De fijngevoelige Kreeft

De mensen die van 22 juni tot 22 juli onder het teken van de Kreeft werden geboren, zijn gevoelige en zorgzame types. De Maan is de heerser van dit teken, en op raadselachtige manier reageren Kreeften als eb en vloed op de schijngestaltes van de Maan. Nu eens zijn ze vrolijk en opgewekt en dan weer in zichzelf gekeerd. Van het ene moment op het andere kunnen ze van een optimistische levenshouding in het ergste pessimisme vervallen. Kreeften zijn gevoels- en verstandsmensen. Ze bedenken grote plannen, maar stellen de uitvoering ervan steeds maar uit. Steeds opnieuw vragen ze zich af, of het wel goed is wat ze willen doen. Daar speelt veel gevoel in mee, maar ook de berekening dat ze op een bepaalde tijd juist zullen doen. Maar ondanks hun vaal zo aarzelende houding bereiken ze merkwaardig genoeg veel, in de liefde en in de strijd om het bestaan.