Heksennamen

In de middeleeuwen moesten de heksen in het geheim bijeen komen, vanwege de heksenvervolgingen die toen aan de gang waren. Om elkaar niet te verraden hadden de heksen “speciale heksennamen”, als ze bijeen kwamen gebruiken ze die naam. Niemand wist dus binnen de heksengroep de geboortenamen van elkaar. Dit was met een reden gedaan. Vaak werd je eerst gemarteld en ondervraagd of je nog meer heksen kende. Zo kon je dus onbewust geen andere heksen verraden…

Waarom nu nog een heksennaam?

Tegenwoordig hoeven de heksen gelukkig niet meer in het geheim te werken. Maar toch is die heksennaam gebleven, waarom? Je begint eigenlijk een nieuw leven. Waarom zou je dat dan niet beginnen een naam van je eigen keuze in plaats van de naam die je van je ouders hebt gekregen (en waar je misschien niet al te zeer aan gehecht bent)? Veel heksen kiezen een naam die naar hun gevoel hun persoonlijkheid weergeeft of, in sommige gevallen, hun interessen of gevoelens beschrijft. Namen zijn belangrijk. Ooit gold dat als je iemands naam wist macht over hem of haar had  - want als je de naam van je vijand kende, kon je daarmee manipuleren. Op Borneo geloven de Dajaks nadrukkelijk in de macht van een naam. Een moeder zal daar nooit haar kind in het donker naar huis roepen met gebruik van zijn echte naam om te voorkomen dat een kwade geest de naam te weten zou komen en het kind naar zich toe zou roepen. De moeder roept het kind alleen bij een ‘bijnaam’. Jouw heksennaam hoeft niet streng geheim te worden gehouden, maar ga er ten minste respectvol mee om. Gebruik die naam alleen in gezelschap van andere heksen of mensen bij wie je, je vertrouwd voelt.

Wat voor heksennaam?

Uiteraard kan het zo zijn dat je heel tevreden bent met je roepnaam die je van huis uit heb meegekregen. Als jij die ook als je heksennaam wilt is dat ook prima. Sommige heksen nemen namen aan uit de geschiedenis of de mythologie, vooral de namen die verband houden met hun tak van hekserij (Welshe namen in Welshe tradities, Keltische namen in Keltische tradities, enzovoort). Anderen verzinnen namen. Je moet alleen bij je naam worden aangesproken, hij wordt niet gebruikt met de titel ‘Heks…’, zoals bij ‘Heks Morgan’ of  ‘Heks Hazel’ (!), wat je soms in flutromannetjes aantreft.

 

In sommige tradities...

In sommige tradities wordt de titel ‘Lady’, of ook wel ‘Lord’ gebruikt. In de Gardneriaanse traditie wordt over de hogepriesteres altijd gesproken als ‘Lady…(Maan)…’ Wanneer je haar rechtstreeks aanspreekt, hoor je ook te zeggen ‘My Lady’. Zij is de enige die zo wordt genoemd in die traditie, en geen enkele man in de Gardneriaanse hekserij wordt ooit aangesproken als ‘Lord…(Naam)…’

Welke naam je ook kiest of waartoe je, je speciaal aangetrokken voelt, ga eerst na of het wel de juiste naam voor jou is. Dit doe je door middel van numerologie. Er zijn een aantal verschillende systemen in de numerologie. Het hier volgende systeem is waarschijnlijk het meest gebruikte. Volg de twee stappen.

Stap 1:

Stel je geboortegetal vast door de cijfers van je geboortedatum bij elkaar op te tellen. Als je bijvoorbeeld bent geboren op 12 mei 1981, dan is jouw getal:

12-5-1981 = 1 + 2 + 5 + 1 + 9 + 8 + 1 = 27

Herleid dit tot een enkel cijfer: 2 + 7 = 9

Je geboortegetal is dus 9.

 

Stap 2:

Bereken het naamgetal van de naam die je hebt gekozen. Dit doe je door alle letters van het alfabet gelijk te stellen aan de eerste negen cijfers:

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 A  B  C  D  E  F  G  H  I
 J  K  L  M  N  O  P  Q  R
 S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Stel dat je graag de naam Isis aanneemt. Volgens het bovenstaande overzicht krijg je: I = 9, S = 1, I = 9, S = 9. Isis is dus: 9 + 1 + 9 + 1 = 20 = 2. Maar je geboortegetal is 9. Voor je heksennaam moet je proberen een naam te kiezen die overeenkomt met je geboortegetal. In het voorgaande voorbeeld kun je dit doen door een ‘7’ aan Isis toe te voegen: een G, een P of een Y. Of je kan ook een ‘9’ letter van Isis laten vallen en er een ‘7’ letter er aan toe voegen, bijvoorbeeld: Je haalt een I weg en zet er een Y voor in de plaats dan krijg je Isys dus, 9 + 1 + 7 + 1 = 18 = 9

Maar je kan ook meerdere namen nemen zoals: Lilith Isis: L = 3, I = 9, L = 3, I = 9, T = 2, H = 8. Lilith is dus: 3 + 9 +3 + 9 + 2 + 8 = 34, 3 + 4 = 7 en Isis was 2, dus 7 + 2 = 9!

En zo kan je eindeloos combineren. Het kan enige tijd kosten voordat je een naam hebt gevonden die jou aanstaat en die numerologisch juist is, maar het is de moeite van de inspanning waard!