Tarot

Het tarot kwam gedurende de laatste helft van de 14e eeuw voor het eert voor in Noord-Italië. De oorsprong van de voorstellingen gaat echter veel verder terug. Een theorie beweert dat tarotkaarten het enige overblijfsel zijn van de hiëroglifische boeken die verloren gingen tijdens de brand van de grote bibliotheek van Alexandrië. Anderen geloven dat zigeuners de kaarten in de late 14e eeuw naar Europa brachten, toen zij de vervolging in India ontvluchten. Wat we zeker weten, is dat Jacquemin Gringonneur in 1392 56 goudstukken kreeg voor het in goud schilderen van 3 sets tarotkaarten voor koning Karel IV van Frankrijk. Een andere beroemde set is het 15e-eeuwse Italiaanse Visconti-Sforza-tarot. De belangrijkste tarotvoorstellingen zijn echter de op de Middeleeuwen geinspireerde ontwerpen van het 18e-eeuwse Tarot de Marseille.

Het woord 'tarot' is een Franse aanpassing van het Italiaanse woord tarocco, het woord voor 'kaartspel'. Het woord 'troef' komt van het Italiaanse trionf, wat 'triomf' betekent (in het spel triomferen de kaarten van de grote over die van de kleine arcana).

Hoe zit het spel in elkaar?

De 22 kaarten van de grote arcana of troefkaarten hebben namen en zijn genummerd van 1 t/m 21. De dwaas is meestal ongenummerd of heeft het cijfer 0. De 56 kaarten van de kleine arcana zijn onderverdeeld: Bekers, Staven, Pentakels en Zwaarden. Elke groep bestaat uit 14 kaarten: tien cijferkaarten, genummerd van aas tot 10, en vier hofkaarten: page, ridder, koningin en koning.

Tarot en occultisme

Gedurende de 19e en 20e eeuw kwamen talloze mystieke organisaties op, zoals de Orde van de Gouden Schemering, de Orde van de Zilveren Ster en de Orde van de Tempel van het Oosten. Deze orden onderwezen mensen in magische en esoterische technieken met als doel een spirituele dynamiek te creëren die de evolutie van de mensheid zou bespoedigen. Ze zijn grotendeels verantwoordelijk voor de wijze waarop we nu nog steeds tarotkaarten interpreteren.

Twee populaire tarotsets - de Toth en de Rider Waite - werden ontworpen door leden van de Orde van de Gouden Schemering. Deze groep mystici is ook grotendeels verantwoordelijk voor de astrologische associaties van het tarot.  Deze associaties kunnen wat variëren, maar meestal wordt de grote arcana gekoppeld aan de twaalf tekens van de dierenriem en tien planeten. Elke groep van de kleine arcana wordt gekoppeld aan de elementen.

Astrologische associaties van de grote arcana
De dwaas: Uranus
Kracht: Leeuw
De magiër: Mercuruis
De gehangene: Neptunus
De hogepriesteres: Maan
Dood: Schorpioen
De keizerin: Venus
De gematigdheid: Boogschutter
De keizer: Waterman
De duivel: Steenbok
De hiërofant: Stier
De toren: Mars
De geliefde: Tweeling
De ster: Waterman
De zegewagen: Kreeft
De maan: Vissen
Justitia: Weegschaal
De zon: Zon
De kluizenaar: Maagd
De oordeel: Pluto
Het rad van fortuin : Jupiter
De wereld: Saturnus
Associaties van de kleine arcana
Bekers: Emoties, Water Pentakels: Materiële zaken, Aarde
Staven: Carrière, Vuur Zwaarden: Intellectuele/Spirituele zaken, Lucht
Hoe wordt tarot ingezet

Het doel van de tarot is niet zozeer het voorspellen van de toekomst, maar vooral om inzicht te krijgen in onze eigen, vaak ingewikkelde levenspatronen en inzicht te krijgen in onze eigen 'blinde vlek'. Tarotkaarten kunnen als een spiegel, een katalysator werken om innerlijke processen op gang te brengen. In onze cultuur weet men vaak niet zo goed raad met irrationale toegangen tot zichzelf. Sommige mensen doen de kaarten af als bijgeloof of zelfs als 'duivels'. Je moet leren de taal van de symbolen te verstaan, tarotkaarten hebben het vermogen gevoelens te kanaliseren en ze kunnen je de kans bieden een hoger of universeler inzicht te ontwikkelen. Het onderscheid tussen winnen en verliezen, tussen succes en falen vervaagt als je je leven als een reis door de tijd kunt beschouwen. Tarotkaarten kunnen een spiritueel proces op gang brengen en je helpen je eigen wijsheid naar boven te laten komen.

Voor het duiden van de kaarten zouden we vooral op onze eigen beleving en intuïtie af moeten gaan. Geen enkele kaart is op zichzelf slecht of goed. Bekers vijf bijvoorbeeld (een kaart van de kleine Arcana) betekent echt niet altijd teleurstelling. En De Ster (XVII grote Arcana) is niet alleen maar 'een goede kaart'. Er zijn geen eenduidige duidingsbegrippen te geven, je moet een kaart altijd bekijken in de context van je vragen (en eventueel in de context van een hele legging). Tarotkaarten bevatten slechts beelden, en beelden en symbolen bevatten altijd een persoonlijke en een aan de situatie gebonden component. De Dood (XIII grote Arcana) bijvoorbeeld, jaagt veel mensen angst aan, maar heeft eigenlijk niets met de dood te maken. Het laat zien dat de tijd rijp is om ergens afscheid van te nemen om zo weer ruimte te maken voor iets nieuws. De Dood staat dus symbool voor het afhandelen van iets of  het loslaten.....

Het is belangrijk de tijd te nemen om een kaart op je in te laten werken, en daarbij kun je best gebruik maken van alle duidingen en interpretaties die anderen al op papier (of op internet) hebben gezet, maar vergeet niet dat het toch altijd gaat om jouw waarneming, jouw ervaring. Elke kaart spreekt voor zichzelf en bij iedere nieuwe beschouwing kan dat op een andere wijze zijn. Sta open voor de boodschap, ontspan je, en concentreer je op je vraagstelling. Vraag jezelf af waar de kaart je aan doet denken, aan welke gebeurtenissen en voorstellingen herinneren ze jou? Welke ervaringen heb je eerder met deze kaart gehad? Welke belevenissen verbindt je met de afzonderlijke op de kaart weergegeven symbolen? Met welke figuur identificeer je jezelf? Vanuit welk perspectief kijk je naar de afbeelding? Welke boodschap zie je zelf in de kaart? Kun je deze boodschap plaatsen in een groter verband?

Het Keltisch Kruis

Dit is waarschijnlijk de meest bekende en tevens een van de oudste methodes voor het leggen van tarotkaarten en wordt soms ook wel Zonnekruis genoemd. Het is een universeel legpatroon wat in principe voor alle soorten vraagvormen geschikt is. Het toont de trends, werpt een nieuw licht op de achtergonden en maakt het mogelijk zicht op oorzaak en gevolg te krijgen. Nadat je voor jezelf je vraag helder hebt geformuleerd trek je blind tien kaarten die je in volgorde van het trekken zo neerlegt als hieronder aangegeven.

De eerste twee kaarten tonen waarom het gaat. De eerste kaart geeft ons de uitgangspositie, de tweede kaart laat zien wat er nog bijkomt, wat de eerste kaart "doorkruist". De derde en vierde kaart  tonen de bewuste en onbewuste niveaus. De derde kaart geeft aan wat je in relatie tot je vraag al helder is, het rationele gedeelte. De vierde laat zien wat er onbewust ook meespeelt. De vijfde kaart gaat terug in de tijd en laat het recente verleden zien. Dit kan een aanwijzing zijn over de oorzaken van het probleem. De zesde kaart is de eerste kaart die naar de nabije toekomst verwijst, naar wat als eerste te gebeuren staat. De zevende kaart toont de houding van de vraagsteller, hoe deze er tegen aan kijkt. De achtste kaart laat zien welke invloed anderen in deze hebben, meer algemeen gezegd staat deze kaart voor de omgeving. De negende kaart weerspiegelt onze angsten en verwachtingen, de kaart van hoop en vrees. De tiende kaart geeft net als de kaart op positie zes een vooruitzicht op de toekomst, maar dan voor de langere termijn.

De grote Arcana

Dwaas

De Dwaas toont het kind in ons en staat voor ontvankelijkheid en een levenslustige zorgeloosheid. Wanneer De Dwaas zich voordoet betreden we vaak zonder kennis vooraf een nieuw levensterrein.

De Magiër

Deze kaart betekent zelfbewustzijn en slimme handigheid en is het symbool van problemen die overwonnen worden en uitdagingen die tot een succesvol einde zullen worden gebracht.

De Hogepriesteres

Deze kaart staat voor onze onbewuste krachten, onze intuïtie en ons  vertrouwen in het leven. Deze kaart symboliseert de verborgen waarheid die zich aan onze bewuste geest onttrekt.

De Keizerin

De Keizerin symboliseert de natuurlijke kracht die steeds weer nieuw leven schept. Zij staat voor groei en vruchtbaarheid op lichamelijk niveau, voor artistieke creativiteit op geestelijk niveau en op het niveau van ons verstand voor een veelheid aan ideeën en vindingrijkheid.

De Hiërofant

Deze kaart, die ook wel Hogepriester wordt genoemd, staat voor een diep gevoel van geloof en vertrouwen en vertegenwoordigt samen met De Hogepriesteres en De Ster een van de drie beschermende kaarten van de Tarot die het verloop van een gebeurtenis gunstige vooruitzichten geeft.

De Geliefden

Deze kaart verwijst aan de ene kant naar een grote liefdeservaring, en houdt ons aan de andere kant voor dat zo'n stap met een noodzakelijke beslissing samen dient te gaan. Ze kan ook voor een beslissing staan die niets met de liefde heeft te maken, en in dat geval betekent De Geliefden dat we deze beslissing met heel ons hart zullen moeten nemen zonder achterdeurtjes open te houden.

De Zegewagen

De Zegewagen staat voor een flinke sprong voorwaarts. Hij geeft aan dat we ons uit onze vertrouwde omgeving losmaken en een eigen weg inslaan.

Kracht

Net als bij De Magiër berust het geheim van de Kracht op een diepe innerlijke harmonie. Bij deze kaart horen begrippen als moed, levensdrang en passie.

De Kluizenaar

De Dwaas toont het kind in ons en staat voor ontvankelijkheid en een levenslustige zorgeloosheid. Wanneer De Dwaas zich voordoet betreden we vaak zonder kennis vooraf een nieuw levensterrein.

Het Rad van Fortuin

Deze kaart representeert vaak gebeurtenissen waarop we nauwelijks invloed hebben. Het weer, het verkeer of een andere overmacht doorkruist ons plan waardoor het niet door zal gaan.

Gerechtigheid

Deze kaart staat voor het objectieve inzicht en een bewust en overdacht gevormd oordeel. Het dagelijkse leven ervaren we momenteel als een spiegel, gedragen we ons eerlijk en oprecht, dan wordt ons handelen overeenkomstig gehonoreerd, maar waar we met twijfelachtige middelen proberen iets te bereiken lijden we schipbreuk

De Gehangene

Deze kaart geeft aan dat we vastgelopen zijn. De passiviteit waartoe we nu veroordeeld zijn lijkt op de herstelperiode van een ziekte. In verband met werk wijst deze kaart op stagnatie en uitstel. Het gaat vooral om kleine, hinderlijke en vertragende gebeurtenissen. Hardnekkigheid of forceren levert hier niets op.

De Dood

De Dwaas toont het kind in ons en staat voor ontvankelijkheid en een levenslustige zorgeloosheid. Wanneer De Dwaas zich voordoet betreden we vaak zonder kennis vooraf een nieuw levensterrein.

Gematigheid

Deze kaart betekent zelfbewustzijn en slimme handigheid en is het symbool van problemen die overwonnen worden en uitdagingen die tot een succesvol einde zullen worden gebracht.

De Duivel

Dit is de kaart waar we het minste grip op hebben, aangezien zijn gezicht voor iedereen weer anders is. Het gemeenschappelijke zit in gevoelens van afhankelijkheid, hulpeloosheid en machteloosheid, en het steeds opnieuw weer stranden van onze goede voornemens.

De Toren

De Toren geeft aan dat we ons ergens zeker van waanden maar dat de muren van ons bouwwerk plotseling gaan wankelen. Het kan om onze overtuigingen gaan, maar ook om onze zekerheden op gebied van werk, of -niet in de laatste plaats- te maken hebben met onze persoonlijke relaties en vriendschappen.

De Ster

Dit is een kaart van hoop en wijsheid en inzicht in grotere samenhangen. Ze symboliseert plannen die tot ver in de toekomst reiken, maar die we pas achteraf in volle betekenis kunnen waarnemen. Zoals bij zaaien gaat er enige tijd overheen voordat we de vruchtbare resultaten kunnen oogsten.

De Maan

De Maan brengt ons naar de wereld van onze dromen en verlangens en staat vaak voor angst en onzekerheid en voor bange voorgevoelens.

De Zon

De Zon wijst op een grote levensvreugde, op warmte en optimisme. Ze is een symbool van het gevoel herboren te zijn. Ze representeert de zonnige kant van het leven.

Het Oordeel

Het Oordeel wordt vaak met straf en daardoor met angst geassocieerd, maar de hier weergegeven kaart symboliseert de verlossing en bevrijding van datgene wat ons eerder gevangen hield. Daardoor heeft deze kaart een bijzonder gunstige betekenis en staat voor de beslissende stap naar zelfverwerkelijking.

De Wereld

Deze kaart vertegenwoordigt voldoening, het eindpunt van de reis, de voltooiing van een cyclus. We zijn gearriveerd en hebben ons doel bereikt. Een hervonden eenheid en de ervaring van harmonie en een blijde afloop.

De kleine Arcana

Net als bij astrologie kun je de kaarten van de kleine Arcana ook onderverdelen in vier elementen:

staven = vuur

pentakels = aarde

zwaarden = lucht

kelken = water

Staven

Staven vertegenwoordigen het element vuur. Astrologisch worden deze kaarten geassocieerd met de vuurtekens Ram, Leeuw en Boogschutter. De kaarten van Staven hebben te maken met dagelijkse aangelegenheden en met de energie en het enthousiasme waarmee dingen gedaan worden. Staven worden geassocieerd met allerlei vormen van communicatie, reizen en dagelijkse bezigheden. Het vuurelement betekent energie en onderneming, creativiteit en de drang om dingen op gang te brengen. Zakelijke problemen, creatieve ondernemingen en allerlei onderhandelingen horen ook bij Staven.

Pentakels

Pentakels worden ook wel Munten of Pentagrammen genoemd en ze zijn gerelateerd aan het element aarde en de tekens Stier, Maagd en Steenbok. Zij hebben betrekking op de materiële wereld, op concrete zaken. De kaarten van Pentakels worden geassocieerd met hulpbronnen, en zij hebben ook veel te maken met onze financiën, met werk dat geld oplevert, met verdiensten, uitgaven en besparingen. Pentakels hebben betrekking op zekerheid, groei en vooruitgang, winst en verlies. Ook status en gewichtigheid en de waarde van mensen en goederen vallen onder Pentakels.

Zwaarden

Zwaarden hebben te maken met een aantal verschillende dingen. Astrologisch gezien zijn ze gerelateerd aan het element lucht en de tekens Tweelingen, Weegschaal en Waterman. Ze beheersen het gebied van de geest in de vorm van ideeën en zorgen en hebben ook betrekking op serieuze beslissingen, vertragingen, teleurstellingen, beperkingen en verliezen. Ook worden zwaarden geassocieerd met reizen, letterlijk of figuurlijk. Deze reeks is vermoedelijk het makkelijkst te interpreteren wanneer ze in verband wordt gebracht met geestelijke activiteiten.

Kelken

Kelken worden ook wel Bekers genoemd en zijn gerelateerd aan het element water en de tekens Kreeft, Schorpioen en Vissen. Zij worden dan ook geassocieerd met gevoelens en emoties, bijvoorbeeld in liefde en relaties, of in het gezin of de familie. Kelken hebben ook betrekking op vriendschap, gezelschap en prettige collega's, en op comfortabele leef- en werkomstandigheden. Ook kan de reeks duiden op artistieke en creatieve ontwikkeling en laten zij zien hoe de vraagsteller zich voelt in een bepaalde situatie. Het gaat bij Kelken vooral om de emotionele reactie op een bepaalde gebeurtenis.

Leggingen

Eerder op deze informatiepagina kon je al 'het keltischkruis' terugvinden. Hieronder tref je nog enkele andere leggingen aan:

De drie kaartlegging

Neem de tijd om je op je vraag te concentreren, wanneer je de vraag duidelijk hebt trek je drie kaarten en legt ze voor je neer in de volgorde verleden-heden-toekomst. De kaarten geven dus het verleden, heden en de toekomst weer. De kaart voor het verleden heeft betrekking op alle vroegere gebeurtenissen die van invloed zijn op de huidige vraag. De kaart van het heden zou je het antwoord moeten geven op de vraag die je hebt gesteld. De toekomstkaart staat voor gebeurtenissen die kunnen komen, met inachtneming van hoe het heden de toekomst kan beïnvloeden. Probeer de verbanden tussen de kaarten te vinden, en vergeet niet je eigen intuïtie te gebruiken.

De dwaas

Dit spel kent heel veel toepassingen, het laat in een eenvoudige legging het chronologische verloop van een gebeurtenis zien. De kaarten hebben op zichzelf geen specifieke betekenis, elke kaart bouwt voort op de voorgaande kaart, en dit maakt een duiding niet altijd makkelijk. Vaak komt dat ook voort uit de gedachte dat gebeurtenissen in ons leven een logisch verloop behoren te hebben, maar juist het Spel met De Dwaas laat zien hoe tegenstrijdig wij zijn en hoe tegenstrijdig onze handelingen kunnen verlopen.

De Dwaas moet uit het spel gehaald worden en de kaarten geschud. Vervolgens kies je blind twaalf kaarten, en dan stop je De Dwaas hier -zonder de kaarten te bekijken- ergens tussen en schud de uitgekozen kaarten nogmaals. Je begint of met de onderste of met de bovenste kaart en legt de kaarten in een rij van dertien voor je op tafel:

De kaart van De Dwaas is het keerpunt, de kaarten tot aan De Dwaas beantwoorden de gestelde vraag. De Dwaas zelf wordt niet geduid en de kaarten erna laten zien wat er nog achter de vraag verborgen ligt. Ligt De Dwaas aan het begin, dan geven de kaarten alleen een beeld van de achter de vraag schuilgaande thematiek: de gestelde vraag is niet goed of te oppervlakkig gesteld. Is De Dwaas de laatste kaart, dan wordt er alleen antwoord gegeven op de gestelde vraag.

Wanneer De Dwaas als eerste kaart verschijnt betekent dit dat je nog helemaal aan het begin van een bepaalde ontwikkeling staat, en als laatste kaart maakt De Dwaas duidelijk dat dit thema in feite al is afgesloten.

Het kruis

Dit is een van de eenvoudige maar daarom niet minder interessante legpatronen. Het geeft kort en bondig informatie en kan op meerdere manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld hoe we ons in een bepaalde situatie het beste zouden kunnen gedragen of welk besluit we zouden moeten nemen of zonder een specifieke vraagstelling. Dit legpatroon is ook heel geschikt om enkel met de Grote Arcana kaarten uit te voeren en biedt daardoor ook beginners een kans om met de tarot symboliek vertrouwd te raken. De kaarten worden blind getrokken en als volgt gelegd:

1. Het thema waar het om gaat

2. De uitdaging die je beter kunt vermijden

3. De weg die wordt aanbevolen

4. Dit is waar het toe zal leiden

De weg

Dit legpatroon toont je waar het om gaat, hoe je je tot nu toe hebt opgesteld en hoe je je in de toekomst het best zou kunnen opstellen. De linkerkolom laat het gedrag tot nu toe zien en de rechter geeft suggesties voor de toekomst. De 7 kaarten worden als volgt gelegd >>>

Uitleg:

1. Hier draait het om, de kansen en de risico's

2. De bewuste instelling, het rationele gedrag, verstandelijke overwegingen tot nu toe.

3. De onbewuste instelling, wensen en verlangens, het emotionele gedrag tot nu toe.

4. De houding naar buiten toe, het optreden en de eventuele façade tot nu toe.

5. Suggestie met betrekking tot de rationele handelswijze in de toekomst

6. Suggestie met betrekking tot de emotionele houding in de toekomst.

7. Suggestie met betrekking tot de houding naar buiten in de toekomst.