslagen en aanvankelijke mislukkingen brengen niet af van het pad als het eenmaal is gekozen. Moeite om te bepalen wanneer situaties beeindigd zijn. Stelt geen prijs op inmenging in de eigen aangelegenheden en lost alles zelf op. Lijkt koel en onbuigzaam, maar ieder voelt de dynamische kracht. Streeft vooral naar vrijheid niet zozeer naar bezit; geld wordt vergaard om onafhankelijkheid te behouden. Doet er goed aan zich te leren schikken.

Aarde = Orde

Conservatief; uit op status en rigide gedragspatronen. Organsiatie talent. Voor zover het Dierenriemteken het toelaat uitstekende regelaars en wetenschapsmensen. Solide, maakt nuttig gebruik van alle middelen die ter beschikking staan. Prudent in financiele aangelegenheden; effectief. Serieus en methodisch, in staat zaken te behartigen die een vaste hand vereisen. Manager: legt een vast fundament onder iedere onderneming en regering. Vormgever; heeft steeds een gegronde reden voor alles wat gedaan wordt. Komt langzaam vooruit en boekt duurzaam resultaat. Behoudend en licht cynisch. Geeft eigen visie onverbloemd weer. Gebrek aan voorstellingsvermogen en vermogen zich in anderen te verplaatsen. Relationele problemen. Stelt altijd het eigen belang eerst veilig. Vol discipline.

Ook de Dierenriemtekens hebben elementen:

(Er zijn gťťn Aarde-Dieren, wel Aarde-Jaren)

=

=

=

=