Sjamanisme

Sjamanisme is de oudste vorm van religie en is van alle tijden. Het komt voor op elk werelddeel, maar is oorspronkelijk ontstaan in Oost-Siberië en Mongolië. Het woord sjamaan komt uit het Tunguz, een Siberische taal, en betekent "de extatische". Antropologen gaan er van uit dat sjamanisme is ontstaan in de oude steentijd. Het is waarschijnlijk de voorloper van vele andere religieuze en magische tradities.

Het sjamanisme gaat ervan uit dat alles een ziel heeft: mensen, bomen, dieren, zelfs stenen. (Veel heksen zullen dit herkennen vanuit hun eigen ideeën). Alles is met elkaar verbonden en is gelijkwaardig, omdat alles deel uitmaakt van de Grote Geest.

Sjamanic Journey

Oorspronkelijk was de Sjamaan vaak de dorpsoudste, medicijnman, de genezer en/of priester van de stam. Het sjamanisme wordt als de oudste heelmethode van de mensheid beschouwd. Vanuit het sjamanisme wordt ziekte gezien als een verstoring van het evenwicht in de mens, maar ook tussen hem en zijn omgeving, zijn familie, de natuur en de kosmos.

De sjamaan streeft naar het herstellen van verloren evenwicht bij ziekte door ceremonies en rituelen en benadert de gemeenschap waarin hij leeft en werkt als geheel van fysieke, psychische, spirituele, sociale, ecologische en politieke krachten. Als een probleem dat aan de sjamaan wordt voorgelegd groot en omvangrijk is, zal hij via een extase of een trance naar een andere wereld reizen. Wanneer sjamanen in trance gaan reist hun ziel naar een andere wereld: naar de bovenwereld om de goden gunstig te stemmen, naar de onderwereld om zielen van overledenen te begeleiden of geroofde zielen van zieken terug te halen. Sjamanen maken onder meer gebruik van de Sjamanic Journey. Dit is een elementaire techniek, waarmee de sjamaan in contact komt met zijn beschermgeesten, krachtdieren, hulpgeesten en voorouders. Met behulp van een trommel en ratel roept de sjamaan de trance op die nodig is om de reis te maken naar onder- en bovenwereld. De sjamaan onderneemt deze reis veelal op verzoek van leden van zijn gemeenschap. Hij is genezer, roept de diergeesten op om hen te paaien om voor een voorspoedige jacht te zorgen en kijkt in de toekomst om mogelijk onheil af te wenden.

Drie werelden

Er zijn drie werelden, een boven- en een onderwereld en de wereld zoals wij die kennen, de fysieke wereld. Deze laatste wordt de middenwereld genoemd.
In deze andere werelden bevinden zich onder meer gidsen, geesten en voorouders. Een sjamaan verwerft tijdens zijn opleiding de vaardigheid om, gesteund door helpers zoals totemdieren, totembomen en natuurwezens, contact te leggen met de andere werelden.
Wanneer sjamanen in trance gaan reist hun ziel naar de bovenwereld om de goden gunstig te stemmen, en naar de onderwereld om de zielen van zieke mensen terug te halen of die van overleden mensen te begeleiden. Veel sjamanen zeggen dat ze naar de bovenwereld reizen als een vogel. (Deze alinea komt in zijn geheel van de site: www.catharinaweb.nl)

Totemdieren

Een Totemdier is wat wij heksen een krachtdier noemen. Meer informatie over krachtdieren en informatie over hun betekenis vind je hier op de site.
Totemdieren begeleiden de sjamaan tijdens zijn trancereizen en ‘bemoeien’ zich met mensen wanneer hun hulp nodig is. Ook beschermende middelen als krachtschilden, bevatte vaak tekeningen van de totemdieren van de sjamaan in kwestie.

De Dromenvanger

De dromenvanger wordt vaak in verband gebracht met het sjamanisme, omdat deze ontstaan is bij het Indianenvolk in Noord-Amerika. Zij worden als één van de laatste levende sjamanen beschoudt. Men gelooft dat het zelf maken en ophangen van een dromenvanger boven het bed nare dromen weert. Eeuwenlang al maken ouders dromenvangers om boven het bedje of draagwieg van hun kinderen te hangen. Men gaat er vanuit dat de hemel doorweekt is met dromen, goede dromen, maar ook slechte dromen. Tijdens de nacht worden de slechte dromen gevangen in het web en volgens de overlevering glijden ze er dan in de morgen af en drogen ze op in de ochtendzon. Goede dromen kunnen ongehinderd hun doorgang in het centrum van de dromenvanger vinden en treden daarmee het leven binnen van de dromer.

De Zweethut

De zweethut-ceremonie is een oeroude ceremonie die bij veel verschillende oorspronkelijke culturen voorkwam. De meest bekende daarvan is afkomstig van de Noord-Amerikaanse Indianen. De ceremonie heeft een hele oude traditie, maar blijft toch altijd een levende ceremonie, die eigenlijk alleen maar ervaren kan worden.
De duisternis, het gloeien van de stenen in het midden van de hut, de klanken van de trommel en het zingen, de stoom die alles doordringt. Alles in de zweethut heeft een intensiteit alsof het vibreert en leeft.
De zweethut wordt vaak de baarmoeder van de Aarde genoemd, en zo kun je het ook echt ervaren. Alles wat niet uit je essentie voortkomt, valt hierin weg. Het is net als wanneer je oog in oog staat met de dood, of met geboorte, of met onbeschrijfelijke schoonheid  daartegenover valt je ik weg  en wordt er iets anders in je wakker.


In de zweethut laat je het alledaagse los en ga je voorbij persoonlijkheid, gedachten, en voorgeprogrammeerde emoties naar een veel diepere laag van bewustzijn. Van oudsher werd deze diepere laag van bewustzijn gebruikt voor genezing, om wijsheid te vergaren, om te bidden, of om in de droomtijd te reizen. Dit zijn nog steeds belangrijke elementen van de ceremonie. Daarbij merken we steeds weer dat de grote kracht van de zweethut voor de westerse mens bestaat uit het weer ervaren van de verbondenheid met alles wat is. De stenen, het vuur, de Aarde, de sterren, de wind en het water, al onze verwanten.
(mocht je geinteresseerd zijn kun je gaan naar www.zweethut.nl)

Sjamanisme in deze tijd

Veel van de rituelen en gebruiken uit de Westerse samenleving vinden hun oorsprong in het sjamanisme. Geen wonder dat zoveel mensen in deze tijd zich er toe aangetrokken voelen. Mensen die zich in deze tijd verdiepen in het sjamanisme richten zich vooral op de native americans, de Noord-Amerikaanse Indianen. Dit omdat bij deze stammen het sjamanisme nu nog wordt beoefend en wij ons graag richten op de huidige kennis. Maar weet dus dat zij niet de enige sjamanen zijn die deze aardbol bewandelen en bewandeld hebben.....

Sjamanen in onze Westersecultuur in deze tijd hebben vaak niet meer de rol van priester, genezer en helderziende binnen de gemeenschap. De moderne sjamaan leeft meestal niet meer in een stam maar heeft nog wel ‘oude ideeën’ en gaat er nog steeds vanuit dat bij problemen van mensen en dieren het natuurlijke evenwicht tussen aardse en spirituele zaken verstoord is.

Rituelen

Net als ene heks, kan een sjamaan in iedere omgeving een ritueel uitvoeren. Om sjamanisme in ons leven te brengen hoeven we de rituelen van andere volkeren niet na te doen, maar we kunnen onze eigen weg zoeken.
Gidsen kunnen ook contact met je maken via je dromen en je krachtdier kun je zoeken en op je eigen manier ‘eren’ en ‘bij je dragen’.
Kijk om je heen, naar wat er nu een rol speelt in je leven, en vraag je af wat er nodig is in je directe leefomgeving. Zoek naar de balans en biedt steun waar dat nodig is èn wenselijk. Dring niemand iets op, resepecteer je medemens, ook die met een andere mening.