De Elementen

Onze voorouders in het klassieke Griekenland, waar filosofie, natuurkunde en religie onlosmakend met elkaar verbonden waren, dachten dat de kosmische materie uit vijf elementen bestond. De eerste vier waren: Lucht, Vuur, Water en Aarde. Het vijfde werd bestempeld als 'liefde', 'ether' en soms als 'spirit'.

Vele culturen hebben in verschillende tijden een identiek onderscheid tussen de levenselementen aangebracht. De Kelten bijvoorbeeld vereerden drie van deze elementen: Aarde, Vuur en Water. Deze heilige drie-eenheid wordt nog steeds gesymboliseerd door de vele driearmige symbolen, die nog steeds op oude plaatsen zichtbaar zijn.

De elementen binnen de hekserij

Moderne heksen vereren de vijf elementen waaruit het universum bestaat: Lucht, Vuur, Water, Aarde en Geest. De eerste vier elementen zijn zichtbare elementen. Lucht ademen we in als gas, Vuur is de vlam die we aansteken onder onze ketel, Water is de H2O2 die we drinken en aarde is de steen die we oprapen tijdens een wandeling. De Geest verenigd en verbindt deze elementen tot een geheel. Tot het universum dat wij kennen....

Hoewel deze elementen dus verenigd zijn eren heksen hen toch apart. De elementen komen terug in alles wat een heks doet. Symbolisme is een hoofdbestanddeel van de wiccaspiritualiteit en magische traditie. We hebben symbolen op ons altaar liggen om de elementen te eren, we roepen de elementen aan tijdens een ritueel om ons hun energie en gaven te schenken ter ondersteuning van onze magie, we maken gebruik van de krachten die ieder element vertegenwoordigd en hebben aan ieder element een windrichting toegeschreven (met in het midden de Geest).

Fysiek en Symbolisch

Het is dus belangrijk te onthouden dat de elementen zowel fysiek aanwezig zijn, als een symbolische waarden hebben voor heksen.

Lucht ademen we in en de wind vervoert plantensporen en helpt bij bestuiving, net als de vogels die erin vliegen. Vuur is de warmte en het licht van de zon, zonder welke er geen leven zou zijn op deze planeet. Water, waaruit onze voorouders vroeger in de evolutie aan land gekropen zijn, bedekt 80% van het aardoppervlak en houdt ons in leven. Aarde is rotsen, stenen, grond, het voedsel en de vegetatie dat erop groeit. En Geest tenslotte zit in de levensschenkende relaties om ons heen, zoals in de wijze waarop we liefde waarnemen, hoewel we nooit zijn eigen, fysieke wezen kunnen zien.

Voor heksen vormen de vijf elementen de basis van het bestaan. We symboliseren hun wezen met het teken van het pentakel., de omhooggerichte vijfpuntige ster in een cirkel.

Dit symbool verbindt de vijf elementen met een enkele, ononderbroken lijn, omringd door een heilige levenscirkel die geen begin en einde kent.

Het symbolisme van de 5 elementen

Lucht

Richting: Oost

kleur: geel

geassocieerde eigenschappen: rationele denkwijze

Vuur

Richting: Zuid

kleur: rood

geassocieerde eigenschappen: wilskracht en moed

Water

Richting: West

kleur: blauw

geassocieerde eigenschappen: emoties

Aarde

Richting: Noord

kleur: groen

geassocieerde eigenschappen: fysicalisme (= werkelijkheid, fysiek)

Geest

Richting: midden

kleur: paars of wit

geassocieerde eigenschappen: geen

5 Elements
Lucht

In de cirkel wordt het oostelijke kwart voor dit element, vaak geel gekleurd, vervuld met een klokkenspel, gevuld met veren, geurige kruiden als lavendel of munt en natuurlijk staven. Ook kan het symbolen of afbeeldingen bevatten van goden die met Lucht geassocieerd worden zoals: Athene, godin van de wijsheid of Hermes, god van de snelheid en communicatie. In dit kwartier branden we wierook, aangezien lucht het element van geur is.

De symbolische functies van Lucht betreffen de rede, scholing, intellectuele kennis, communicatie, de wet, beweging, vaart en taal. De fysieke geschenken van lucht zijn adem, wind, geluid, geur en geheugen.

Wanneer je met dit element wilt werken verzamel dan symbolen van het element en maak gebruik van meditatie.

"Ik roep u aan en roep u op,

machten van het oosten.

Aloude krachten van de lucht,

krachten van wonderen en verbeelding.

Om getuigen te zijn van deze riten

en onze cirkel te beschermen.

In de naam van Nike, gevleugelde godin van roemrijke boodschappen.

Heil en welkom."

Vuur

In de cirkel is het kwart van het element Vuur vaak rood gekleurd. Het bevat kaarsen, lampen, draken of salamanders, bloemen en kruiden die geassocieerd worden met het element zoals gomhars, kaneel, cactus of koriander. Ook ligt er vaak een athame of zwaard. Hiernaast kunnen symbolen of afbeeldingen van goden worden toegevoegd zoals een afbeelding van Brigid, de Keltische Vuurgodin of Belenus de zonnegod.

De symbolische functies van Vuur zijn inspiratie, wilskracht, moed, activiteit en energie en mondigheid. De fysieke geschenken van Vuur zijn vlammen, ontbranding, elektriciteit, warmte en licht.

Verzamel symbolen van Vuur en werk met dit element door middel van bewust contact met zijn diverse manifestaties in het dagelijkse leven en mediteer.

"Ik roep u aan en roep u op,

machten van het zuiden.

Aloude krachten van het vuur,

krachten van moed en hartstocht.

Om getuigen te zijn van onze riten

en ons te beschermen.

In naam van Amaterasu, verheven godin van de vervoering van de zon.

Heil en welkom."

Water

In onze rituelen is het Waterkwart vaak blauw gekleurd. Het bevat glazen kralen, afbeeldingen van zeedieren, bokalen, bekers en kruiden en bloemen als rozen, hyacinten, mirte en lavas. Hiernaast kunnen we symbolen of afbeeldingen toevoegen van goden die geassocieerd worden met water als Rhiannon de Welshe godin van wedergeboorte, of Yemana, santeriágodin van de oceanen.

De spirituele betekenis van Water is evenwicht, geneeskracht, liefde en de emoties, mysterie, geboorte, vrouwelijke cycli en esoterische kennis.

Zijn fysieke geschenken zijn reiniging, levenschenkend vocht, verkoeling, dorst lessen en het bloed en vocht van ons lichaam.

Verzamel, om met Water te werken, symbolen van dit element, mediteer erover en probeer meer bewust te worden van de dagelijkse fysieke functies van Water.

"Ik roep u aan en roep u op,

machten van het westen.

Aloude krachten van het water

krachten van liefde en mededogende genezing.

Om getuigen te zijn van onze riten

en onze cirkel te beschermen.

In de naam van Yemana, weelderige godin van de dromende wateren.

Heil en welkom. "

Aarde

In onze rituelen is het Aardekwart vaak groen van kleur. Het bevat levende planten, hout, kristallen en stenen, afgebroken takken en afbeeldingen van bosdieren , aardachtige kruiden als gomhars en wortels en oliën van bijvoorbeeld patchoeli, cipres, taxus of alruin en natuurlijk een pentakel. Je kunt ook afbeeldingen van goden toevoegen zoals Demeter, de oogstgodin, Lugh de god van het graan of de Groene Man.

De spirituele eiugenschappen van Aarde zijn manifestatie, genot, vruchtbaarheid, belichaming en soliditeit.

Zijn fysieke geschenken zijn gewaarwording, fysicalisme, voedsel, beschutting en bescherming.

Bouw een band op met Aarde door zijn fysieke eigenschappen te ervaren, erover te mediteren en symbolen te verzamelen die zijn fysieke spirituele gaven vertegenwoordigen.

"Ik roep u aan en roep u op,

machten van het noorden.

Aloude krachten van de aarde

krachten van vruchtbaarheid en vorm.

Om getuigen te zijn van onze riten

en onze cirkel te beschermen.

In de naam van Brigantia, soevereine godin van de vruchtbare aarde.

Heil en welkom. "