Aura's

De aura is een elektrisch en elektromagnetisch verschijnsel dat door lichamelijke en psychische gebeurtenissen ontstaat. Dit klinkt heel ingewikkeld maar eigenlijk is het dus, makkelijker gezegd, een energieveld om ons lichaam heen. Het is een spiegel van ons innerlijk zijn en geeft een beeld van onze gezondheidstoestand, gevoelens, emoties en ons spirituele niveau op dat moment. Ben je kwaad? Dan is dat te zien, je aura is dan rood. Ben je kalm? Dan is je aura blauw, etc. De kleur van onze aura verandert wanneer er veranderingen in onze gedachten en gevoelens plaatsvinden. Het kan groot of klein zijn, ijl of juist heel compact, stilstaand of bewegend etc.

Nu denken de meeste van ons bij het woord aura dus aan een kleur die je kunt zien. Je kunt aura’s echter ook voelen. Dit is vaak ook makkelijker dan de kleuren zien. Doe je ogen maar eens dicht in een kamer waar andere aanwezig zijn. Of hou je hand maar eens boven de arm van een vriend terwijl je, je ogen gesloten hebt. Je voelt dan de aanwezigheid van de aura. Wanneer je de aura van deze persoon bereikt, lijkt het dan alsof je door een zeepbel heen drukt, soms lijkt het zelfs of je tegen een muur oploopt. Wanneer je dit goed oefent zul je uiteindelijk merken dat je er ook op deze wijze achter kunt komen hoe iemand zich voelt. Niet door kleur te zien maar door ‘voelen’ dus.

Niet alleen de mens heeft een aura, ook dieren, planten en zelf stenen bezitten een aura. Het lezen van een aura vergt oefening en kan het beste geoefend worden op dieren en dan met name vogels. Dit omdat vogels meestal in zwermen vliegen en de vogel, net als alle andere dieren, niet bewust is van zijn aura en hem dus niet zal proberen te verbergen.

Een aura is eivormig en steekt tussen de 10 en 30 cm van je lichaam af. Men is het erover eens dat de aura uit meerdere lagen bestaat. Het aantal lagen varieert. Men onderscheidt o.a.; het etherische lichaam, het emotionele lichaam, het mentale lichaam en het spirituele lichaam.

Als je aura's waarneemt kun je verschillende vormen en kleuren zien op verschillende plaatsen rond het lichaam. De plek en kleur hebben ieder hun eigen betekenis.

Linkerkant:

Toekomst ~ De kleur aan de linkerkant is de vibratie die je wezen binnenkomt. Hoe dichter bij, hoe sneller je het zal merken. Enkele ogenblikken, uren of maanden.

Midden:

Ervaring ~ De kleur die je boven het hoofd ziet, is de kleur van wat je ervaart op dat moment.

Rechterkant:

Uiting ~ De energie die anderen rond je voelen, die je uitstraalt.

Kleuren van de Aura's

Rood in de aura

Kernwoorden:

Rood: activiteit, assertiviteit, beweging , boosheid, emotionele intelligentie, emotionaliteit, extrovertheid, hartstocht, kracht, leiding nemend, nervositeit, passie, spontaniteit, verlangen, versterkend, vitaliteit, wilskracht. Werkt ontdooiend op bevroren energie.

Lichtrood: bewuste boosheid, dominantie, enthousiasme, erotiek, seksualiteit, sensibiliteit, vastberadenheid , vreugde.

Donkerrood: daadkracht, ergernis, frustratie, jezelf verstoppen in aardigheid, leidersnatuur, mannelijkheid, moed, onderdrukte boosheid, spanning , te veel je best doen, wil, woede.

Roze: emotionaliteit, fijngevoeligheid, sensibiliteit, sentimentaliteit, vrouwelijkheid, vurig verlangen, zachtheid.

Fel, helder en lichtend rood staat voor energie, vitaliteit, kracht en doelgerichtheid. Het is de kleur die helder uiting geeft aan liefde, zinnelijke belevingen en emoties die zich op het niveau van de ziel verinnerlijkt hebben.

Is het rood echter donkerder, mat, troebel of schel, dan kan de betekenis uiteenlopen van twistzucht, toorn, egoÔsme en haat tot zinnelijke hartstochtelijkheid en de lagere instincten. Rood met een sterke bruine tint duidt op angst, verwardheid en vergeetachtigheid ten gevolge van zelfzuchtige motieven, zoals jaloezie, hebzucht en bezitterigheid.

De kleur van de zich overgevende liefde, die innig en toegewijd is, is een heerlijk lichtend rozerood, dat geluk en tederheid uitstraalt. Geestelijke liefde blijkt uit een prachtige roze nuance, vermengd met tinten lila.


Oranje in de aura

Kernwoorden:

Oranje: actieve intelligentie, constructiviteit, creativiteit, eerzucht, expressiviteit, gedrevenheid, gevoeligheid, kunstzinnigheid, levenslust, moed, plezier, snelheid, sociaal, stimuleert verandering, vitaliteit, warmte, zelfverzekerdheid.

Oranjegeel: ambitie , scherp verstand, zelfbewustzijn.

De fonkelende vorm van oranje laat levenskracht en vitaliteit vermoeden.

Neigt de kleur meer naar het rode, dan wijst dat op een zekere zelfzuchtigheid, onbeheerste emoties en begeerten.

Blinde eerzucht, verwaandheid en trots kleuren het oranje in de aura donkerder, terwijl ijdelheid, zelfingenomenheid en lichtzinnigheid het duidelijk vertroebelen.


Geel in de aura

Kernwoorden:

Geel: communicatie. ego, energie, intellect, kracht, machtsstrijd, mentaal, opgewonden, optimisme, organisatietalent, originaliteit, sociaal, spontaniteit, verstand, verwachting, wilskracht, zonnig,.

Lichtgeel: frisheid , helder verstand, luchtigheid, openheid, sterke persoonlijkheid.

Okergeel: realiteit, spaarzaamheid, spanning , stabiliteit.

De nuances van geel houden nauw verband met het denken en geven derhalve informatie over geestelijke kwaliteiten zoals intelligentie, (gezond) verstand, begripsvermogen en wijsheid.

Mooi lichtend geel met een gouden schittering duidt erop dat het intellect door de kracht van de geest gelouterd en naar een hoger niveau opgetild is en daardoor een hoger bewustzijnsdimensie heeft bereikt. Dat blijkt vooral bij spiritueel ingestelde mensen, die zich tot transcendentale niveaus hebben opgewerkt en op een hoog ontwikkelingsniveau van onzelfzuchtig, spiritueel denken staan.

Donker, vuil en mat geel wijst onveranderlijk op een lage instelling en zelfzuchtige en gewetenloze motieven.


Violet in de aura

Kernwoorden:

Violet: betovering, charme, creativiteit, fantasie, geheimzinnig, geloof, gereserveerdheid, intuÔtie, kunst, mystiek, paranormale begaafdheid, spiritualiteit, vereniging.

Paars: spiritualiteit.

Lavendel: geest/wezen.

Stralend violet domineert in de aura wanneer edele karaktertrekken blijk geven van een voortgeschreden geestelijk- psychische ontwikkeling. De kleur heeft een zuiverend en isolerend effect op mensen.

Komt het violet dicht bij de kleur van lavendel, dan staat het voor het onzelfzuchtige, meevoelende karakter van iemand die een hoge graad van vergeestelijking heeft bereikt.


Blauw in de aura

Kernwoorden:

Blauw: aard, affectie, afstandelijkheid, communicatie, eenzaamheid, gevoeligheid, idealisme, introvert, intuÔtie, kalmte, leraar, liefde, reŽel zelfbeeld, rust, sensitiviteit , stabiliteit, toewijding, verdieping, vrede, waarheid, wijsheid, zelfvertrouwen.

Lichtblauw: eenzaamheid, gereserveerdheid, idealisme, zachtheid.

Indigo: genezend, geslotenheid, goedheid, serieusheid, toegenomen spiritualiteit, voorzichtigheid.

Lila: diepzinnigheid, magie, mystiek, tolerantie.

Blauwe tinten ontstaan door religieuze gevoelens en primitieve inzichten.

Helderblauw wijst behalve op inspiratie en een gerichtheid op hogere zijnsniveaus, ook op de gave om te genezen met spirituele krachten die uit naastenliefde en hulpvaardigheid aangewend worden.

Wordt het blauw donkerder en krijgt het meer een indigoblauwe kleur, dan duidt dat op grote overgave en offervaardigheid, die uit een diep beleefde religiositeit en nauwe verbondenheid met God voortkomt.

Blauw met een bruine of zwarte tint kenmerkt een zekere geneigdheid tot de donkere kant van de geestelijke wereld, terwijl mat, vuil grijsblauw op vrome huichelarij en bijgeloof wijst.


Turquoise in de aura

Kernwoorden:

Turquoise: groei, opbouwend, water en aarde.


Groen in de aura

Kernwoorden:

Groen: balans, betrokkenheid, doorzettingsvermogen, evenwicht, genezen, groei, harmonie, healing, liefde, onderwijzen, overgave, rust, sociaal, uithoudingsvermogen, verandering, voedende energie, Vriendschap, zelfvertrouwen.

Geelgroen: communicatie, medegevoel, Sympathie.

Donkergroen: aanpassingsvermogen, eigendunk, levenskracht, materialisme , stijl, verslagenheid.

Door zijn vele schakeringen is groen een zeer informatieve bron inzake de aura.

In zijn heldere en stralende vorm is groen een teken voor†sprankelende levenskracht, een prima gezondheid, harmonie, vreedzaamheid en verbondenheid met de natuur.

Een helder, stralend smaragdgroen is te zien als een teken voor plooibaarheid, evenwichtigheid, stabiliteit en een praktisch gericht denken.

Dof donkergroen wijst daarentegen op extreme zelf zuchtigheid, sluwheid, bedrog en onoprechtheid.†


Zilver in een aura

Kernwoorden:

Zilver: communicatie


Grijs in de aura

Ook grijs is in een aura een negatieve kleur. Het wijst op een zwaarmoedig, aan conventies hechtend karakter en een gebrek aan vitaliteit, die vaak verband houdt met ziekte.

Bij zware, loodkleurige grijze tinten is er sprake van neerslachtigheid, angst, verwarring en een trage, onbetrouwbare karaktertrek.


Zwart in de aura

Kernwoorden:

Zwart: afwezigheid van licht, gefrustreerde ambitie, kanker, vergeten wie je bent.

Fluweelzwart: Toegang tot andere wereld.Zoals zwarte gaten in de ruimte.

Een met zwart doorweven aura duidt op een afwijzing van het leven, die met destructieve gevoelens zoals haat en kwaadheid samenhangt.

Zijn in een normale aura zwarte tinten aanwezig, dan hebben ook die een negatieve betekenis, aangezien ze gunstige aspecten neutraliseren.


Wit in de aura

Kernwoorden:

Wit: Hoger ontwikkeld of spiritueel wezen, heeft de eigenschappen van alle kleuren, energiestuwing, hoger bewustzijn, ontwikkelde spiritualiteit, sterke motivatie, vermogen om te concentreren, waarheid, wijsheid.

Wit in een aura geeft volledige integratie aan en wijst op de mogelijkheid tot transcendentale vereniging. Het is de kleur van het christusbewustzijn, de spirituele volmaaktheid door verlichting, het 'ik ben' in de geest van de verlossing.


Goud in een aura

Kernwoorden:

Goud: Relatie tot God. Het dienen van de mensheid vanuit Goddelijke liefde.


Bruin in de aura

Kernwoorden:

Kastanjebruin: Je levenstaak op je nemen.

Donkerbruin: aardegebonden, afhankelijkheid, egoÔsme, liefdeloosheid, vernietiging , ziekte.

Bruin vertegenwoordigt in de aura een negatief aspect, aangezien het de kleur is die het meest voorkomt in relatie met lichamelijke ziekten en gebreken. Maar ook negatieve eigenschappen en karaktertrekken zoals uitgesproken materialisme, jaloezie en gierigheid houden verband met doffe, harde tinten bruin.

Een warm goudbruin is daarentegen een teken voor vlijt en werklust.