A

Ab (Egyptisch) Graangod.

Achilles (Grieks) De moeder van Achilles dompelde hem onder in de Styx om hem onkwetsbaar te maken, waarbij zij hem vasthield aan zijn hiel. Dat plekje werd zijn enige kwetsbare plek (achilleshiel).

Aegir (Germaans) God van de zee, werd vereerd en gevreesd door zeelui. Hij stond bekend om het gulle vermaak dat hij de andere Goden bood. Wordt ook wel de Bierbrouwer genoemd.

Aequites (Romeins) God van de eerlijke handel.

Ake (Egyptisch) God van de dood en personificatie van de aarde.

Aker (Egyptisch) was een hele oude god, vergelijkbaar met Min en stamt waarschijnlijk nog voor de pre-dynastieke periode. Hij wordt niet genoemd in de Piramideteksten maar is wel aanwezig op grafschilderingen, daar is Aker te zien als twee zittende leeuwen met hun rug tegen elkaar. Andere varianten zijn: Een land (ta) met een leeuwenhoofd aan het einde en een leeuw met twee mensenhoofden.

De god Aker moet de westelijke en oostelijke horizon voorstellen. Hij had een beschermende rol, het moest de farao beschermen tegen verschillende serpentachtige demonen. Maar Aker had nog een andere functie, het bewaakte een luik. En kon deze open maken voor de farao, als deze de juiste bezweringen uitsprak.

Aangezien hij de horizonten, die de in- en uitgangen vormden van de onderwereld, verpersoonlijkte speelde hij een belangrijke rol in de funeraire sfeer. De beeltenis van de twee leeuwen wordt ook vaak gebruikt bij de ingang van tempels en paleizen.

Aker was een god die niet aanbeden werd. Het had geen cultus-centrum, maar werd meer gezien als een element van teksten na de dood of als een amulet.

Alignek Inuitgod van de Maan, stormen, aardbevingen en getijden.

Alpheios (Grieks) Een Riviergod, de zoon van Oceanos en Tethys.

Amheh (Egyptisch) God van de onderwereld.

Amon (Egyptisch) God van de wind, vruchtbaarheid en geheimen. Amon wordt vaak afgebeeld met de lange, gekrulde horens van een ram, maar ook als sfinx.

Amor (Romeins) God van de liefde.

Amun (Egyptisch) De Oudegyptische godheid Amon speelde aanvankelijk een beperkte rol als oergod (en misschien reeds voorgesteld in de gedaante van een Nijlgans als scheppergod) samen met zijn tegenhangster of consorte Amaunet volgens de Piramidenteksten uit het Oude Rijk (grotendeels samengesteld door priesters uit Heliopolis en Memphis) en de Sarcofaagteksten uit het Middenrijk. Als zodanig moet zijn heiligdom vanouds hebben gelegen bij Heliopolis, misschien eerder in Dasjoer of Sakkara bij Memfis. Die noordelijke binding komt misschien ook terug in de Rode kroon die Amaunet volgens haar iconografie altijd draagt.

Vanaf zeker de 10e dynastie stond zijn voornaamste heiligdom echter in Thebe. De exacte betekenis van zijn naam I-m-n (Aman(oe), Amoen, Amon, Ammon) is onbekend. Er bestaat zowel een archaisch werkwoord imn 'scheppen, doen ontstaan' (zonder determinatief) als een veel voorkomend werkwoord imn 'verbergen, verborgen zijn' (met of zonder determinatief. Hoewel in later tijd veel woordspel met de betekenis 'verborgen zijn' voorkomt in teksten met zijn naam, wordt de naam Amon nooit met het determinatief voor 'verbergen' geschreven. Waarschijnlijker is daarom een grondbetekenis 'Schepper(-god)' die ook goed bij een oergod past. Zowel de Nijlgans (oorspronkelijk een gedaante van een onafhankelijke scheppergod genaamd 'Grote Gakkeraar') als een zuidelijke soort Ram(Ovis platyra) met naar binnen gedraaide horens (voor de vorm vergelijk: 'ammoniet'!) waren aan hem gewijd. Zijn echtgenote in Thebe was de godin Moet en hun zoon was Chons en samen vormden zij een Triade. Deze werd ook in het noorden vereerd. Amon wordt in tempelreliëfs meestal antropomorf en als heerser afgebeeld met een dubbele kroon met hoge veren. De kleur blauw die hij soms draagt verwijst zeker naar 'lucht' en 'wind', maar dit is zeker niet het natuurelement waarin de god geheel opgaat als de 'verborgene'. Uit de oudste teksten blijkt dat niet. Zo kan hij zich tevens manifesteren in het zonlicht en in en op het water. Uit al deze bewaarde herinneringen blijkt een ding zeker: Amon was een oude oergod. Met het nationaal herstel na de Eerst tussenperiode veranderde er veel voor de Amon-cultus. De XIe en XIIe dynastie die de grondleggers van het Middenrijk waren stamden uit Thebe en steunden de Amon-priesters. Zo werd Amon een belangrijke godheid, en verschoof het geestelijk middelpunt van het land van Heliopolis naar het zuidelijke Thebe. Toch leidde dit niet tot een religieuze breuk omdat Ra, de zonnegod die in het Oude Rijk de nationale godheid geworden was eenvoudig aan Amon gelijk gesteld werd. Zo werd Amon-Ra de hoofd-godheid van Egypte en vooral in de bloeitijd van het Nieuwe Rijk werden de priesters van Amon-Ra steeds machtiger. Van de koning werd verwacht dat hij -bijvoorbeeld uit de schatting die de buitenlandse bezittingen opbrachten- steeds meer financiële middelen aan de priesterlijke bureaucratie ter beschikking stelde. Zo werd de priesterlijk macht een staat in de staat. Achnaton trachtte daar in een klap een eind aan te maken door de Amon-cultus te verbieden, maar zijn ketterij duurde niet lang. Na de tijd van de latere Ramessiden werd Opper-Egypte de facto geregeerd door de hogepriester van Amon en de Aanbidster van de God, de echtgenote op aarde van de god. In deze tijd had de cultus zich ook verder naar het zuiden verspreid naar Nubië waar ook de ramvorm van Amon oorspronkelijk vandaan kwam. Nadat in de tijd van de Lybische anarchie de Amon-cultus wat in de verdrukking geraakt was, waren het de Nubiërs die Amon weer in volle glorie herstelden.

In Griekse en Romeinse tijden was de Amon-cultus nog bijzonder machtig -Amon werd aan Zeus of Jupiter gelijkgesteld, hoewel de culten van Osiris, Isis en Serapis grotere aandacht opeisten. Aan de Amon-cultus kwam een einde toen onder Theodosius I het christendom tot staatsgodsdienst verheven werd.

Angus of the Brugh/Oengus of the Bruig (Keltisch) God van de jeugd.

Anhur (Egyptisch) God met de kracht van de zon, symboliseert Lucht en Vuur.

Anningan Maangod van de Inuit.

Anteros (Romeins) God van de liefde en de passie, in het bijzonder van de wederzijdse liefde; hij strafte degenen die liefde niet wilden beantwoorden.

Anubis (Egyptisch) God die wordt geassocieerd met magie en waarzeggerij; wordt afgebeeld met het hoofd van een jakhals.Voordat Osiris belangrijk werd was Anubis de belangrijkste begraaf-god. Waarschijnlijk heeft hij zich in het begin alleen maar met begrafenissen bemoeid en zich met het volgen van de koning in de onderwereld beziggehouden. De naam Anubis (inepu) zou gelinkt zijn aan het woord koningszoon in dezelfde relatie met Osiris. De Jakhalskop is gekozen naar de Jakhalzen in de woestijn die aan het graven waren in de oude koningsgraven. De andere jakhalsgod was wepwawet. In het Oude Rijk werden gebeden geschreven op de muren van mastaba's en in de piramideteksten is Anubis heel vaak aangehaald.

Uiteindelijk is de cultus van Anubis geassimileerd met die van Osiris, waarvan men zei dat hij de vader van Anubis was en dat Anubis hem balsemde. Er zijn verschillende mythen over zijn afkomst, volgens een tekst was hij de zoon van Hesat en Bastet, volgens andere bronnen was hij de zoon van Seth of Ra met Nepthys (volgens een bron van Plutarchus). Hij was de onwettige zoon van Osiris en Nephthys, de zus van Isis. Isis had ontdekt dat Osiris haar had bedrogen, maar Nephthys die het kind niet wou uit angst voor haar gemaal Seth had het verborgen. Isis vond Anubis en verzorgde hem. Anubis zou er eveneens voor zorgen dat Osiris opnieuw tot leven kwam en deze zo de eerste mummie was.

De god is voor het eerst gezien op wanden in het Middenrijk. De god werd aanbeden in tijden van paniek en armoe (als de Nijl niet stroomde). In het Nieuwe Rijk wordt de god het meeste uitgebeeld op wanden bij farao's

Apep/Apophis (Egyptisch) is een reusachtige slangendemon. Hij is het meest algemeen bekend onder de Griekse naam Apophis. Apophis gold als tegenspeler van de zonnegoden Aton en Ra, en was als zodanig symbool van de donkere machten. Apophis probeerde bij zonsopkomst en zonsondergang de zonnegod op te slokken als die 's nachts door de onderwereld reisde. Als Apophis daar in zou slagen kwam de zon niet meer op en dan zou de wereld levenloos worden. Gelukkig beschermde Seth de zonnegod en verjoeg het monster. Het bloed van de gewonde demon kleurde de hemel rood als bewijs van de overwinning van Aton.

Apep wordt afgebeeld als een grote, kronkelende slang. Het kronkelen zou benadrukken dat de slang zeer groot was. Verschillende soorten slangen hebben model gestaan voor deze god. Altijd is Apophis afgebeeld in een verwarde toestand en vechtend met Ra of een andere god, waarbij hij dan meerdere messen in zijn lijf heeft.

De antigod werd niet vereerd in tempels in een stad, maar werd wel afgebeeld in tempels, waar hij bestreden werd door verschillende goden. De god heeft een eigen boek, het "boek van Apophis", waarin verschillende magische spreuken stonden die Apophis konden vernietigen. Ook in het Boek der doden staat een spreuk ter bestrijding van deze god. In de late tijd werden spreuken in tempels opgenoemd om de wereld (Egypte) te beschermen.

Apollo (Grieks/Romeins) God van vernietiging en extase, muziek, voorspellingen, poezië, dans, onderzoeker en de beschermer van herders en hun kuddes. De God van de genezing die de mens de geneeskunst bij bracht. De God van het licht en de waarheid, die niet kon liegen.

Ares (Grieks) Oorlogsgod. Symboliseert bescherming, kracht, gezondheid en energie. Hij wordt beschouwd als moorddadig en bloeddorstig, maar ook als een lafaard. In het Romeins heet hij Mars.

Asklepios (Grieks) God van de geneeskunst.

Asopos (Grieks) God van de rivier met die naam.

Athenesic/Ataensic (Amerikaans) Maangod, wordt geassocieerd met water.

Attis (Romeins) God van de plantenwereld.

Atum/Ra (Egyptisch) Zonnegod.

B

Bacchus (Romeins) God van de wijn en de roes, vruchtbaarheid, plezier, hilariteit, feestvreugde en inspiratie. In het Grieks heet hij Dionysos.

Balder/Baldur (Germaans) Een held, de God die strief en herrees. De God van het licht, vreugde, schoonheid, onschuld en vrede.

Bes (Egyptisch) Dwerggod. Hij begeleidde mensen om ze tegen slechte geesten te beschermen en beschermde kinderen, doodde slangen en weerde ongeluk af. Hij wordt gezien als een God die vruchtbaarheid en plezier brengt.

Boreas (Grieks) God van de Noordenwind, die woonde in Thracië. Hij wordt afgeschilderd als een bebaarde man met vleugels, uitzonderlijk sterk en doorgaans gekleed in een geplooide, korte tuniek.

Bragi/Brage (Germaans) God van de poëzie en welsprekendheid.

Bran (Keltisch) De Gezegende.

C

Cacus (Romeins) God van het vuur, tevens demon.

Cernunnos (Keltisch) Gehoornde God van de vruchtbaarheid.

Chandra/Chandraprabha/Soma (Hindoestaans) Maangod. Vaak wordt Chandra afgebeeld met meerdere hoofden, of terwijl hij een haas vasthoudt. Sommige mensen denken dat de Maan bewoond wordt door een haas. Dat is waarom alle hazen als en incarnatie van Soma worden gezien. Behalve God van de Maan en het levenselixer soma is Chandra ook de heer van de sterren en planten. Hij wordt vereerd door stellen die een kind willen.

Chons (Egyptisch) het maankind van Amon en Moet en werd de wandelaar genoemd omdat hij 's nachts de hemel doorliep (cfr de maan). Zijn naam betekende immers de zwervende of de Reiziger. Chons werd door het volk als orakelgod en als beschermer tegen ziekten vereerd. Hij gold als aspect (leeftijdsfase) van Horus. Zijn belangrijkste cultusplaats is Karnak. In Thebe werd hij al vanaf het Oude Rijk aanbeden, maar het is pas vanaf het Middenrijk dat zijn cultus over het hele land belangrijk wordt. Muurschilderingen tonen Chons met gesloten benen en zijlok (kenmerk van de jeugdigen), begeleid door Horus, staande op krokodillen. Hij kon ook afgebeeld zijn als een gemummificeerde man met een maansikkel op zijn hoofd. Meestal werd hij echter afgebeeld als een jongen met een haarlok, iets wat door ieter kind werd gedragen.

Consus (Romeins) God die waakte over het opgeslagen graan.

Convector (Romeins) God van de oogst.

Corus (Romeins) God van de noordenwind en de noordoostenwind.

Cupido (Romeins) God van de liefde en begeerte. In het Grieks heet hij Eros.

D

Dagda (Keltisch) Vadergod, tevens God van de vruchtbaarheid en de musici.

Daumutef (Egyptisch) De God die de maag van overledenen beschermde.

Deus Fidus (Romeins) God van de vloek.

Dionysos (Grieks) God van de wijn, landbouw, vruchtbaarheid en natuur. Dionysos vond de wijn uit en leerde de mensen de druiventeelt. Hij heeft een dubbele natuur. Aan de ene kant brengt hij vreugde en extase, aan de andere kant is hij ruw, onnadenkend en woest. Hij laat dus beide kanten van het effect van wijn zien. In het Romeins heet hij Bacchus.

Domidicus (Romeins) God die een bruid naar haar neiuwe huis begeleidt.

Domitius (Romeins) God die een vrouw in het huis van haar echtgenoot houdt.

Donar (Germaans) God van het donker. Zijn symbool is de swastika.

Donn (Keltisch) God van de doden.

Dylan (Keltisch) Zeegod, zoon van Arianrhod.

 

E

Endovelicus (Romeins) Waakt over de goede gezondheid en het welzijn van mensen.

Erebos (Grieks) God van de duisternis en onderwereld.

Eros (Grieks) God van de liefde en seksuele begeerte, ook aanbeden als vruchtbaarheidsgod. In het Romeins heet hij Cupido.

Eventus Bonus (Romeins) God van het succes in zaken, belofte van een goede oogst.

 

F

Faunus (Romeins) De natuur en vruchtbaarheid, de gever van het orakel. God van het woud. Symboliseert liefde. In het Grieks heet hij Pan.

Favonius (Romeins) God van de zachtmoedige westenwind, aankondiger van de lente. In het Grieks heet hij Zephyros.

Ferona (Romeins) Beschermer van vrijheid.

Fontus (Romeins) god van de fonteinen en bronnen. Feestdag: 13 oktober.

Forseti (Germaans) God van gerechtigheid.

Freyr (Germaans) God van de vruchtbaarheid, zonlicht, regen, vrede, vreugde en tevredenheid.

 

G

Geb (Egyptisch) God van de aarde. Hij was de echtgenoot van Nut, maar werd door Ra van haar gescheiden. Hij bleef eeuwig treuren en uitte zijn verdriet om in aardbevingen. Geb gold als een goede God die mensengewassen gaf en ziektes genas. Wel bestond de angst dat hij doden in zijn lichaam vasthield zodat ze niet naar de dodenrijk konden reizen.

Genius (Romeins) God die mensen en hun huishouden beschermt.

 

H

Hades (Grieks) God van de dood, bewaker van de onderwereld. In het Romeins heet hij Pluto.

Hapi/Hapy (Egyptisch) Hij was de personifivatie van de Nijl en zorgde voor de overstromingen en de vruchtbaarheid van de gewassen. Hij is de zoon van Horus.

Heimdal (Germaans) De God die de Bifrest-brug bewaakt die de toegang is tot Asgard. Hij kan van zeer grote afstand zien en zijn gehoor is zo goed dat hij het gras kan horen groeien.

Helios (Grieks) Is de jonge Zonnegod. Iedere morgen rijst hij vanuit de oceaan in het oosten omhoog en rijdt in zijn wagen, gestrokken door zijn paarden Pyrios, Eos, Aethon en Phlegon, door de lucht, om bij het vallen van de nacht aan te komen bij het westen. Hij ziet en weet alles. In het Romeins heet hij Sol.

Hephaestos (Grieks) De hoefsmid, God van het vuur. Hij is de smid en de leverancier van de wapenuitrusting van de Goden. Het vuur in zijn smidse komt van een vulkaan. Tevens is hij de patroon van smeden en wevers. Hij is vriendelijk en vredelievend.

Hermes (Grieks) God van de handel. Hij was de boodschapper van de Goden, die de boodschappen van de sterfelijken naar de Goden en omgekeerd bracht. Hij symboliseert comminucatie, gezondheid, wetenschap en inzicht. Hij is de God van de schapenherders, van de handelaren, maten en gewichten, redekunst, literatuur en atletiek en staat bekend om zijn spitvondigheid.

Hermod (Germaans) Een Heldengod.

Horus (Egyptisch) Hemelgod. Hij werd vaak voorgesteld als een valk of mens met een valkenkop. Zoon van Osiris en Isis. Na het vertrek van Osiris naar de onderwereld werd hij grootgebracht door Isis. Hij nam wraak op Seth en besteeg de troon. Hij regeerde in verde. Hij werd vereerd als Hemelgod en zijn ogen staan voor de zon en de maan.

Hymen (Grieks) De God van het huwelijk en de bruiloft. Symboliseert liefde, maagdelijkheid en uiteraard de huwelijksgelofte.

Hypnos (Grieks) Is de personificatie van de slaap.

 

I

Iae (Braziliaans) Maangod.

Imseti (Egyptisch) De God die de lever van de doden beschermde.

 

J

Janus (Romeins) God van de deuren en doorgangen, het begin en het eind. Hij had twee gezichten, waarmee hij tegelijk vooruit en achteruit kon kijken. De maand januari is naar hem vernoemd.

Jupiter (Romeins) God van de lucht en het licht en de beschermer van de staat en de wetten. In het Grieks heet hij Zeus.

 

K

Khepera/Kherpi/Khepry (Egyptisch) Zonnegod en ook de scarbeekever, symboliseert het element Lucht.

Khnum (Egyptisch) Scheppende God. hij zou de wereld hebben geschapen op zijn potterbakkersschijf. Hij werd vaak afgebeeld als een man met een ramskop achter een schijf waar een mens op staat. Khnum schiep zowel de Goden als ze mensen. Ook zou hij de overstromingen van de Nijl regelen.

Kronos (Grieks) God van de landbouw. Vader van Zeus. Een van de Titanen.

 

L

Lar (Romeins) God

Liber (Romeins) God

Liberalitas (Romeins) God

Lug/Lugh/Lleu (Keltisch) Zonnegod, sterk, jong, meester van alle kunsten.

Lupercus (Romeins) God

 

M

Mars (Romeins) God

Mercurius (Romeins) God

Messor (Romeins) God

Min (Egyptisch) God van de vruchtbaarheid, regen en landbouw en beschermer van de wegen en reizigers. Oorspronkelijk werd hij vereerd als scheppende God.

Morgenster en Maan (Australisch) In Noord-Australië is de Morgenster de broer van de Maan, ook een man. Samen creëerden zij land, rivieren, planten, dieren en al het leven.

Morpheus (Romeins) God

Moros (Grieks) God van de ondergang en de personificatie van een ongelukkig lot en het vooruitzicht op geweldadige dood.

Mutinus (Romeins) God

N

Neper (Egyptisch) Korengod. Ook is hij de Beschermgod van de doden. Hij is een zoon van de Oogstgodin Rentutet. Hij wordt afgebeeld met graankorrels op zijn lichaam.

Neptunus (Romeins) God

Nuadhu/Nud/Nodens/Lud (Keltisch) God van de genezing en het water, brenger van welvaart en schepper van de wolken.

Nun (Egyptisch) God van de eerste wateren.

 

O

Obarator (Romeins) God

Occator (Romeins) God

Ogmios (Keltisch) God van de welsprekendheid, de taal en genialiteit. Wordt afgebeeld als een oude man in een leeuwenvel.

Osiris (Egyptisch) God van de dood. De God van de Nijl die ieder jaar weer stijgt en daalt, de God van het graan en de wijn. Hij is de zoon van Geb en Nut en oorspronkelijk een Natuurgod. Bij zijn geboorte kreeg hij de titel: "Allesomvattende Heerser".

Toen hij de beschaving in Egypte gebracht had, ging hij op reis om ook andere landen beschaving te brengen. Dit alles lukte en toen hij terug kwam werden er vele feesten gehouden voor hem. Zijn jongere broer Seth werd steeds jaloerser eb maakte een plan. Hij nodigde Osiris uit op een feest en liet hem en de andere gasten een prachtige sarcofaag zien en degenen die erin zou passen zou de sacrofaag krijgen. Osiris probeerde het en Seth spijkerde de kist dicht en gooide het in de Nijl. Isis hoorde van de dood van Osiris en zocht hem, wat lukte.

Daarna hakte Seth Osiris hierop in veertig stukken die hij verspreidde. Met behulp van andere Goden spoorde Isis de stukken op en zette Osiris weer in elkaar, waarbij ze hem met haar magische krachten weer tot leven wekte. Osiris was zo terleurgesteld in zijn broer dat hij zich terug trok en de doden in deonderwereld ging regeren.

Orcus (Romeins) God

 

P

Pah (Indiaans) Maangod bij de Pawnee-indianen. Hij trouwde met de Zon. Zij brachten samen de eerste mensen voort.

Pan (Grieks) God van de vruchtbaarheid en het woud. Hij vertegenwoordigt liefde, lust en het element Aarde. Zijn naam is letterlijk "het Al". Hij is de God van de geitenhoeders en herders.

Ploutos (Grieks) God van de rijkdom. In het Romeins heet hij Plutus.

Pluto (Romeins) God

Portunes (Romeins) God

Porus (Romeins) God

Poseidon (Grieks) God van de zee en de aardbevingen.

Pothos (Grieks) God van liefde, passie en begeerte. Een metgezel van Aphrodite.

Priapus (Grieks) God van de tuinen, de wijnbouw, de zeelui en de vissers.

Promitor (Romeins) God

Proteus (Grieks) Een Zeegod, tevens waarzegger.

Ptah (Egyptisch) De schepper van Memphis die tevens de kosmos creëerde, de schepper van het lichaam. hij kan worden aangeroepen voor stabiliteit. Hij gold als God van de handarbeiders en de kunstenaars. Hij zou op deze wijze het universum hebben geschapen. In de Mamphise scheppingsleer staat hij bekend als zowel vader als moeder van Atum en Ra. Doordat hij wel eens met de God van de doden, Sokar werd vereenzelvigd werd hij ook een Dodengod.

 

Q

Qebehsenuf (Egyptisch) God die de ingewanden van de doden beschermt.

R

Ra (Egyptisch) Is de belangrijkste God. Hij is de Oergod die uit het oerwater van Nun is verrezen en zichzelf heeft geschapen. Soms wordt er ook gezegd dat hij een zoon is van de Goden Geb en Nut. Ra is ook de Koningsgod, vandaar dat vanaf de vierde dynastie de farao's zichzelf altijd zonen van Ra noemde.

Robigos (Romeins) God

 

S

Saritor (Romeins) God

Saturnus (Romeins) God

Sebek/Sobek (Egyptisch) Krokodilgod.

Seker (Egyptisch) God van het licht en beschermer van de zielen die naar de onderwereld gingen. Wordt afgebeeld met de kop van een havik.

Set/Seth/Seti (Egyptisch) God van het kwaad, storm en chaos. Hij was zo jaloers op zijn oudere broer Osiris dat hij hem vermoorde en zelf koning werd, totdat Horus hem versloeg.

Shai/Shait (Egyptisch) God van de bescherming en het lot.

Shu (Egyptisch) God van de lucht. Verschijnt als krijger en leeuw.

Silvanus (Romeins) God

Sin/Nanna (Soemerisch) Maangod

Sol (Romeins) God

Somnus (Romeins) God

Sors (Romeins) God

Statanus (Romeins) God

Subruncinator (Romeins) God

Summanus (Romeins) God

 

T

Tecciztecatl (Azteekse) Maangod, afgebeeld als een oude man die een grote witte zeeschelp op zijn rug draagt.

Thanatos (Grieks) God van de dood.

Thot/Thoth/Tahuti/Djeheuty (Egyptisch) De Maangod. Hij zorgde ervoor dat Nut en Geb vijf kinderen konden krijgen. God van de wijsheid, werd beschouwd als boodschapper tussen de Hemelgoden en de Goden van de onderwereld. Hij is de God van de magie, comminicatie, wiskunde, muziek, wetenschap, astronomie, tekenen en schrijven.

Tsuki-Yomi (Japaans) Maangod.

 

U

Upuat (Egyptisch) God van de doden, afgebeeld met wolf- of jakhalskop.

V

Veiovis (Romeins) God

Vertumnus (Romeins) God

Virtus (Romeins) God

Vitumnus (Romeins) God

Vulcanus (Romeins) God

Vulturnus (Romeins) God

 

Y

Yarikh (Hoerritsch) Maangod wiens bijnaam 'verlichter van de hemelen' is, de verlichter van talloze sterren en de heer van de Wassende-Maansikkel. Als leverancier van de nachtelijke dauw was hij de echtgenoot van de Godin Nikkal. Zijn vochtigheid zorgde ervoor dat haar akkers tot bloei kwamen in de woestijn. De stad Jericho is naar hem vernoemd.

Z

Zephyros (Grieks) God van de westenwind. De vriendelijkste van de winden. In het Romeins heet hij Favonius.

Zeus (Grieks) Luchtgod en de vader van alle Goden en mannen. Hij symboliseert het element Lucht. In het Romeins heet hij Jupiter.