De 7 hermetische wetten
Om magie en hekserij beter te begrijpen, is het belangrijk dat we niet enkel zomaar "geloven" dat het werkt. Alles wat wij doen en te werkstellen, is te verklaren. En dat doen we door middel van de 7 Hermetische Wetten, ook wel occulte wetten genoemd, ze leren ons waarom magie werkt.

Occulte wetten zijn wetten of wetmatigheden, die overal en onveranderd gelden in het heelal. Deze wetten zijn door alle tijden heen overgeleverd van generatie op generatie. Mythen zeggen dat ze zijn opgesteld door de God Thoth. In latere eeuwen werd hij vereenzelvigd met Hermes, de grote. De occulte wetten vormen de basis van het radarwerk van het heelal. In het oude Egypte werden die wetten door wijze vrouwen, die priesteressen van de Godin waren, onderwezen aan de leerlingen van de kleine mysteriën. Ook de oude Kelten waren zeer vertrouwd met de Zeven Hermetische Wetten.

Op veel sites treft je een korte omschrijving van de wetten aan. Zo ook op deze site. Maar hoe zet je die theorie nu om in duidelijke voorbeelden? Iedereen kan een occulte wet op zijn/haar manier interpreteren, maar dit is vooral voor een beginnende solitaire heks soms erg lastig. Daarom hebben wij onze interpretatie van deze wetten hier toegevoegd. Niet om je ons idee op te dringen, maar om je zo misschien te kunnen helpen jouw ideeën en uitleg te vinden.

De wet van het mentalisme
Korte omschrijving:

Wij geloven dat het Goddelijk Al, alles heeft "geschapen", en dat dat alles nog steeds in dat Goddelijk Bewustzijn voortleeft. De wetenschap heeft ontdekt dat alles in het unisversum, eigenlijk uit informatie bestaat. Die informatie komt voort uit het Goddelijke Bewustzijn, en die informatie kunnen we ontvangen als we ons in alpha-toestand brengen. En dan nog is niet alle informatie binnen handbereik, want we zouden ontploffen, moesten we alle mogelijke informatie te weten komen.

Hoe kun je dit nu interpreteren?

Alles komt voort uit het Goddelijke Al en vormt samen een geheel. Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar de elementen kun je deze als goed voorbeeld gebruiken. Je hebt lucht, vuur, water, aarde en bovenaan staat Ether (of ook wel de Geest of Akasha genoemd), het 5e element, dat al deze elementen omvat. Dit 5e element is het Goddelijke.

Alles bestaat en ontstaat uit deze elementen. Indien er één ontbreekt, is voortbestaan moeilijk, of eigenlijk onmogelijk.

Denk aan de mens; zonder lucht stikken we, zonder vuur en dus warmte zouden we doodvriezen, zonder water zouden we uitdrogen en zonder aarde kan er niets groeien en zouden we niet eens bestaan....

Doordat deze 4 elementen voortkomen uit het Al, komt alles dus voort uit het Al.

Wij leven ook vanuit een Goddelijk bewustzijn.

Meditatie is voor heksen (en zou dat ook voor alle mensen kunnen zijn) iets heel belangrijk, want dan verkeren we in de zogenaamde alpha-toestand, in een staat van diepe stilte en dan kunnen we de informatie uit dit Goddelijke bewustzijn beter ontvangen. Wat maakt dat we meer open staan en dus onze krachten, onze magie, beter kunnen beoefenen.

De wet van de correspondentie
Korte omschrijving:

Deze wet heeft betrekking op zowel de microkosmos, als de macrokosmos. Fisici en mystici weten al lang dat wij leven in een tijd en ruimte-gebonden wereld, en ook in een tijd-en ruimteloze wereld. Deze werelden zijn onafhankelijk van elkaar, maar toch verbonden. Hetgeen wij in de ene wereld te werkstellen, zal zijn effect hebben in de andere.

De wet van de correspondentie wijst heksen ook de weg:bv kleuren. Gele bloemen staan onder invloed van de zon, rood en roze onder Mars ... Juist omdat ze corresponderen, kunnen wij ze gebruiken in onze rituelen en hebben ze betekenis.

Hoe kun je dit nu interpreteren?

Deze wet spreekt eigenlijk voor zich. Corresponderen betekent; overeenkomen, symbool staan voor. Dingen die we gebruiken (bijvoorbeeld in onze rituelen), ergens bijhalen om datgeen wat we doen te versterken omdat ze corresponderen, overeenkomen, symbool staan…

Deze wet is voor heksen belangrijk omdat ze dit vaak in hun rituelen en magie gebruiken. De zilveren en gouden kaars als symbool voor de Godin en God; Tijdens Imbolc de gewoonte om pannekoeken te maken omdat de ronde vorm en de gouden kleur staat voor de zon in ons opnemen, de gele bloemen bij litha, de rode en witte linten bij beltane, de appel bij Samhain ….

We gebruiken dit alles als symbool, om te versterken wat we willen uitdrukken, om ons te helpen het beoogde doel te bereiken… We tonen dit aan de God en de Godin om aan te geven wat we willen.

De wet van de vibratie
Korte omschrijving:

Het principe van deze wet is dat alles, van het kleinst moleculaire deeltje, tot het grootste zonnestelsel, in beweging is. Ze sturen trillingen uit, en het zijn die trillingen die we met de Kirlianfotografie kunnen onderzoeken. Een fysiek voorwerp, laat zijn energie stempel achter op het veld rondom hem. Ook emotionele trillingen kan men terugvinden. De trillingen blijven er voor eeuwig.

Hoe kun je dit nu interpreteren?

Hier op aarde zit een bepaalde hoeveelheid energie, verdeeld over mens, dier, plant, stenen….. Alles is energie!

Vanuit deze energie ontstaan trillingen en vibraties. Alles heeft zijn/haar energie en dus vibratie.

Deze vibratie kun je uitzenden; denk bv aan één van de regels “let op wat je denkt”, als je hard aan iets/iemand denkt, stuur je trillingen/vibraties die kant op.
Positieve gedachten sturen positieve trillingen, helaas geldt hetzelfde voor negatieve gedachten, zij sturen negatieve trillingen.

De wet van de polariteit
Korte omschrijving:

Deze wet zegt ons dat alles zijn tegengestelde heeft, en dat deze tegengestelden toch te verzoenen zijn.

Niets is vast en onveranderlijk. En daarom is het zo belangrijk om in evenwicht te blijven. Niemand kan enkel op een uiterste leven. Het midden is een erg belangrijke plaats, want daar ontmoeten de 2 uitersten elkaar en sluiten ze een overeenkomst.

Hoe kun je dit nu interpreteren?

Deze wet legt uit dat er overal tegenpolen zijn, dat het ene uiterste niet kan voortbestaan zonder het andere uiterste, de polariteit zorgt voor evenwicht.

Zo heb je in de hekserij witte magie en zwarte magie. De magie op zich is vaak niet wit of zwart, maar meestal neutraal. De bedoeling, het doel dat je ermee voor ogen hebt, maakt dat de magie zwart of wit is. 

Witte magie zou niet bestaan zonder zwarte magie.

Zo zou geluk ook niet bestaan zonder ook verdriet te kennen....

We moeten in ons leven een evenwicht zoeken in de polariteiten in onszelf.

De wet van het ritme
Korte omschrijving:

Alles is veranderlijk en in beweging, dat weten we nu. Deze wet vertelt ons meer over de manier waarop 2 tegengestelden bewegen. Alles beweegt zich in cirkels, in cycli. Denk maar aan de bloedstroom in ons lichaam, onze ademhaling, het Wiel van het Jaar, het Wiel des Levens...

Hoe kun je dit nu interpreteren?

Deze wet gaat erover dat alles in beweging is, alles een ritme heeft. Dit zien we in ons leven, het ritme van onze ademhaling, onze bloedcirulatie, ons natuurlijk zuiveringssysteem….

In de hekserij denken we aan het jaarwiel, als we aan het einde zijn, zijn we tegelijkertijd weer terug aan het begin, denk ook aan de maanfase waar een duidelijk ritme in zit ….

Ook ons geloof in reïncarnatie past hier in, ons leven hier op aarde is voorbij en we staan alweer aan het begin van iets anders om dan weer opnieuw geboren te worden…..

De wet van het geslacht
Korte omschrijving:

Heel onze wereld is gebasseerd op 2 geslachten, namelijk het mannelijke en het vrouwelijke. En deze wet leert ons dat in alles wat bestaat, deze 2 geslachten zich op de één of andere manier manifesteren. Niemand is enkel man of vrouw, we hebben eigenschappen van beide geslachten.

Voor de heks is het belangrijk om beide geslachten in zichzelf te ontdekken, en ermee te kunnen werken, want het is een sleutel tot succesvolle magiebeoefening.

Hoe kun je dit nu interpreteren?

Alles bestaat uit 2 geslachten, zelfs bij de elementen heb je 2 vrouwelijke elementen en 2 mannelijke elementen. Ook de zon is mannelijk en de maan vrouwelijk….

Het mannelijke heeft het vrouwelijke nodig en omgekeerd. Deze wet komt ook voort uit de wet van de polariteit. Mannelijke en vrouwelijke energieën bewegen zich constant in een kosmische dans.

Maar ook bij de mens, in elke vrouw zit een mannelijke kant en in elke man zit ook wel iets vrouwelijks.

Om het werk van een heks goed te kunnen doen, moet je jezelf goed kennen zodat je gebruik kunt maken van zowel je vrouwelijke als je mannelijke krachten.

Deze wet gaat eigenlijk ook samen met de wet van de correspondentie, bij vele vormen van magie werk je met de 4 elementen, hierin zijn er 2 vrouwelijk en 2 mannelijk, als je je bewust bent van zowel je vrouwelijke als je mannelijke krachten, kun je je vrouwelijke krachten aanwenden als je met de element water en aarde werkt en je mannelijke krachten als je met element lucht en element vuur werkt....

De wet van oorzaak en gevolg
Korte omschrijving:

Dit is de zevende en laatste wet. En een heel belangrijke. Dit is de wet die deed inzien, enerzijds hoe ontzachelijk klein wij zijn, en anderzijds hoe wij toch meetellen in de kosmos, dat we niet "zomaar" een schakeltje zijn, maar dat wij allen een SCHAKEL zijn.

"Alles veroorzaakt al het andere" Wij zijn geen individuen als we spreken over oorzaak en gevolg in termen van de macrokosmos, we zijn eerder een kaartenhuis. Als een schakel in dit proces hebben we net zowel macht, als dat we schade kunnen ondervinden. En dat is iets dat wij allen, en zeker mensen die bezig zijn met magie, goed moeten beseffen. Ieder van ons heeft de macht om veranderingen teweeg te brengen, maar besef dat daar een grote verantwoordelijkheid mee gemoeid gaat!

Hoe kun je dit nu interpreteren?

Alles gebeurd met een reden, alles wat er gebeurd vindt plaats omdat er daarvoor iets anders is gebeurd en daarvoor op zijn beurt weer iets…..

We doen iets en dat heeft een gevolg. Daarom dat ieder mens een grote mate van verantwoordelijkheid heeft.

Voor ons heksen betekent dit dat we niet in het wilde weg zomaar kunnen experimenteren met magie, want onze magie heeft gevolgen.

Vandaar ook de regel “doe wat je wil, zolang je niemand schaadt”.

Hopelijk hebben we je kunnen helpen een meer praktische kant van deze wetten te laten zien en hoe iedere heks deze wetten eigenlijk in (bijna) alles wat hij/zij doet toepast. Het is goed je bewust te zijn van die krachten die dus wel degelijk te verklaren zijn en zeer serieus genomen dienen te worden.