Magie

Magie is "het geloof dat bepaalde min of meer nauwkeurig omschreven handelingen, die al dan niet begeleid worden door spreuken, automatisch (met behulp van bovennatuurlijke, doorgaans niet gekende krachten) tot een gewenst gevolg zullen leiden. De krachten en machten die bij magie in het spel zijn, zijn van onpersoonlijke aard. Zij bewerken het door de mens gestelde doel, indien de vereiste handelingen correct worden uitgevoerd. " (Winkler Prins in drie delen, Amsterdam/Brussel 1977)

Bovenstaand aantwoord op de vraag: 'Wat is magie?' geeft een zeer uitgebreide betekenis aan het woord. Toch is het nog lang niet uitgebreid genoeg. Voor ieder mens heeft magie een andere betekenis. De één denkt bij het woord 'magie' aan een vrouw die tijdens de show van een illusionist in stukken gezaagd wordt, een ander denk bij het woord aan Harry Potter of een andere fantasiefiguur.

Heksen denken bij magie vaak aan het bedrijven van magie, aan magische handelingen die iets teweeg brengen en gevolgen hebben. Eigenlijk zou bovenstaande uitleg van Winkler Prins waarschijnlijk het dichtste bij de uitleg van een heks komen.

Heksen bedrijven vele vormen van magie. Denk hierbij aan kaarsenmagie, kleurenmagie, knopenmagie, runenmagie en zo zijn er nog vele andere vormen te noemen. Eigenlijk zijn deze kaarsen, kleuren en knopen en runen slechts materialen om de magie in zijn algemeen te versterken. Hulpmiddelen zou je ze kunnen noemen.

Culturen hebben zo ieder hun eigen magische geschiedenis. De Afrikaanse magie is nog springlevend en de Indianen en hun Sjamanisten leven omringt door de schoonheid van magie. Het leven van de stammen draait om magie, magie die wij Westerlingen al lang geleden verloren zijn.

Met deze informatiepagina's willen we graag een topje van de sluier voor je oplichten, want de ware magie is iets wat we je niet kunnen uitleggen, dat moet je zelf ontdekken......