De Raaf

23 september - 23 oktober
Hoedergeest - Mudjekeewis
Maan - trekkende eenden

De herfst is het jaargetij van Mudjekeewis, de hoeder van de geest van het westen. De eerste maan van mudjekeewis, is de maan van de trekkende eenden, die op 23 september begint, de dag van de herfst-evening. Hij wordt gevolgd door de maan van de eerste vorst en van de hevige sneeuwval. Het is de tijd voor het zelfonderzoek, de tijd om kracht te verzamelen om naar binnen te kijken en na te denken over de groei en vooruitgang van de voorgaande seizoenen. Het is de tijd om je voor te bereiden op het seizoen van rust en vernieuwing dat komt. Mudjekeewis is een tijd waarin alles langzamer gaat, maar ook sterker is. De planten bereiken hun volledige rijpheid, als hun bloesem verandert in de zaden voor de nieuwe plant. De rotsen verliezen de warmte van de zomerzon, maar ze versterken hun inwendige structuur zodat ze niet tijdens de eerste de beste vorst verbrokkelen.

Dier - Raaf

Het totem is een raaf. Deze is meestal zwart van kleur met een wigvormige staart. De vleugels zijn lang en puntig, hij heeft een grote, stevige snavel. Ze komen overal in de wereld voor, maar in de verenigde staten zie je ze voornamelijk in het westen. Ze laten zich net als de rode havik graag op de wind drijven. Het zijn intelligente vogels en wel in die mate dat ze schaaldieren uit de lucht naar beneden gooien zodat de schalen breken en ze bij het beestje binnenin kunnen komen. Zigeuners vooral hebben een grote bewondering voor raven, omdat ze zo loyaal zijn t.o.v. hun groep. Er wordt zelfs wel gezegd dat ze groepsraden houden en als je ooit een troep van deze vogels met elkaar hebt zien zitten praten op een hekwerk of paal, zou je kunnen geloven dat het waar is. Sommige raven vinden een levensgezel(lin) voor het leven andere niet. Ze bouwen grote nesten van twijgen op vooruitstekende randen of rotsen, of hoog in de toppen van een boom.

Net als de raaf kunnen mensen van dit totem een tijd heen en weer zweven en dan weer neerstrijken op een plaats, waar ze de goede energie van de aarde in zich kunnen nemen. Ze voelen zich zowel op de aarde als in de lucht op hun gemak. Hoe ver ze kunnen vliegen en hoe gracieus ze zweven, hangt af van het door hen bereikte innerlijke evenwicht. Het is voor raafmensen - meer nog dan anderen - van belang dat ze in evenwicht zijn. Omdat ze net als hun dier vlug van de ene plaats naar de andere kunnen bewegen. Als ze niet voldoende zelfkennis hebben verworven om te weten waar hun centrum ligt, kan dit zweven zeer verwarrend werken voor henzelf en de mensen in hun omgeving. Als ze hun evenwicht hebben bereikt, kunnen ze van het ene gebied in het andere gebied zweven zonder het zicht op hun eigen centrum te verliezen. Raafmensen behoren dan tot hen die je het beste kunnen helpen. Daar ze hebben geleden, voordat ze deze harmonie bereikten, kunnen en willen ze anderen helpen ook zo ver te komen.

Het totem raaf is een paradoxaal teken, omdat raafmensen hun eigen emoties een voorbeeld zijn van de paradoxen van het leven. Omdat ze hoog in de lucht kunnen zweven, zien ze van ieder standpunt zowel de goede als de kwade kanten. Daardoor kunnen ze soms heel moeilijk inzien dat het één inderdaad de voorkeur verdient boven het andere. Ze nemen geen besluit, voordat ze volledig met zichzelf in het reine zijn. Voor die tijd veranderen ze iedere dag van mening en lijken soms besluiteloos en zelfs onverantwoordelijk. Net als hun vogel zijn raafmensen vaak op hun hoede, en daar hebben ze alle reden voor, want waarschijnlijk zijn ze vroeger door hun lichtgelovigheid al eens gekwetst. Ze hebben de neiging zich terug te trekken bij het eerste teken van gevaar. Ze zijn intelligent en kunnen iets leren van alle standpunten en ideeën die ze tegenkomen. Door hun aard zijn ze soepel. Omdat ze loyaal willen zijn t.o.v. hun groep voelen ze zich ongelukkig als er iets gebeurt, waardoor ze zich gedwongen voelen zich tegen een groep te keren, waarbij ze zich eens hebben aangesloten. Iets dergelijks brengt hen uit evenwicht, hoe gecentreerd ze ook moge zijn.

Mineraal - kwarts

Hun mineraal, de jaspis, is een variëteit van kwarts, maar geen chalcedoon, want het heeft eerder een korrelige dan een vezelig patroon als je het onder een microscoop bekijkt, jaspis komt in vele kleuren voor - bruin, roodbruin, zwart, blauw, geel, groen en met strepen in verschillende kleuren. Deze laatste heet de bandjaspis. De groene jaspis met rode stippen staat het meest direct in verband met de mensen van dit totem. Hij staat bekend onder de naam bloedsteen of heliotroop. Bloedsteen was in de oudheid zowel in Amerika als in Egypte, Babylonie, China en elders bekent. Al deze volkeren beschouwde n de steen als een amulet, vooral de hartvormige. De mensen uit vroeger tijden geloofden dat de zo gevormde jaspis de warmte van de zon doorgaf, vandaar de naam heliotroop, die betekent 'zonweerkaatsend'. Er werden een groot aantal magische krachten aan de steen toegeschreven. Volgens de overlevering kan hij bloedingen stelpen, zijn eigenaar onzichtbaar maken, het vergif uit een slangenbeet verwijderen, verloren gezichtsvermogen herstellen. Deze jaspis, maar ook enkele andere vormen, zouden de drager bovendien macht geven over boze geesten en hem in staat stellen anderen te betoveren. Elke jaspis zou de eigenaar zegenen en zowel aarde-energie bezitten, als aantrekken.

Raafmensen ontmoet je, net als hun steen, in velerlei vormen afhankelijk van de stemming waarin ze op dat moment verkeren en of ze al of niet in balans zijn. Als ze goed in evenwicht zijn hebben ze net als de bloedsteen, een grote verscheidenheid van mystieke eigenschappen. Als raafmensen hun evenwicht hebben gevonden, zijn ze net als de hoogst gewaardeerde amulet van hun steen, één en al hart. Ze zijn vriendelijk, liefhebbend, zorgzaam en wezenlijk begaan met welzijn van anderen. Als ze dit niveau hebben bereikt, kunnen ze warmte van de zon in zich opnemen en deze uitstralen op allen waarmee ze in aanraking komen. Raafmensen hebben vaak de neiging van de ene stemming in de andere te rollen, op dat moment lijkt het hun het beste. Als ze zich het volgende moment in het ene uiterste bevinden, voelen ze zich volkomen op hun gemak en begrijpen niet waarom andere mensen wat in de war raken door hun manoeuvres. Het is belangrijk voor deze mensen om jaspis in de buurt te hebben, omdat deze in staat is zegen en kracht van de aarde aan te trekken voor diegene die hem draagt.

Plant - Koningskaars

De toorts, het totem uit het plantenrijk van deze mensen, is een uitzonderlijk nuttig en veelzijdige plant. Hij heeft verschillende andere namen, zoals koningskaars, nachtkaars, koningskroon. De plant heeft grote lichtgroene bladeren, die aam een stevige, rechte, harige stengel groeien. Hij kan wel 1,50 tot 2 meter hoog worden. De kleine in trossen groeiende bloemen zijn gewoonlijk geel, rood, purper of bruinrood. De vrucht is een doosvrucht, Je vindt de toorts in de verenigde staten, evenals in de meeste andere landen van de wereld, zowel op het land als in de stad.

Van de bladeren kun je een thee maken die een verzachtende uitwerking heeft op de slijmvliezen en blaas en nier en leverproblemen verlicht. Ook helpt ze tegen nervositeit. Ze heeft in het algemeen een samentrekkende werking. Aanvankelijk dacht men dat de toorts alleen hielp bij long en hartziekten, maar door zijn verwachtende werking bewijst hij zijn nut bij blaas en nierklachten en brengt hij de zenuwen tot rust. Lange tijd werd de olie van de bloemen van de toorts gebruikt als oordruppels, voor het verwijderen van wratten en tegen kneuzingen, verstuikingen en een ruwe huid.

De toorts herinnert de raafmensen nog eens aan hun vele, veelzijdige en nuttige talenten, evenals aan hun mogelijkheid tot verandering. De ene dag zijn ze kriebelig als wol, de andere zo zacht als fluweel. Als ze in een kriebelige stemming zijn, kun je ze beter niet om je heen hebben, want dan krabben ze zowel zichzelf als anderen. Ze hebben dan ook veel aandacht nodig om over hun gekrenktheid heen te komen. In andere tijden zijn ze als fluweel, zacht vriendelijk, en het is een vreugde in hun nabijheid te zijn. Als raafmensen op goede voet met zichzelf staan, kunnen ze maken dat anderen zich gewoon heerlijk voelen. Ze spannen zich dan erg in om anderen het gevoel te geven dat ze iets heel bijzonders en heel lief zijn. Hun werkelijk medeleven geeft je vaak net dat stootje dat je nodig hebt om op de weg naar genezing te raken. Raafmensen vinden het prettig fysieke liefde te geven en te ontvangen, Ze kunnen net als hun plant kalmeren langs de fysieke weg door je te koesteren en te liefkozen. Mensen met dit totem doen er goed aan altijd wat toorts in hun omgeving te hebben, want ze worden makkelijk het slachtoffer van blaas en nierziekten, en kunnen soms erg nerveus zijn.

Kleur - bruin

De kleur van de raafmensen is het bruin van de herfstachtige aarde, van moeder aarde die tijdens de zomer, het seizoen van groei zoveel heeft gegeven en die zich nu klaar maakt om het wat kalmer aan te doen in het seizoen van rust en vernieuwing. Bruin helpt ons via ons eigen wezen de krachten van de aarde en de spirituele krachten met elkaar te verbinden. Het is de kleur die duidt op een stevig en stabiel geworteld zijn, met de bereidheid naar de gebieden erboven te reiken. Raafmensen die in deze pogingen slagen, kunnen goede diensten bewijzen.

De aanvulling van de Raaf is de rode Havik