Numerologie

Numerologie is de leer der getallen. Een van de grondleggers van de getallenleer was de Griekse filosoof Pythagoras die het getal als de sleutel tot de 'harmonie van de kosmos' beschouwde. 

Numerologie werkt dus met getallen, maar ook met de letters van het alfabet. Elke letter correspondeert met een bepaald getal. In de toegepaste numerologie wordt allereerst gewerkt met de geboortedatum en de naam van iemand om een beeld te krijgen.

Er zijn een aantal verschillende systemen binnen de numerologie. Het hierop volgende systeem is waarschijnlijk het meest gebruikte:

Geboortegetal

Stel je geboortegetal vast door de cijfers van je geboortedatum bij elkaar op te tellen. Als je bijvoorbeeld bent geboren op 12 mei 1981, dan is jouw getal:

12-5-1981 = 1 + 2 + 5 + 1 + 9 + 8 + 1 = 27

Herleid dit tot een enkel cijfer: 2 + 7 = 9

Je geboortegetal is dus 9.

Uitleg geboortegetal

Je geboortegetal geeft je inzicht in het doel van je huidige leven. Dit getal heeft verschillende namen, sommige noemen het ook wel lotsgetal, anderen duiden het aan met levensnummer. Dit nummer geeft aan wat jouw doel in het leven zou kunnen zijn.

Hieronder vind je een zeer beknopte samenvatting van de betekenis van de geboortegetallen:

 • Leven vanuit creatieve energie
 • Leven vanuit eigen overtuiging
 • Leven vanuit zelfexpressie
 • Leven vanuit zelfdiscipline
 • Leven vanuit ervaren
 • Leven vanuit evenwicht
 • Leven vanuit vertrouwen
 • Leven vanuit zekerheid
 • Leven vanuit idealen
 • Naamgetal

  Iedere letter van het alfabet heeft een cijfer:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z

  Is je naam bijvoorbeeld Sanne dan krijg je dus de volgende berekening: 1+1+5+5+5= 17 en dit splits je weer tot er 1 getal overblijft: 1+7= 8

  Huisnummer

  Misschien heb je er nog nooit bij stilgestaan, maar heb je enig idee hoe jouw huisnummer mede je lot bepaalt? Elk cijfer heeft een specifieke trilling of vibratie, en ook een huisnummer heeft een bepaalde energie.

  Pythagoras, een Griekse geleerde die leefde in de 6de eeuw voor Christus, was de eerste die zich uitgebreid in de betekenis van getallen heeft verdiept. Volgens Pythagoras vindt je het getal terug in alle processen en omstandigheden van het leven.

  Naast de Grieken vindt men de getallenleer ook terug in de Joodse Kabbalah en in de oude Chinese Feng-Shui. Deze eeuwenlange studies uit verschillende culturen maken ons één ding duidelijk: getallen bezitten een betekenis.

  Wanneer je huisnummer uit meer dan 1 cijfer bestaat tel je ze bij elkaar op totdat je uiteindelijk 1 cijfer overhoudt, bijvoorbeeld:

  Je woont op nummer 3751

  Dat is 3 + 7 + 5 + 1 =16

  Dat is 1 + 6 = 7

  Je woont in een 7-huis

  1

  In een 1-huis wonen individualisten, men is erg op zichzelf gericht en gaat z'n eigen weg zonder veel rekening te houden met de andere bewoners.

  De mannelijke Yang-energie is hier heel sterk aanwezig. Sterke persoonlijkheden ontmoeten elkaar en het risico dat ze elkaar gaan beconcurreren en zelfs domineren is in een 1-huis groot.

  De verschillende bewoners zijn wel erg creatief, maar door hun sterk doorgedreven assertiviteit is de kans op fel oplaaiende ruzies ook erg groot. Maar het is een perfect huis voor mensen die op de een of andere manier zelf willen bepalen hoe hun leven verloopt en voor diegenen die voorruit willen komen.

  2

  In een 2-huis komen de tegenpolen bijeen, mannelijke en vrouwelijke energieën ontmoeten elkaar op een harmonieuze wijze.

  De bewoners houden rekening met elkaar, er heerst samenhorigheid en toegeeflijkheid, en er is een sterke uitwisseling van emoties. Het is hier heel prettig en aangenaam wonen.

  Vaak is er in dit huis een werkruimte (bijv een keuken) waar zich het grootst deel van het huiselijke leven afspeelt.

  In een 2-huis bestaat soms ook de neiging om een barricade op te werpen tegen de buitenwereld, het is zo prettig wonen binnen deze huiselijke cocon, dat men weinig behoefte heeft aan de buitenwereld.

  3

  In dit huis verlopen de contacten soepel en eventuele tegengestelde karakters kunnen toch in harmonie met elkaar omgaan.

  De bewoners hebben een positieve instelling, en zien de dingen soms mooier dan ze zijn, ze zijn succesvol en hebben een druk sociaal leven. Ook seksueel komt men in dit huis goed aan zijn trekken, maar vooral op geestelijk vlak zullen de bewoners elkaar kunnen vinden.

  Het 3-huis staat open voor anderen, en er vinden dan ook vaak gezellige bijeenkomsten plaats, waar zowel wereldse als spirituele onderwerpen aan bod kunnen komen.

  De bewoners staan in de buitenwereld meestal bekend om hun hulpvaardigheid of maatschappelijke betrokkenheid. Het risico is daardoor groot dat men teveel hooi op zijn vork neemt.

  Ook wordt in een 3-huis vaak verkwistend omgesprongen met energie en met geld.

  4

  Het 4-huis verschaft de bewoners in grote mate zekerheid en stabiliteit. Hier vindt men bescherming. Het leven wordt ernstig genomen en vaak is men er erg zuinig.

  In een 4-huis wonen meestal mensen die een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel hebben en een zeer geordend leven leiden. Normen en waarden zijn belangrijk, en men bouwt aan de toekomst.

  In een 4-huis kom je er emotioneel wel wat bekaaid af, en ook de seksualiteit kent geen duidelijke hoogtepunten. Eigenlijk gaat alles wat moeizaam. Wanneer je heel lang in een 4-huis woont neemt de kans op een depressie toe.

  5

  Het leven in een 5-huis verloopt vaak hectisch. De bewoners zijn er altijd druk in de weer en iedereen heeft een overvolle agenda.

  Dit huis is heel geschikt om je sociale leven uit te bouwen. De bewoners van een 5-huis zijn mensen die altijd voor een praatje of een spelletje te vinden zijn. Als je voor een 5-huis kiest zul je je niet snel vervelen.

  De keerzijde van dit huis is dat je er vaak slaapproblemen ondervindt, en dat het geld er wel heel makkelijk uitgegeven wordt. 

  6

  Het is prettig wonen in een 6-huis, aangenaam en vredig. Dit is een buitengewoon geschikte woning voor een gezin om in te leven.

  De bewoners zijn toegeeflijk en voelen genegenheid voor elkaar. Men houdt van mooie en goede dingen, en de inrichting is hier doorgaans heel smaakvol.

  Vooral mensen die een regelmatig leven willen leiden, zullen baat bij dit nummer hebben. Het getal 6 is ook het getal van de stem, en dus uitermate gunstig voor iedereen die van zingen houdt.

  Maar in een 6-huis loop je wel de kans dat de behoefte aan mooi en luxe een te grote rol gaat spelen. De bewoners kunnen te gemakzuchtig worden en de drank te rijkelijk schenken. 

  7

  Het 7-huis is uitermate geschikt voor eenlingen. Om in gezinsverband in een 7-huis te wonen is niet zo'n goed idee, je loopt grote kans op veel meningsverschillen en mogelijk een onverwachte breuk.

  De bewoner van een 7-huis heeft een afwijkende, alternatieve kijk op het leven en wordt door de buitenwereld vaak gezien als excentriek of bizar. In een 7-huis ben je ofwel een dwaze zonderling, ofwel een briljant genie.

  In dit huis kun je je heel goed verdiepen in spirituele zaken, maar je leeft dan wel aan het randje van de samenleving.

  8

  Als je in een 8-huis woont, ben je volgens de Feng-Shui uiterst bevoorrecht. De bewoners van dit huis vergaren overvloed en rijkdom.

  Financieel vergaat het de bewoners niet slecht en ook maatschappelijk gezien gaat het goed. Gestelde doelen worden hier verwezenlijkt.

  Er heerst een stimulerende sfeer, verantwoordelijkheidsgevoel en leidinggevende capaciteiten kunnen zich hier ontplooien.

  In een 8-huis voel je een sterke drang om in het leven vooruit te komen. Bovendien neem je er ook je relatie heel serieus, want op emotioneel vlak streef je eveneens zekerheid en veiligheid na.

  9

  In een 9-huis kun je de vruchten plukken van hard werken. Na elke grote inspanning worden er ook goede resultaten bereikt.

  De energie die verbonden is aan de 9 spoort je aan om actief te zijn. Bewoners van een 9-huis hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een neiging tot perfectionisme.

  Maar omdat je zelf alles zo ernstig en gedegen aanpakt, kun je problemen krijgen met anderen. Je stoort je vooral aan hun nonchalance en onnauwkeurige manier van werken.

  In dit huis kom je op voor jezelf. De bewoners hebben nogal eens wat kritiek op elkaar en kunnen zeer bazig optreden. Conflicten en verzoeningen wisselen elkaar af in een 9-huis.

  Meer informatie

  Bedenk na het lezen van bovenstaande info wel dat jij uiteindelijk zelf degene bent die de sfeer in huis bepaalt!

  Op Numerologie vind je nog veel meer informatie over numerologie!