Tasseomantie (theeblaadjes lezen)
De gewoonte om de toekomst te voorspellen door het bestuderen van theeblaadjes is waarschijnlijk in de zesde eeuw in China ontstaan. Thee was in het Westen onbekend tot 1609, toen Nederlandse handelskooplui de bladeren voor het eerst uit het Oosten importeerden. Hoewel de nieuwe drank aanvankelijk met de nodige achterdocht werd ontvangen, werd rond 1636 overal in Frankrijk thee gedronken en bereikte hij in 1650 de winkels in Engeland, waar hij uiteindelijk een zeer geliefd onderdeel werd van het dagelijks leven. Halverwege de zeventiende eeuw was het gebruik van thee wijd verspreid en werden vrijwel overal in Europa door waarzeggers theeblaadjes ontraadseld.

 

De achterliggende gedacht bij het ontraadselen van theebladeren was niet helemaal nieuw voor de Europeanen, want de oude Romeinen hadden de toekomst al voorspeld door middel van oinomatie (de interpretatie van de neerslag op de bodem van een wijnglas) en middeleeuwse waarzeggers hadden de patronen bestudeerd die ontstonden door gesmolten was, vloeibaar lood en andere substanties. Deze nieuwe kunst vereiste de juiste kennis voor de voorbereiding van een theekopje voor een lezing en bovendien de kennis over de betekenis over de betekenis van tientallen, zo niet honderden beelden die in een kopje konden opduiken. In de achttiende en negentiende eeuw waren overal boekjes te koop die nieuwsgierigen informatie verschaften over alle aspecten van tasseomantie (van het Arabische tass, dat ‘kop’ betekent, en het Griekse mancy, dat ‘voorspelling’ betekent). Als gevolg daarvan vond deze vorm van waarzeggerij niet alleen plaats in de achterafkamertjes van toekomstvoorspellers, maar ook in de woonkamers van de welgestelden.

Er bestaan diverse methodes voor het ontraadselen van theebladeren, die op kleine punten van elkaar verschillen, maar in grove lijnen allemaal de procedure die we hier beschrijven. Thee (bij voorkeur een donkergekleurde Chinese of Indiase soort) wordt met losse blaadjes gebrouwen en zonder een zeefje in een lichtgekleurd kopje geschonken. De persoon wiens toekomst gelezen moet worden, drinkt de thee op en laat een klein beetje vocht en alle blaadjes op de bodem van het kopje achter. Nadat hij (of zij) de restjes drie keer over de bodem heeft gespoeld, draait hij het kopje ondersteboven op een schoteltje en tikt hij drie keer op de onderkant van het kopje zodat de meeste blaadjes loslaten en op het schoteltje vallen. De lezer pakt het kopje op en bestudeert het patroon dat wordt gevormd door de overgebleven blaadjes op de bodem en aan de binnenkant van het kopje. 

Wat kan er in de overblijfselen van een kopje thee worden gezien? Mensen die theebladeren ontraadselen beweren dat ze de vormen kunnen zien van dingen die komen gaan. Het patroon van lijnen, stippen of geometrische vormen en daarnaast vormen die doen denken aan planten, dieren en bepaalde voorwerpen: alles kan een speciale betekenis hebben. Een enkele rechte lijn duidt bijvoorbeeld op een voorzichtige planning en innerlijke vrede; twee parallelle lijnen geven aan dat er een reis gemaakt gaat worden. Een rondje met daarbovenop een kruis is gewoonlijk een slecht teken en wijst op gedwongen opsluiting, bijvoorbeeld in een gevangenis of ziekenhuis, terwijl een boom op succes duidt en een eikel goede gezondheid voorspelt. Hoe dichter het beeld bij de rand van het kopje staat, hoe eerder het zal plaatsvinden. Een gebeurtenis die door een beeld op de bodem van het kopje wordt voorspeld, ligt in de verre toekomst.