De Otter

20 januari - 18 februari
Hoedergeest - Waboose
Maan - Rust en vernieuwing

De maan waarin je bent geboren bepaald waar je, je reis rond het medicijnwiel aanvangt en wat het mineraal, de plant en het dier is waarmee je begint. De eerste maand van het jaar, de maan van de vernieuwing der aarde markeert de tijd waarin vader zon terugkeert van zijn reis naar het zuiden en eens te meer moeder aarde en al haar kinderen aanzet tot groei. Deze maan begint bij het winterseizoen, dat meestal op 22 december valt. Het is de eerste maan van Waboose, de hoeder van de geest van het noorden.

Hierop volgt de maan van rust en zuivering en van de stormen. Tijdens de manen van Waboose, van rust en vernieuwing, is het tijd om na te denken over de groei van het afgelopen jaar en je voor te bereiden op die van het komende jaar. De Kracht van het noorden, van Waboose, is de kracht van vernieuwing en zuiverheid.

Het seizoen van Waboose is de winter. Wat gebeurt er in de winter met de dingen van de aarde, als de tijd bevroren lijkt en er niets lijkt te groeien? De zaden van het vorige seizoen liggen in de aarde, rustend, ze worden gezuiverd en verzamelen in de aarde energie, die hun mogelijk maakt tot nieuw leven te komen, als de warmte van de zon terugkomt uit het zuiden om moeder aarde te verwarmen.

Dier - Otter

Biologen beschouwen de otter als één van de aardigste en meest speelse dieren die in het wild leven. Otters worden 90 tot 150 cm lang en wegen tussen de 35 en 70 pond. Zee - otters worden groter dan visotters. Ze behoren tot de familie van de marters, maar ze gedragen zich zo weloverwogen, dat een heleboel mensen het gevoel hebben dat hen met deze classificatie onrecht wordt aangedaan. De visotter is chocoladebruin, maar zijn buik en keel lichtgrijs. Net als zijn soortgenoot in de zee, is de visotter voor zijn bestaan afhankelijk van water. Je vindt ze in rivieren, meren en moerassen.

Otters hebben een grote woordenschat, die bestaat uit gillen, krijsen, hikken, grinniken, en fluiten. Soms hoor je hun roep op een afstand van meer dan 1.5 km. Aan de oevers van de rivieren maakt hij glijbanen en laat zich daar langs naar beneden glijden, net als kinderen op een slee. In de zomer maken ze deze van modder, in de winter van sneeuw. Zij zwemmen in groepjes en bewegen net als dolfijnen. Ze spelen een spelletje "alles doen wat moeder doet", ze springen in en uit water.

Otters leiden een warm en actief huiselijk leven en beide ouders bemoeien zich met de opvoeding van de jongen. De jongen blijven langer bij hen dan die van meeste andere in het wild levende dieren. Otters zijn speelse en vurige kameraden, en de partner rouwt enige maanden over het verlies van zijn of haar levensgezel.

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom mensen, geboren onder de maan van rust en zuivering en met otter als totemdier zulke gezochte vrienden zijn. Ze zijn net als hun totem, knap, stoutmoedig, speels, behulpzaam en vriendelijk. Ze beschikken over een uitgebreide woordenschat en spelen even graag met woorden en filosofieën als met andere dingen. Maar de ottermensen hebben nog een ander aspect gemeen met hun totemdier. Ze beschouwen het als hun plicht ervoor te zorgen dat andere mensen in de gunst staan van de wereld om hen heen. Ze spenderen veel tijd aan hoe ze een medemens kan helpen.

Als je iemand nodig hebt die naar je wil luisteren of je een helpende hand wilt bieden, of zelfs geld wilt lenen, en je helpt ottermens als vriend, dan zullen deze zeker helpen zoveel ze kunnen. Maar ze kunnen ook hard trappen wanneer je ze onrecht aan doet, niet zomaar uit boosheid of wrok. Ze kennen echter geen angst, zijn heel moedig, en zien er, als ze weten dat ze gelijk hebben, niet tegenop een standpunt in te nemen.

Mineraal - Zilver (kleur - Zilver)

Zilver is één van de meest gezochte metalen van de aarde, en dat schijnt al zo te zijn vanaf de vroegste tijden. Eeuwenlang is het door zijn glans, schoonheid en schittering en het feit dat het goed smeedbaar is als één van de kostbaarste metalen van de aarde beschouwd.

Mensen met het otter totem zijn, net als hun mineraal heel gezocht. Zij zijn goede vrienden en interessant gezelschap, Net als zilver zijn ze kneedbaar en passen ze zich gemakkelijk aan, aan de meeste situaties waarin ze zich bevinden. Doordat ze echt van mensen houden, lijkt het alsof ze een glans uitstralen, een schittering die maakt dat het mooie mensen zijn, onafhankelijk van hun fysieke verschijning.

Van zilver wordt er gezegd dat het veel magische eigenschappen heeft. Men zegt dat de ziel door een zilverkoord verbonden is met het lichaam. De kleur zilver wordt in verband gebracht met grootmoeder Maan, omdat het lijkt alsof de maan van zilver is als we ernaar kijken. Hierdoor neemt men aan dat zilver de krachten van de maan vergroot.

Men zegt dat ottermensen zeker magische krachten bezitten. Als ze hun energie goed laten doorstromen, ze hebben vaak een zeer goede intuïtie. Ottermensen kunnen door hun verbinding met de maan heel emotioneel zijn hoewel ze dit vaak verbergen. Ze voelen diep, maar laten vaak hun diepste gevoelens niet aan andere zien.

Plant - Paardebloem

De bast is zilverachtig bruin en de bladeren zijn donkergroen met zilveren gloed. Als de zachte zomerbries door de balderen waait, lijkt het alsof er kleine belletjes rinkelen. Aan dit trillen of beven van de balderen dankt de populier zijn naam. De bloemen hebben de vorm van katjes en de doosvruchten bevatten een grote hoeveelheid gekuifde zaadjes, die gemakkelijk door de wind meegevoerd kunnen worden.

Deze boom heeft geneeskrachtige eigenschappen. Er wordt een tonic gemaakt die als thee gedronken kan worden die helpen bij leverklachten en spijsvertering stoornissen boven dien werken ze ontspannend, helpt tegen uitputting, en je kan ze gebruiken tegen hooikoorts. En ook tegen ernstige huidaandoeningen zoals eczeem, wratten en brandwonden.

Ottermensen kunnen van hun plant leren, boodschappen die ze ontvangen op een vriendelijke manier, door te geven, net als de bladeren van de boom, als ze hun lied zingen. De thee van de ratelpopulier kan hun goede diensten bewijzen om te ontspannen na een te grote inspanning om hun inwendige organen in een goede conditie te houden zodat ze geen kans lopen op vergiftigingen, die zich makkelijk vastzetten in hun voeten en enkels en daardoor last bezorgen.

Net als de paardebloem hebben rode havikmensen doordat ze van de ene bezigheid in de andere vliegen de gewoonte dan hier, dan daar op te duiken. Dit wordt hen niet in dank afgenomen door hen die niet tegen hun energieniveau zijn opgewassen, en die niet inzien hoeveel nut ze kunnen hebben van de rode havikmensen bij dingen die hun belangstelling hebben. Al deze energie van de rode havikmens kan net als de delen van de paardebloem zijn nut hebben voor hen die deze in de juiste banen kunt leiden. Ze zijn net als hun plant, een schatkamer van nuttige zaken voor degenen die moeite nemen hen te leren te begrijpen. Voor de rode havik is de paardebloem een kruid voor ontspanning. De paardebloem vermengd met andere kruiden, kan hen helpen bij verstopinningen in het hoofd, waar ze nog al eens last van hebben. Daar rode havik mensen koppig zijn, hebben ze vaak last van hoofdpijn. Ook stoten ze veel vaker dan anderen per ongelijk hun hoofd, misschien omdat ze neiging hebben zich te snel ergens anders heen te begeven. Zonder dat ze de tijd nemen goed uit te kijken. Hierin lijken ze op hun totemdier, de rode havik.

De aanvulling op de Otter is de Steur