Asturu

Het woord "Asatru" kan worden vertaald als "geloof in de Goden" maar valt het beste te beschrijven asl de moderne wedergeboorte van het voor-Christelijk geloof van de Noors/Germaanse stamen. Deze stamen waren een verzameling van etnische groepen uit Noord Europa. O.a. de Germanen,de Noren, de Denen, de Zweden, de Hollanders, de Friesen en de Engelsen. 

Asatru is een "hard-politheitisch" geloof; het vereert een pantheon van meerdere Goden En Godinnen. De Goden worden gezien al individuen op zich- niet als aspecten van andere Goden of als een onderdeel van een groter "Al". Het concept polariteit God/Godin zoals dat gebruikt wordt bij bv Wicca, heeft geen plaats in Asatru. Namen van vele Goden bestaan voort in onze hedendaagse cultuur bv Woensdag is Wodan's Dag, Donderdag is Thoer's dag en Vrijdag is de dag van Freya.

Asatru is officieel erkend als geloof in IJsland sinds de jaren 70 en kent vele aanhangers in oa Scandinavie, Noord-Amerika, Engeland en Duitsland. Asartru focust zich op het vereren van de twee families van Goden en Godinnen, De Aesir en de Vanir, maar men  gelooft ook verschillende geesten en vereert de voorouders.

Velen volgen de lijst van 9 goede karakter eigenschappen, "The Nine Nobel Virtues" genoemd. Die zijn verzameld uit de Edda's en de Sagas. Deze eigenschapen zijn: Moed, Waarheid, Eer, Trouw, Discipline, Gastvrijheid, IJver, Zelf-redzaamheid en Doorzettingssvermogen. 

In Asatru ligt de nadruk op individuele spirituele ervaringen, maar Asatru vormen vaak kleine groepen die onder meerdere namen bekend zijn o.a. kindred, hall, haard, garth en felag.

Sommige groepen werken met een vaste priester en priesters (Gothi en Gythia), bij andere groepen is het steeds een andere vrijwilliger de de viering leidt. Veel nadruk ligt op het bestuderen van literatuur, folklore en historie die relevant is voor de orginele religieuze en culturele elementen waarop Asatru is gebasseerd.

Asatru is open voor iedereen en er zijn verschillende Asatuar. In sommige groepen is een Noors/Germaanse afkomst vereist omdat, in hun visie, alle Goden hun voorouders zijn. Asatuar zien hun Goden en Godinnen al hun familie en vrienden, alleen met  meer ervaring en kunde. Er zijn echter ook Asatuar die de Goden als hun spiritual voorouders zien en waar de bloedband niet van belang is.

De belangrijkste religieuze feesten worden "Blots" genoemd, dit is voornamelijk een ritueel waarbij een offering wordt gedaan in de vorm van het offeren van drank of eten aan de Goden.

De Blots worden als volgd gevierd:

Disablot     31 Januari                                    Ostara   21 Maart

Valpurgis  30 April                                          Midzomer  21 Juni

Freyfest  31 Juli                                            Hausblot 22 September

Winternacht  31 Oktober                                  Yule   21 December

Midzomer Blot en Yule zijn de belangrijkste feesten. Naast Blots worden er zo nu en dan "Sumbels"  gehouden waarbij riuteel wordt gedronken en getoost. Naast deze vieringen worden trouwerijen gevierd, volwassen worden, persoonlijke Blots ter ere van een Patron of Matron onder de Goden etc.

Asatru worden met verschillende namen aangeduidt. Iedere term legt de nadruk op iets anders. De volgende termen worden gebruikt naast Asatru;  Noorse Traditie, Odinisme, Germaans Paganisme, Teutonische religie en Heidendom. De laatste naam is waarschijnlijk de term die het geloof het beste weergeeft