Chants

Veel heksen maken tijdens rituelen en meditatie gebruik van “Chants”. Maar wat zijn dit nou eigenlijk?

In het woordenboek vond ik de volgende betekenis: Chant is het ritmisch spreken of het zingen van woorden of geluiden, vaak hoofdzakelijk op één of twee hoogtes of tempo's met de naam reciterende toon.

En nu in het Nederlands: Chants zijn dus woorden of zinnen die ritmisch worden uitgesproken of gezongen. Wat is het nut hiervan? Door het ritmisch herhalen van een stukje tekst raak je makkelijker in een trance of meditatieve staat. Probeer het maar eens en je zult zien dat de chant je hoofd leeg maakt van je dagelijks zorgen en bekommeringen om de rust te vinden die je nodig hebt tijdens je ritueel om meditatie. Wanneer je dit doet (vooral in een groep) zul je ook voelen dat er energie vrij komt die je kunt gebruiken en sturen in het ritueel om deze meer kracht bij te zetten.

Hier vind je enkele voorbeelden van chants die goed bruikbaar zijn tijdens meditatie, om energie te geleiden tijdens groepsbijeenkomsten en tijdens volle maan ceremonies!

Earth my body...
Earth is my Mother
The Earth, The Air, The Fire, The Water