Totemdieren

Je rijdt in je auto en er vliegt een havik voor je uit. De kraai in de lijkt je recht in de ogen te kijken. Je droomt van een leeuw die je aanvalt. In je meditatie zie je jezelf in een prachtige vlinder veranderen. Elke keer dat je buiten loopt verschijnt hetzelfde dier. Ergens weer je dat deze ontmoetingen iets te betekenen hebben, maar hoe kun je die betekenis echt gaan begrijpen?

Vroegere sjamanen waren mystici, tovenaars en wetenschappers. Ze waren vaak in de natuur en bestudeerden dieren. Zo konden ze de kracht van dieren in zichzelf sterker maken en hun boodschappen nauwkeuriger interpreteren. Tegenwoordig kunnen we dat zelf doen, maar daarvoor moeten we leren dieren en de natuur op een nieuwe manier te ervaren.

De natuur is de krachtigste plek op aarde voor magie en spiritualiteit. Zij is de bron van oerenergieën en grote geesten. In de natuur vind je de meeste levenlessen en de meeste antwoorden over het leven. Je kunt er dingen leren over leven, dood en wedergeboorte. Er zijn lessen in creativiteit en in het ontwikkelen van vaardigheden om te overleven die je op onze moderne wereld kunt toepassen. De natuur onthult je hoe je problemen kunt oplossen en hoe je taken kunt volbrengen die ondoenlijk lijken. Door de natuur leren we respect en koestering, en leren we op onze waarneming te vertrouwen. Zij herinnert aan onze belangrijksste mogelijkheden. De natuur spreekt voortdurend tot ons. Het probleem is dat de meeste mensen zijn vergeten hoe ze moeten luisteren. We hebben onszelf afgescheiden van de natuur. Die bestudeer je van een afstand of alleen uit boeken. Vaak wordt de natuur uitgebuit en denken mensen dat zij, behalve als recreatiegebied, weinig betekenis heeft voor de moderne wereld. Wij zijn echter een onderdeel van de natuur. Alles wat in de wereld van de natuur gebeurt, heeft zijn weerslag op ons en alles wat met ons gebeurt , heeft zijn weerslag op de wereld van de natuur. Hoezeer we onszelf ook in de beschaving hullen, we zullen altijd deel uitmaken van de natuur!

Krachtdieren oftewel Totemdieren

Een totem is een voorwerp, een wezen of een dier uit de natuur waarmee we ons nauw verbonden voelen. De bijzonderheden en de energie ervan zijn op een of andere manier aan ons leven gerelateerd. Sommige totems weerspiegelen energieën die slechts korte tijd werkzaam zijn. Andere blijven bij ons vanaf onze geboorte, tot de dood en daarna. Het zijn symbolen en krachten voor integratie, expressie en transformatie.

Een totem is iets uit de wereld van de natuur dat voor ons betekenis heeft. Dat kan van alles zijn: een steen, een boom, een bloem, een landschap of een dier. Bomen kunnen fluisteren en stenen kunnen spreken. We richten ons op totemdieren en dierenboodschappers. Wel moeten we onthouden dat boodschappers van de geest niet altijd via het dierenrijk komen. Van alle typen totems zijn beelden van en ontmoetingen met dieren vaak de meest steekhoudende wegwijzers in ons leven. Totemdieren zijn boodschappers die ons iets meedelen over ons leven en over onszelf. Soms is het moeilijk om de betekenis van de boodschappen die ze brengen te ontdekken. Het lijdt echter geen twijfel dat door ontmoetingen met dieren een fundamenteel deel van onze verbeelding wordt gestimuleerd - of dat nu in een droom, tijdens waakbewustzijn of in meditatie is. Deze ontmoetingen bevrijden het denken en openen ons voor mogelijkheden die buiten onze dagelijkse routine vallen.

Er zijn vijf hoofdtypen totems. Die hebben we waarschijnlijk allemaal. Afhankelijk van de traditie is er wat variatie, en sommige rollen overlappen elkaar. Een krachtdier kan bijvoorbeeld ook een beschermer en een boodschapper zijn. Ook kunnen we in elk van deze categorieën een verschillend dier hebben.

Boodschappers

Dit zijn vaak dieren die in ons leven verschijnen om ons tot gids te dienen. Ze geven ons richting in situaties, keuzes, beslissingen en activiteiten waarin we betrokken zijn. Ze zijn vaak maar tijdelijk aanwezig. Wanneer we hun kenmerken en gedrag bestuderen, levert dat ons aanwijzingen. Wanneer we hun kenmerken en gedrag bestuderen, levert dat ons aanwijzingen en inzichten op over de manier waarop we in bepaalde situaties moeten handelen en ons moeten gedragen. Wanneer we een probleem hebben, kunnen we vaak een antwoord vinden door eerst om leiding te vragen en dan een wandeling in de natuur te gaan maken.

Persoonlijke krachtdieren

Krachttotems zijn dieren die ons hele leven of een groot deel van ons leven bij ons zijn. Het zijn boodschappers, beschermers, leraren en genezers. De verschillende tradities zijn het er niet over eens hoeveel krachtdieren we hebben. Dat kan varieren; elk dier werkt en helpt ons op verschillende gebieden in ons leven.

Beschermers

Beschermers zijn vaak krachtdieren, maar deze dieren geven ons extra kracht en energie vaak zonder dat we dat op het moment zelf beseffen. Ze waarschuwen ons voor tegenslag. Ook verschijnen ze vaak in dromen over conflicten. Zo laten ze ons weten welke kwaliteiten we moeten aanspreken om met de conflicten in ons leven om te gaan. Veel mensen nemen ten onrechte aan dat beschermers altijd grote en woeste dieren zijn. Dat kan het geval zijn. Ieder dier heeft echter zijn eigen unieke verdedigingsstrategieën en vermogens.

Leraren

Alle dieren die tot ons komen zijn leraren. Ze leren ons over onze eigen mogelijkheden, over energieën die in ons leven spelen en over ons spirituele pad in dit leven. We kunnen van elk dier iets leren, maar degene die regelmatig verschijnen hebben ons iets speciaals te leren. Ze dienen ook als spirituele gidsen. Ze leiden ons en helpen ons bij heilige zoektochten en reizen. Vaak zijn dieren die regelmatig in onze dromen verschijnen totems die ons iets te leren hebben. Ze kunnen ons de droomwereld en de onderwereld binnenleiden en ons eruit halen. Kijk maar eens naar de dieren die in dezelfde omgeving leven als waarin jijzelf leeft. Deze dieren doen dat over het algemeen met veel succes. Zij kunnen ons leren succesvoller in diezelfde omgeving te leven - of dat nu thuis, op het werk, op school of in een ander soort omgeving is.

Genezende dieren

Deze dieren leveren ons energie en geven leiding bij het genezen van anderen of van onszelf. Veel dieren hebben een unieke weerstand tegen bepaalde ziekten. Het putten uit de energie van dat dier helpt ons om er ook meer weerstand tegen te krijgen. Sommige dieren zijn archetypische genezingssymbolen. De slang is zo'n dier. Hij legt zijn oude huis af en gaat de nieuwe in. Het is een symbool om het oude achter te laten voor hte nieuwe. Je kunt in tijden van ziekte op de slang mediteren en er je aandacht op richten als symbool van transformatie. Dat zal het genezingsproces versnellen. Dieren die in tijden zan ziekte aan ons verschijnen, geven ons aanwijzingen over de manier waarop we het beste onze genezende energieën kunnen richten.

Ontdek je dierenboodschappers en totems

Je kunt op tal van manieren bepalen wat jouw totemdieren en andere totems zijn. Sommige methoden zijn ritualistisch en ingewikkeld, maar niet zo moeilijk of mysterieus als sommigen je misschien willen laten geloven. En onthoud dat we altijd meer dan één totem of boodschapper hebben, omdat in de natuur niets alleen bestaat. Sommige totems zijn ons hele leven bij ons. Andere komen op verschillende momenten te voorschijn. Ze helpen bij het oplossen van problemen en het vervullen van taken. Ze bieden hulp bij genezing of in andere situaties die hierboven zijn besproken. Met slechts een beetje waarneming en introspectie kunnen we onze totems gaan herkennen.

Tot welke dieren voelde je je als kind het meest aangetrokken? Voor welke dieren had je de meeste belangstelling?

Een oud occult axioma leert: 'Soort zoekt soort'. Als we kijken naar de dieren waartoe we ons als kinderen aangetrokken voelden, wijst dat vaak naar onze krachtdieren. Heb je zelf kinderen? In welke dieren zijn ze geïnteresseerd? Als er meer dan één kind is, is het meestal een ander dier. Door het dier waartoe het kind zich aangetrokken voelt te bestuderen, kun je je kind vanuit een andere gezichtshoek gaan zien. Zo kun je de unieke individualiteit van het kind leren begrijpen en je ertoe leren verhouden.

Welke dieren vind je juist op dit moment aantrekkelijk of fascinerend?

In elke fase van ons leven krijg je een ander krachtdier. Er komen nieuwe boodschappers bij en andere doen een stapje opzij. Geen enkel dier kan alles voor ons zijn. Wel zijn er altijd een of twee dieren waar we naartoe kunnen voor leiding. Zij sturen ons dan vaak het dier dat ons op dat moment duidelijker en beter kan helpen.

Droom je over bepaalde dieren?

Iedere traditie erkent dat de droomwereld net zo echt en belangrijk is onze waakwereld. Ontmoetingen met dieren in dromen moeten net zo worden behandelen als een ongewone ontmoeting met een dier in wakende toestand. We zijn niet beperkt tot geografische grenzen, wat ieder dier ter wereld tot een mogelijke totem maakt. Het leuke van droomdieren is dat de andere elementen in de droom (wie zit er nog meer in, waar vindt het plaats enz.) ons aanwijzingen geven waar we energieën en de wijsheid van dit dier in onze wakende leven moeten toepassen.

Welk dier verschijnt er wanneer je iets nieuws begint?

Wanneer je iets nieuws begint, moet je eens opletten welk dier er in je leven verschijnt. Het zal je leiden bij de taken waar je mee bezig bent. Hetzelfde geldt voor ieder nieuw probleem dat zich voordoet.

Voor welk dier ben je het bangst? Bij welk dier voel je je niet op je gemak?

Dieren waarop we met sterke emoties reageren behoren gewoonlijk tot onze belangrijkste totemdieren. Zij zijn vaak onze krachtdieren. Zij zijn helpers en boodschappers bij belangrijkste, telkens voorkomende kwesties in ons leven. We zullen ze in de oefening aan het einde van dit hoofdstuk onderzoeken, maar nu is het belangrijk te weten dat ze van belang zijn. Dit betekent niet dat je er meteen mee moet gaan knuffelen. Wel kun je op zijn minst erkennen dat ze een paar kwaliteiten hebben die je kunnen helpen belangrijke problemen en kwesties in het leven op te lossen.

Wanneer je een belangrijk dier kunt identificeren, kijk je dan waarmee het zich voedt?

De meeste dieren bevinden zich halverwege de voedselketen. Ze eten en worden gegeten. Als je naar dit dier en zijn relatie tot andere dieren kijkt, zal dat je verder helpen met wat er zich in je leven afspeelt. Stel dat er bijvoorbeeld een stinkdier in je leven te voorschijn komt. De meeste dieren in het wild ontmoeten een stinkdier maar één keer. Die ontmoeting is zelden dodelijk, maar die zullen ze niet gauw vergeten. Stinkdieren leren ons grenzen te stellen die mensen zich zullen herinneren. Als er een stinkdier verschijnt, moet je ook de Amerkaanse oehoe bestuderen, omdat het stinkdier het favoriete voedsel is van deze geweldige vogel. De Amerikaanse oehoe is eenvan de machtigste en meest agressieve roofvogels in Amerika. Als er in je leven stinkdieren verschijnen, kijk dan eens om je heen. Wie in je leven heeft de kenmerken van de oehoe? Het is maar beter als je duidelijke grenzen stelt van die persoon. Aan de andere kant zou het ook kunnen betekenen dat je veel agressiever moet worden in het stellen van je grenzen. In beide gevallen moet je werken met het stinkdier en met de Amerikaanse oehoe. Samen bieden zij een evenwichtig medicijn of kracht.

A
Aalscholver: groei door introspectie en kennis van de voorouders.


Aap: Problemen oplossen, vrolijkheid en vriendschap.


Adelaar: De sterke adelaar als krachtdier brengt kracht, moed en helderheid in uw leven. Hij vliegt hoger dan andere vogels en leert je om het hele plaatje te zien en om je objectiviteit te ontwikkelen. Hij heeft veel geduld waardoor hij een goede jager is.


Alligator: Overlevingskracht.


Antilope: Snelheid, gratie en onschuld.


Arend: Kracht, verlichting, vrijheid, oog voor detail en verbonden met de Great Spirit.


Armadillo: Snelheid, onschuld, één zijn met de aarde, sterk instinct en jezelf kennen in de cirkel van echt leven.


B
Beer Genezing, zelfkennis, kracht, betrouwbaarheid en bescherming.


Bever Bouwen, samenwerking en harde werker.


Bij Samenwerking, sociale instelling, ijverig, sociaal, kalmerend, vruchtbaarheid, vrouwelijke natuur, harmonieuze samenwerking, verzamelen en organiseren.


Bizon Sociaal leven, wijsheid, werk en uitdaging.


Buizerd Scherp, doortastend, zintuigen openstellen en handelen.


Buffel Overvloed, welvaart en kalmte.


C
Cavia Warmte, liefde en zachtheid. 


Cheeta Zelfkennis en snelheid.


Condor Vrijheid en kracht.


Coyote Gedaantewisseling, intelligentie, listigheid, wijsheid en balans.


D
Das Structuur, vasthouden, slimheid en onafhankelijkheid.


Dolfijn Initiatief nemers, nieuwsgierig, speelsheid, plezier, communicatie, vrolijkheid en levenskracht.


Duif Liefde, vrede en vruchtbaarheid.


Duizendpoot Flexibiliteit en weet van alles.


Draak Bescherming, spirituele magie, rijkdom, wijsheid en kracht.


E
Eend Emotionele rust, luisteren naar je instinct en bescherming.


Eekhoorn Opmerkzaamheid, sociaal gevoel, speelsheid, energie en vertrouwen.


Egel Zelfbehoud en onschuld.


Ekster Juiste gebruik van intelligentie, beschermgeest, occulte en  metafysische kennis.


Eland Trots, majestueus, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen en overleving.


Ezel Nederigheid, intelligentie en wijsheid.


F
Fazant Ruzie zoeken.


Forel Op je gemak voelen met je emoties.


Fuut Elegantie, melancholie en uitdrukking van diepe gevoelens door dans.


G
Gans Waakzaamheid, reizen, gemeenschap, welsprekendheid en brenger van goed nieuws, kennis.


Geit Flexibiliteit, doorzettingsvermogen en krachtig.


Gems Standvastigheid en streven naar nieuwe hoogten.


Giraf Hogere intuïtie en overzicht.


Gordeldier Bescherming en veiligheid.


H
Haai Ouderlingen, snelheid, scherp zijn, oplettendheid, intuitie, overleven en strijder.


Haan Nieuw begin, seksualiteit, waakzaamheid, herrijzen, wederopstanding en hoop.


Haas Hazen zijn verbonden met de maan (cyclus) en geven spirituele kracht tijdens maanmagie. Vrouwelijke hazen staan symbool voor vruchtbaarheid en overvloed, omdat ze tijdens de zwangerschap opnieuw in verwachting kunnen raken. Hazen kunnen zich goed aanpassen aan veranderingen maar zijn snelvoetig als het nodig is.


Hagedis Loslaten, ontwijken, kalmte, veiligheid, subtiliteit, dromen en vernieuwing.


Havik Concentratie, bescherming, oplettendheid, waarheid, overzicht, besef en kracht.


Hert Vriendelijkheid,camouflage,onschuld, gevoel,liefde, gratie en zachtmoedigheid. Het hert brengt integriteit en waardigheid in je leven. Wordt ook met de gehoornde God geassocieerd. Het hert symboliseert vaderschap en leert je dat goedheid en wijsheid belangrijker zijn dan agressie en bruutkracht. Hij leert je je krachten te herkennen en gebruiken.


Hinde Staat symbool voor vrouwelijke tederheid, gratie en subtiliteit. De hinde leert je verder te kijken dan de materiële werkelijkheid, het kijken naar de kern van dingen, e hinde nodigd je uit de sperituele demensies in je leven te onderzoeken. De Hinde is verbonden met het feeënrijk.


Hond Vriendschap, loyaliteit, trouw, bescherming, samenwerking, goed gehoor, de wil van door te zetten en origineel.


J
Jaguar Wijsheid, concentratie, kracht, moed en snelheid.


K
Kalkoen Overvloed, delen en moedig.


Kameleon Helderziendheid, aura gevoeligheid en kunnen veranderen.


Kangoeroe De kangoeroe heeft een sterk verzorgend instinct. Hij leert je je familieleden waarderen. Door zijn grote springkracht kan hij je helpen om over obstakels heen te springen en angsten te overwinnen om zodoende vrijheid te vinden.


Kariboe Zelfwaardering, beweeglijkheid en sierlijkheid.


Kat Katten zijn paranormaal begaafd en door hun energie kan je je intuïtie ontwikkelen. Katten zijn zowel tam als wild en staan symbool voor het magische gebruik van natuurlijke krachten. Ze zijn sensueel en gevoelig en hebben een goede balans tussen de fysieke wereld en de spirituele wereld.


Kauw Trouw, aanpassingsvermogen en overleven.


Kever Herrijzenis, bescherming en verandering.


Kikker Vrede, emotioneel genezen, plezier, Reiniging, Hergeboorte, Geluk, transformatie, evolutie en verbonden met de genezingsceremonie van het water.


Kip Nieuw begin, wederopstanding, zekerheid, seksualiteit en hoop.


Koe Vruchtbaarheid, moeder- of vaderschap, banden met vorige levens en genieten van het leven. De koe is grootmoedig en verzorgend. Ze symboliseert de overvloed van het universum. Degene die met haar energie werken, zullen in hun behoeften worden voorzien. De koe leert je om met open hart te geven en te ontvangen.


Koekoeksvogel Snelheid en waakzaamheid.


Kolibrie Schoonheid, waakzaamheid, geluk, lichtheid en boodschapper.


Konijn Vertrouwen, moederinstinct, geloof, verzorging, seksualiteit, nederigheid, angst voor ziekten, slinksheid, geluk en vruchtbaarheid.


Kraai Raad, wijsheid, transcendentie, magie en beschermer van de heilige wetten.


Kraanvogel Balans, gratie, intelligentie, schoonheid, discipline, magie, diepere mysteries en waarheden bereiken.


Krokodil Overleving, kracht, gulzigheid en bescherming van het goede.


L
Lam Onschuld.


Leeuw Kracht, trots, wilskracht, leider en familiegeest. De leeuw met zijn gouden vacht en indrukwekkende manen vertegenwoordigt de kracht van de Zon. Vaak staat hij symbool voor waardigheid, integriteit en moed. De leeuw helpt je om met open vizier gezaghebbende functies te bekleden en iedereen gelijkwaardig en met respect te behandelen.


Libelle Beweeglijkheid en alertheid.


Lieveheersbeestje Vertrouwen, plezier en geluk.


Luipaard Kracht, waakzaam en scherp zijn.


Lynx Onzichtbaar, de waarheid zien en geheimen.


M
Mantis Macht der stilte en griezelige sprongen vooruit.


Marmot Studie en dromen.


Meerkoet Bescherming van het territorium, afzondering en eenzaamheid.


Meeuw Subtiele communicatie en verantwoordelijk gedrag.


Merel Energie van moeder natuur begrijpen en zang.


Mier IJverig, teamgeest en netjes.


Mol Houder en drager van het onderbewustzijn. Bewaker van lagere regionen, connectie met de aardenergie, kennis van kruiden, wortels, mineralen, zaden en andere verborgenheden der aarde. Blind voor de wereld van materialisme. Gevoelig voor trillingen.


Muis Onschuldig, vertrouwen, geloof, oog voor details en balans van kleine dingen.


N
Neushoorn Wijsheid, humeurigheid en eenzaamheid.


O
Oester Koesteren van gevoelens, geheimhouding, geduld en wijsheid ontwikkelen.


Oeverloper Snelheid, zoeken, graven en opruimen.


Olifant Oerkracht, geheugen, samenwerking en moederlijk. De olifant staat symbool voor kans en lot. Olifanten hebben een zeer goed geheugen en kunnen je helpen vorige levens en je familiegeschiedenis te herinneren. Ze tonen je dat je op het juiste pad bent en leren je dit pad te accepteren.


Ooievaar Symbool voor beginnend leven en ouderschap.


Orka Fantasie, oerkracht en geduld.


Otter Samenwerking, nieuwsgierigheid en plezier.  De speelse otter stimuleert kinderlijke bewondering en leert je het leven niet al te serieus te nemen. In de keltische mythologie vangt de otter de zalm van wijsheid,terwijl de andere, meer serieuze dieren daar niet toe in staat zijn.


P
Paard Stabiliteit, vrijheid, uithoudingsvermogen, helderziendheid, vriendschap, groepswerk, zachtmoedig en kracht.


Pad Herkenning van de schoonheid in huiselijke dingen. Medicijnmannen in Zuid-America gebruiken padden om in contact te maken met de spirituele wereld en ze gebruiken hun huid voor medicijnen. Padden worden overal ter wereld in verband gebracht met tovenarij. Ze leren je om in elke situatie schoonheid te ontdekken, hoe onaantrekkelijk deze er aan de buitenkant ook uitziet.


Panda Liefde, bescherming en warmte.


Panter Moed, meedogenloosheid, spieren en kracht.


Papegaai Genezing door kracht van kleuren en licht, imiteren, zon en diplomatie.


Parkiet Hoge moraal en consequent zijn.


Pauw Zelfvertrouwen, trots, schoonheid en arrogantie.


Pegasus Magisch wezen, lijkt op een paard met hoorn en
vleugels en kwaad in goed om'toveren'.


Pelikaan Overvloed, plezier en gul. De pelikaan staat symbool voor vrouwelijke trouw en opoffering. Ze voedt haar jongen met haar eigen bloed en staat daarom ook symbool voor verrijzenis en geloof. De pelikaan leert je om erop te vertrouwen dat het universum alles verschaft wat je nodig hebt. Door de glijdende manier van bewegen, toont ze waardigheid tijdens emotionele onrust.


Poema Kracht en exclusiviteit.


R
Raaf  Innerlijke reizen, dromen, magie en metamorfose. De raaf wordt vaak als oplichter gezien, maar hij is de beschermer van heilige en geheime mysteriën. De raaf leert je dingen scherp te zien. Hij wordt geassocieërd met psychische krachten en en zijn veren worden soms gebruikt door helderzienden. Met deze vogel als je krachtdier zal je uitblinken in de magische kunsten.


Ram Kracht, vastberadenheid en onvoorzichtig.


Rat Schranderheid, succes en rusteloos.


Reiger Intuïtie en organiserend.


S
Salamander Zuivering, moed en herboren.


Schaap Streven naar een nieuw begin en bereiken van nieuwe hoogten.


Schildpad Liefde, bescherming, gezondheid, kennis en aardkracht.


Schorpioen Verdediging, zelfbescherming, scherp en gevaarlijk.


Slak Reiniging en loslaten. Ziet het belang van voort te blijven gaan en de waarde van het leven op een spoor. Maakt gebruikt langzame bewegingen om voordeel mee te doen.


Slang Wedergeboorte en herrijzenis, metamorfose, geneeskunde, de stroom van het leven, mysterie en kracht. Slangen staan vaak symbool voor magie. Zij vernieuwen regelmatig hun huid en symboliseren transformatie en wedergeboorte. Slangen zorgen ervoor dat je je angsten en negatieve gedachten die ziekte kunnen verooraken, kwijtraakt.


Specht Toverkracht, ritme en doorzettingsvermogen.


Spin Verbinding, ijverig, doorzetter, talent en creativiteit. De spin is een spirituele bondgenoot die creativiteit en onafhankelijkheid aanmoedigt. De vlijtige spin werkt resoluut naar zijn doel toe en leert je de waarde van doorzettingsvermogen inzien. Middenin zijn web verbindt de spin je met ingewikkelde energieën van de spirituele wereld.


Stekelvarken Voorzichtigheid, ruw, verzet en onschuld.


Stinkdier Geheim en vermomming.


T
Tijger Kracht, moed, doorzetter, schoonheid, loyaliteit en energie.


U
Uil Wijsheid, schaduw, vooruitziende blik en kennis. De uil trekt zich graag terug en leert je om antwoorden bij jezelf te vinden. Hij is een goed krachtdier als je met een studie bezig bent en helpt je bij het bewaren van geheimen. De uil is ook verbonden met de nacht en de maanmagie.


V
Valk Magie, verzorgen en communicatie tot de wereld van de doden.


Varken Diepe verbondenheid met de aarde, koestering, gretigheid, rijkdom, zwangerschap em vruchtbaarheid.


Vis Water, vruchtbaarheid, rijkdom, harmonie en vriendschap.


Vleermuis Verandering, inzicht, intuïtie, gezondheid, welvaart, deugd, ouderdom en  de wijsheid om de slechte dingen te vermijden.


Vlinder Transformatie, balans, gratie, oude symbool voor de ziel, vreugde, moed, reïncarnatie, magie, schoonheid, liefde en het kennen en begrijpen van jouw positie in het leven.
Vogel Gemeenschap, vrijheid en groepsgeest.


Vos  Sluwheid, ontwijking, onzichtbaarheid en discretie. De vos staat voor diplomatie, slimheid op een eerlijke manier gebruiken, weten wanneer je wel of niet tevoorschijn moet komen. Heeft aanpassingsvermogen en leert je discretie.


Vuurvlieg Communicatie en verlichting.


W
Walvis Creativiteit, inspiratie, familie, intuïtie, een lang leven, muzieken vertrouwen.


Wapitihert Kracht, edelheid, volharding, inspiratie, waakzaamheid en een lang en rijk leven.


Wasbeer Humor, overleven, reiniging, dubbelzinnigheid, nieuwsgierigheid, sluwheid en privacy.


Waterjuffer Bovenaards en etherische schoonheid.


Watervogel Overvloed, rijkdom en transformatie.


Wezel Geniepigheid, observatie, geheimen, eenling en wraak.


Winterkoninkje Blijmoedig, opgewekt en vitaal.


Wolf

Aardse wijsheid, bescherming, rituelen en loyaliteit. De wolf vertegenwoordigt je verbinding met de natuur. Hij leert je je intuïtie te gebruiken. Hij erkent zijn basisbehoeften en nemt risico's om zijn geluk te vinden. De betrouwbare wolf bied vriendschap tijdens moeilijke periode's tijdens je spirituele reis.Y
Ysvogel Zonneschijn, voorspoed en liefde. 


Z
Zalm Vastberadenheid en verandering. Als "oudste aller dieren" is de zalm de brenger van wijsheid en inspiratie, hij leert je terugreizen naar je kindertijd en vorige levens, en helpt je aansluiting te vinden bij je innnerlijke, blije kind.


Zeehond Actieve verbeeldingskracht, creativiteit, lucide dromen, bescherming en verandering.


Zeeleeuw Tevredenheid, vrolijk en onbezonnenheid.


Zeemeeuw Zorgeloos, vrijheid, overzicht, aarde, wind en water.


Zeepaardje Vaderschap en vrijheid.


Zwaan Elegantie, koesterend, moederlijkheid, vrouwelijke gratie en inspiratie. Zwanen symboliseren ware liefde en trouw. Ze helpen je om je zielsverwant te vinden. Zwanen leren je om je liefde op een creatieve manier te uitten, bijvoorbeeld met poëzie of muziek. Ze hebben een innnige en oprechte relatie met hun dierbaren.


Zwaardwalvis Fantasie, oerkracht en geduld.


Zwaluw Geest van de lucht, brenger van lente en geluk.


Zwijn Diepe verbondenheid met de aarde, koestering en gretigheid.