De Slang

24 oktober - 21 november
Hoedergeest - Mudjekeewis
Maan - Van de eerste vorst

De herfst is het jaargetij van Mudjekeewis, de hoeder van de geest van het westen. De eerste maan van mudjekeewis, is de maan van de trekkende eenden, die op 23 september begint, de dag van de herfst-evening. Hij wordt gevolgd door de maan van de eerste vorst en van de hevige sneeuwval. Het is de tijd voor het zelfonderzoek, de tijd om kracht te verzamelen om naar binnen te kijken en na te denken over de groei en vooruitgang van de voorgaande seizoenen. Het is de tijd om je voor te bereiden op het seizoen van rust en vernieuwing dat komt. Mudjekeewis is een tijd waarin alles langzamer gaat, maar ook sterker is. De planten bereiken hun volledige rijpheid, als hun bloesem verandert in de zaden voor de nieuwe plant. De rotsen verliezen de warmte van de zomerzon, maar ze versterken hun inwendige structuur zodat ze niet tijdens de eerste de beste vorst verbrokkelen.

Dier - Slang

Het dier van de mensen die zijn geboren tijdens de maan van de eerste vorst is de slang, dat oude, mysterieuze belasterde en verkeerd begrepen lid van de familie der reptielen. De slang, is een reptiel zonder ledematen, met vaak gegroefde tanden achter in de bek, geen openingen voor de oren en geen beweegbare oogleden. De rug van de slang bestaat uit een groot aantal wervels, soms wel driehonderd. De ribben zijn losjes met de wervels verbonden en hierdoor kan de slang zich kronkelend voortbewegen Ook heeft hij een lange rij buikschilden, schubben genoemd, die elkaar dakpansgewijs overlappen, het losse eind wijst achterwaarts, waardoor hij voortglijdt. De gespleten tong is een heel gevoelig instrument, waarmee de slang kan proeven en ruiken. Wat de tong oppikt wordt door een speciaal orgaan boven in de mond geanalyseerd. Slangen hebben een zeer goede reuk en gewoonlijk ook een goed gezichtsvermogen. Een uitzondering hierop vormt de tijd vlak voor ze hun huid afwerpen, dan lijken hun ogen dof en troebel, want het vlies maakt deel uit van de huid. Slangen werpen hun huid ongeveer drie keer per jaar af. Ze haken zich, ongeveer op de hoogte van de kin, aan iets vast en glijden dan als het ware uit de oude huid. Dit is ook het tijdstip waarop ratelslangen, de meest bekende van de groefkopadders, een nieuwe ratel(hoornkapje) aan hun staart toevoegen.

Slangen zijn vleeseters, gewoonlijk eten ze kleine dieren zoals ratten en kikkers, maar ook wel insecten Ondanks hun koudbloedige reputatie is de hofmakerij van slangen heel warm. De vrouwtjes scheiden een speciale muskusgeur af om het mannetje aan te trekken, dat haar langzaam nadert en met zijn neus over haar hele lijf wrijft. Net als hun totem hebben slangenmensen de neiging om mysterieus en geheimzinnig te zijn. Het vraagt nogal wat tijd, voordat ze zich voor anderen openstellen en zelfs dan aarzelen ze vaak om de geheimen van hun allerdiepste innerlijk te onthullen. Hierdoor, en door hun ruwe, stekelige buitenkant, worden ze soms verkeerd begrepen en zelfs belasterd. Er vloeit zoveel vitale energie door hen heen, dat anderen diepte van hun wezen dikwijls niet begrijpen. De mensen van dit totem hebben, net als de slang zeer gevoelige instrumenten om de waarheid over mensen en situaties aan te voelen. te proeven en te voorschijn te roepen. Ze hebben scherpe ogen die hen in staat stellen door te dringen tot de diepten van de ziel, zowel van zichzelf als van anderen. Een uitzondering hierop vormt de tijd waarin slangenmensen in verwarring verkeren en hun krachten niet toestaan gelijkmatig door hen heen te stromen.

Slangenmensen kunnen goede diensten bewijzen bij het in balans houden van de natuur of welke situatie ook, zolang ze zelf innerlijk in harmonie verkeren. Ze passen zich gemakkelijk aan en net als hun totemdier kunnen ze hun oude huid met z'n ideeën omgeving en gevoelens, kruipen als ze de tijd gekomen achten zich te transformeren in een nieuwe zijnsfase. Ze veranderen niet gemakkelijk, maar als ze het eenmaal doen is het voor goed, tot de tijd voor weer iets nieuws is gekomen. Evenmin als de slang, zijn het koudbloedige mensen als het gaat om hun relaties. Door de enorme vitale kracht die door hen heenstroomt, is hun belangstelling voor intieme relaties vaak groot. Als ze in balans zijn kunnen ze hun seksuele energie op een goede liefhebbende manier uiten, maar als ze uit hun evenwicht zijn, lijkt het soms of die energie hun leven beheerst en dan hebben ze grote moeite om die in goede banen te leiden. Maar hoe hun innerlijke situatie ook is, slangenmensen hebben de naam intense en opwindende minnaars te zijn. Slangmensen verdienen ons respect, want ze beschikken over een kracht tot transformatie. Soms zijn het boodschappers, die boodschappen brengen die we allemaal horen, als we dicht genoeg in hun buurt komen. Als slang-mensen hebben geleerd hun eigen energie in balans te houden, kunnen ze een enorm geduld ten toon spreiden bij het onderwijzen van anderen.

Mineraal - Malachiet en Koper

Hun mineraal koper, kun je overal in de wereld vinden. Sedert de mensen in de vroegste tijden leerden het te bewerken, werd het gesmolten voor allerlei gereedschappen en versieringen gebruikt. In het begin werd koper in de gewenste vorm gebeukt, maar later werd het gesmolten en daarna gesmeed. Er wordt aan koper een grote verscheidenheid van eigenschappen toegeschreven. Allereerst gaat men ervan uit, dat het de geest en het bloed helpt zuiveren. Mensen met artritis of reumatiek, of een andere kwaal die de gewrichten verstijft, hebben sinds onheugelijke tijden arm of enkelbanden van koper gedragen om hierin verbetering te brengen. Koper geleidt elektriciteit beter dan de meeste andere mineralen en daarom wordt het bijna altijd gebruikt voor elektrische bedradingen.

Malachiet, de edelsteen van de slangenmensen, is een kopercarbonaat, dat je altijd bij kopermijnen kunt vinden. Het is helder groen van kleur met een glans die kan variëren van glasachtig tot dof of zijdeachtig. Zuivere brokken malachiet werden gebruikt als sieraad en zijn ook wel tot vazen, ornamenten en beelden gevormd. Net als koper vind je het bijna overal in Amerika. Er worden speciale spirituele krachten aan toegeschreven. De belangrijkste hiervan is wel dat hij iemands gevoeligheid voor de stem van de geest zou verhogen. Hij wordt beschouwd als een steen die je ontvankelijkheid voor alle soorten subtiele energie vergroot en je psychische krachten versterkt.

Slangenmensen kunnen van hun steen leren dat ze de dingen waarmee ze in contact komen, kunnen vervormen. Net als koper kunnen slangenmensen alle dingen waarin ze betrokken raken veranderen. Hoewel ze zelf niet erg soepel zijn, kunnen ze de omstandigheden in hun omgeving op de door hen gewenste manier wijzigen. Gewoonlijk stroomt er een sterke energie door hen heen, en ze hebben veel nieuwe ideeën over manieren, waarop een situatie kan worden verbeterd. Als ze in balans zijn, zijn de meeste van die ideeën gezond en van dien aard dat ze die ook gemakkelijk kunnen uitvoeren. Slangenmensen kunnen, als ze hun eigen geest eenmaal gezuiverd hebben, omdat ze in harmonie leven met de hogere energieën om hen heen, anderen bij deze taak helpen. Omdat ze vaak van nature genezers zijn, kunnen ze anderen helpen hun lichaam en bloed te zuiveren. Net als malachiet hebben slangenmensen speciale spirituele krachten. Als ze in evenwicht zijn, zijn ze erg gevoelig voor de stem van de geest. En ontvangen velerlei subtiele energieën goed. Deze gaven kunnen een zegen zijn of heel schadelijk, als ze niet de moeite nemen zich te ontwikkelen tot mensen die weten dat dergelijke gaven gebruikt moeten worden ten behoeve van de mensheid en niet voor persoonlijk gewin.

Plant - Distel

Het plantentotem van de slangenmensen is de distel, die plant met scherpe doorns, die bijna overal kan groeien zowel in de stad als op het land. Ze kunnen 3 tot 10 meter hoog worden. Hij heeft een penwortel. In het eerste jaar groeien de bladeren in een rozet, de bloemstengel ontstaat pas in het tweede jaar. De bloemstengel is dik en sappig, soms met balderen en zijtaken. De bloemhoofdjes groeien in losse groepjes, de bloemen zijn rood, purper of wit. De bladeren en de bloemen zijn bedekt met scherpe, prikkende haren, en een borstelig pluis bedekt de hele plant. Als je, je per ongelijk langs een distel schaaft, merk je dat wel. Je kunt zowel de jonge stengel als de wortel schillen, en rauw of gekookt, eten. De jonge bladeren worden geoogst om er thee van te trekken en de op vruchten lijkende zaden kunnen rauw of geroosterd worden gegeten. Alle delen van de distel bevatten veel mineralen. Volgens de traditie gebruikte de inheemse bevolking de distel tegen een zwakke maag en problemen met de spijsvertering, tegen koorts en wormen en bovendien werd ze aan zogende moeders gegeven, opdat die meer melk zouden hebben voor het kind.

Slangenmensen kunnen, net als hun plant, verstandelijk of emotioneel tot grote of minder grote hoogte groeien. Dat hangt af van hun bereidheid de talenten en mogelijkheden waarover ze beschikken op de juiste manier te ontwikkelen en te gebruiken. Ze kunnen van de distel leren dat het belangrijk is krachtig en diep in de aarde te wortelen, want ze hebben de hulp van de aarde nodig om de energieën die door hen heen stromen in de juiste kanalen te leiden. Elk slangmens is in staat de wereld om hem heen van dienst te zijn, maar sommigen verliezen die mogelijkheid, omdat ze zich zo in stekelheid hullen, dat er maar weinig mensen dicht genoeg bij hen komen om de goede dingen onder die buitenste laag te ontdekken. Zelfs slangmensen die goed in harmonie zijn, hebben vaak een buitenkant van stekelig pluis, dat iedereen prikt die in hun ogen henzelf of degenen die hen na staan hebben gekwetst.

Kleur - oranje

De kleur van slangen mensen is oranje. Dat speciale, heldere oranje dat je soms in de lucht ziet bij ondergaande zon. Die kleur symboliseert mensen die vitaal en intellectueel zijn en de kennis die ze door studie en in de loop van het leven vergaren kunnen toepassen. Die kleur geeft aan, dat de betrokken persoon verstand, lichaam en geest kan begrijpen, en dat hij zijn hoger inzicht kan gebruiken om het lagere onder controle te houden.

De aanvulling van de Slang is de Bever