Wicca of Heks?

De vraag die menig beginnende heks zichzelf stelt is: Ben ik nu een Heks of een Wicca?

Want wat ons al snel duidelijk wordt is dat er schijnbaar een groot verschil tussen beide zit, of toch niet?

Natuurlijk heb ik niet de wijsheid in pacht en is deze kwestie ook gebonden aan ieders eigen mening. Toch ga ik er proberen een antwoord op te geven.

Coven

Het eerste moment waarop ik zelf ging twijfelen was het moment waarop ik op zoek ging naar andere heksen om mij heen. Wilde ik bij een Coven, of toch liever alleen verder? In een Coven kom je niet zo makkelijk. Je dient een leertraject af te leggen van een jaar en een dag, de Covens zijn vaak nog erg geheimzinnig en moeilijk te traceren en er zijn regels waar je je aan houden dient, dus deze wat moeilijkere weg mijden veel heksen. Dan krijg je daar dus al de eerste splitsing. Ook wanneer er hiernaast nog eens vele groepjes heksen zijn die zichzelf een 'Heksengroep' of 'Jaarfeestgroep' noemen en niet werken met priester(essen) en rangen.

Bij het woord Wicca denk je dan dus snel aan een Coven, wanneer je hier geen behoefte aan hebt krijg je dan vaak automatisch de stempel 'Heks'.

Nu vraag ik me af...Ben je dus alleen een Wicca wanneer je je aansluit bij een Coven? Die regel heb ik nergens kunnen terugvinden....!

Doe wat je wilt...

Doordat Wicca in verband gebracht wordt met Covens en dus met regels zeggen veel geinteresseerde ook al snel: 'Ik ben een Heks, want ik doe wat ik zelf wil zonder me hierbij aan regels te hoeven houden. Dat is juist wat me zo aantrekt binnen deze manier van leven.'

Besef echter wel dat de woorden: 'Doe wat je wilt, mits het niemand schaadt' afkomstig zijn van de oprichter van Wicca Gerald Gardner.....

Ook mooi om te weten is dat wat Gardner beschreef in zijn boeken 'Hekserij' heetten. Gardner gaf er weliswaar zelf de naam "Wica" aan (met één 'c'), maar was heel duidelijk dat het ging om een mysterietraditie die 'Hekserij' heette. Als ingewijde in de wicca ben je zowel priester/es als heks, en niet uitsluitend één van beide*.

* Dit is een citaat uit een artikel dat in de Wiccan Rede van Imbolc 2004 verscheen.

Goden of toch niet?

Een ander onderscheid dat gemaakt wordt tussen Wicca en Hekserij is het geloof in een God en Godin. Wicca wordt gezien als een religie die een God en Godin aanbidt die verschillende namen en gedaante kunnen hebben. Je leest daarin tegen weer dat heksen vaak geloven in de mannelijke en vrouwelijke energie of dat zij zelfs andere religies kunnen aanhangen en dat Hekserij juist een levensstijl is en los staat van het religieuze bezig zijn.....

Wicca modern?

Één ding wat zeker is is dat Wicca in 1954 is ontstaan toen Gerald Gardner de Hekserij die hij aanhing deze naam gaf. Hoewel hij altijd gezegd heeft dat hij in de jaren '30 ingewijd is in een Coven van traditionele heksen kennen we de naam voor deze tijd dus niet.

Het lijkt dus alsof Wicca pas 50 jaar geleden geboren is, terwijl de hekserij teruggaat naar duizende jaren voor onze jaartelling..... Toch schijnt Gardner deze vorm van hekserij al voor zijn bekendmaking gepraktiseerd te hebben en beweerde hij dat de traditie vele eeuwen teruggaat....

Tot slot

Wat ik eigenlijk uit bovenstaande tekst kan concluderen is dat de lijn en het verschil tussen de woorden Hekserij en Wicca dus zeer onduidelijk en dun is. Het is niet de geschiedenis die ons het verschil duidelijk kan maken, maar onze eigen invulling en onze eigen intepretatie.....

Voel jij je goed bij het woord Wicca? Noem je dan een Wicca(n). Heb je meer met het woord Heks? .... dan ben je een Heks......, Gardner gaf ons tenslotte de woorden: Doe wat je wilt.....

Ik kan bij deze nu dus volmondig en zeker van mijn zaak zeggen: 'Merry Meet, ik ben Aradia en ik ben een Heks!'