Algemeen

'For they all play their part

In the joining of hands

And the joining of hearts'

Het Handvasten is de markering van de ceremonie en het feest voor de samenkomst van twee mensen die de beslissing hebben genomen om geloftes aan elkaar doen in het bijzijn van familie en vrienden. Het Handvasten kan uitgevoerd worden op een algemene paganistische wijze of op een specifieke manier van één van de paganistische paden zoals Wicca. De kenmerken van het Paganisme zijn te zien in het type ceremonie dat plaatsvindt bij het Handvasten.

Deze kenmerken zijn:

1. Het geloof in een gelijkwaardige mannelijke en vrouwelijk goddelijke kracht.

2. Het respect voor de natuur.

3. De overtuiging dat iedereen het recht heeft op hun eigen spirituele geloofsovertuiging.

Tijdens de ceremonie komen de bruid en bruidegom als gelijken en gaan een gelijkwaardig, zelf opgesteld partnerschap aan. Deze partners mogen mannelijk en vrouwelijk zijn, maar mannen of vrouwen van hetzelfde geslacht zijn net zo waardig binnen het Paganisme en dus ook binnen Wicca.

De bruid en bruidegom maken hun eigen ritueel en stellen deze dus zelf samen. Hierdoor verschillen de ceremonies dus veel. Het Handvasten zal waarschijnlijk wel altijd elementen bevatten waarin respect voor de natuur en de cyclus van het leven tot uiting komt. Bijna altijd zullen ze vrienden van andere paden aanmoedigen om de ceremonie bij te wonen en eraan deel te nemen.

De belangrijkste verschillen tussen het Handvasten en de traditionele trouwerij zijn:

- Het bruidspaar maakt hun eigen geloftes op hun eigen manier. Ze schrijven zelf de tekst (of laten deze voor hen schrijven). Er zijn geen voorschriften of formules voor het uitspreken van de geloftes.

- De ceremonie hoeft niet in een speciaal gebouw plaats te vinden (zoals het gemeentehuis of de kerk). Paganisten scheppen hun eigen heilige plek, binnen of buiten, net waar hun voorkeur naar uitgaat. De Heilige Plek is een cirkel die fysiek gecreeërd wordt door vrienden, bloemen of andere markeringen. Ook kan de Heilige Plek spiritueel getrokken worden.

- Er is een grotere nadruk op de participatie van vrienden en relaties en minder op het vertrouwen in proffessionele 'weddingplanners'. Dit betekent dat er wel meer tijd in het organiseren gaat zitten, maar dit geeft wel je eigen ceremonie vorm, dus zeker de moeite waard!

- De ceremonie van het Handvasten draait om de geloftes van het bruidspaar aan elkaar. Het gaat hierbij niet om de verwachtingen van andere partijen of organisaties.

Type ceremonies

Het paganistische Handvasten zal de basis van het paganistische geloof, zoals eerder aangegeven, omvatten. Met andere woorden: het geloof is een gelijkwaardige mannelijke en vrouwelijke goddelijke kracht, het respect voor de natuur en de overtuiging dat iedereen het recht heeft op de eigen spirituele geloofsovertuiging. Het Handvasten volgens de Wicca zal deze overtuiging reflecteren. Als aanvulling zullen er elementen uit deWicca toegevoegd worden die geen deel uitmaken van de algemene paganistische geloofsovertuiging. Aanvullend kent de wiccatraditie drie opties voor de duur van het Handvasten: Een jaar en een dag, voor het leven, of voor de eeuwigheid (dit refelcteert het wicca/paganistische geloof in reincarnatie). De duur van het Handvasten wordt als persoonlijke beslissing van de bruid en bruidegom beschouwd en is niet open voor vragen en commentaar van anderen, hoewel de Hogepriesteres en Hogepriester vast zullen willen stellen of het bruidspaar achter de beslissing staat.

Omdat de vele paganistische paden flexibel en open zijn in hun acceptatie van nieuwe ideeën, zijn er geen regels die bepalen hoe het Handvasten op paganistische grondslag of wiccawijze er uit kan zien. Welke traditie het bruidspaar ook volgt, zij kunnen ervoor kiezen om de ceremonie zo simpel of zo uitgebreid te maken als ze willen. De Hogepriester en/of Hogepriesteres moeten uiteraard wel instemmen met je ritueel.

Om een idee te geven van de manier waarop je het Handvasten zou kunnen uitvoeren, worden hier een aantal voorbeelden genoemd:

- Organiseer een buitenfeest waar al je vrienden samenkomen, bloemen meenemen om de cirkel uit te lijnen, plus eten en drinken voor het feest.

- Huur een koets om iedereen naar een onaangetaste locatie te rijden, ver van het zicht en geluiden van 'de beschaving'.

- Als je een aantal muzikale vrienden hebt, organiseer een akoestische avond van zang en dans die wordt onderbroken door de ceremonie.

- Huur een lokaal restaurant waar de ceremonie kan plaatsvinden in een deel van de eetzaal zodat het feest erna direct kan beginnen.

- Organiseer een kampweekend zodat het feest over een aantal dagen verspreid kan plaatsvinden.

- Als je bij de kust woont, organiseer dan een zomerfeest met een ceremonie die plaatsvind bij de waterlijn.

- Voel je vrij om familietradities toe te voegen aan het paganistische ritueel, gebruik nieuwe ideeën. Dit is jullie dag, dus vier het op jullie manier!

Tradities

Veel van de termen en tradities rond een trouwerij zijn geworteld in het Paganisme:

1. Een verbintenis aangaan (Tying the Knot)

De ceremonie van het Handvasten is genoemd naar het moment van het binden van de handen van het bruidspaar, direct voor het uitwisselen van de geloftes aan elkaar. In sommige kerkelijke rituelen wordt het 'vastbinden', oftewel het binden van de handen, gesymboliseerd door het plaatsen van de stola (een sjaalachtig deel van een kerkgewaad) rond de polsen van het bruidspaar. Dit is ook waar de uitdrukking 'tying the knot' vandaan komt.

2. Over de bezem springen

In de ceremonie van het Handvasten wordt een ouderwetse bezem dwars over de cirkel gelegd, na het uitspreken van de geloftes springt het bruidspaar hand in hand over de bezem om zo de overgang naar een nieuw leven te symboliseren. De bezem is hierbij symbool voor de vruchtbaarheid en het 'over de bezem springen' reflecteert de wens om de relatie vruchtbaar te maken. Dit is niet alleen het fysieke aspect, maar ook het aspect van het begin van een nieuwe fase in de relatie, van gezamelijke groei waar beide partijen naar streven.

3. Cake en Wijn

Tegen het einde van een wicca Handvasten zal het bruidspaar de wijn in het glas of de bokaal zegenen. Het bruidspaar deelt de wijn eerst met elkaar, vervolgens met de rest van de aanwezigen in de cirkel en ten slotte met de rest van de gasten. Binnen de Wicca wordt dit de Grote Rite genoemd en het is weer symbolisch voor het samenkomen van het mannelijke en vrouwelijke en de vruchtbaarheid. Wanneer dit wordt gecombineerd met het zegenen van de 'cake', in een meer algemene paganistische vorm, noemen we het de 'Rite van Cake en Wijn'. Dit is de voorloper van het huwlijksfeest of receptie, in het bijzonder het proosten van de bruid en bruidegom en de huwlijkstaart die gedeeld wordt met de gasten. Het kan uiteraard geen kwaad om deze twee elementen te combineren! Je kunt er ook voor kiezen dit te splitsen.

4. Bloemenkrans

Het is gebruikelijk dat de bruid bij het Handvasten een krans van bloemen en bladeren draagt, die op een bepaalt moment in de ceremonie boven de hoofden van het bruidspaar bewogen wordt als symbool van oneindigheid, van de natuur en van de geloftes die worden uitgesproken. Het is binnen het Paganisme niet gebruikelijk dat de bruid gesluierd gaat, omdat er geen traditie bestaat dat de bruid 'een verassing' moet zijn voor de bruidegom, aangezien binnen het Paganisme een gelijkwaardige verbintenis wordt aangegaan waarin beide partners toestemmen. De bruidegom kan ervoor kiezen ook een bloemenkrans te dragen, maar dit hoeft niet. Net als bij een bloemenboeket wordt de krans naar de gasten gegooid om te kijken wie de volgende is die over de bezem zal springen.

5. Ringen en tekens

Tijdens het Handvasten kan het bruidspaar ringen of andere tekens van hun liefde uitwisselen. Het uitwisselen van liefdes geschenken gaat zover terug als de geschiedenis zelf. De keuze voor ringen kan genomen worden als verwijzing naar de eenheid van de cirkel, alhoewel de ring in sommige delen van de wereld wordt gezien als een symbool van eigendom.

Binnekort vind je hier nog inforamtie over een beschrijving van een ritueel, de belangrijkste rollen binnen het Handvasten, hoe je samen een datum kunt bepalen, waar je op moet letten bij het zoeken naar de juiste locatie, kleding kiezen en uitnodigingen voor de gasten.