De veelzijdige Tweeling

Zij die tussen 21 mei en 21 juni als Tweelingen in het teken van de dierenriem worden geboren, zijn actief en opgewekt. De zon laat alles groen uitlopen en bloeien en de eerste vruchtknopen gaan rijpen. Mensen die in dit teken van de dierenriem het eerste levenslicht hebben aanschouwd, bevinden zich tot op hoge leeftijd in een rijpingsproces. Nooit zijn zij uitgeleerd, steeds willen ze nog meer weten. Hun kennis kunnen ze vaak in hun voordeel aanwenden door hun meer dan gemiddelde intelligentie. Mercurius, die over de Tweelingen heerst, heeft de Tweelingen uitgerust met een goed verstand. Op beslissende momenten van hun leven kunnen Tweelingen dit aangeboren talent overboord gooien en tegen hun verstand in het hart laten spreken. Dit zijn de twee zielen die in hun borst huizen en waarover Goethes Faust wordt gezegd: “De ene wil zich scheiden van de andere; de ene klampt zich met al zijn organen uit hevig verlangen naar de liefde vast aan de wereld; de andere verheft zich met kracht uit deze nevelen naar streken van meer verheven voorvaderen.” Wie deze door het gevoel en het verstand heen en weer geslingerde mensen beter wil leren kennen, moet dit stuk over Tweelingen lezen, dat eveneens alle Tweelingen kan aanzetten tot zelfkennis.